Hyppää sisältöön

Lapset ja nuoret huomioitava rasisminvastaisessa työssä

Lapsen oikeudet
Politiikka & Yhteistyö
Lausunnot ja kuulemiset
12.6.2024
Lapset ja nuoret huomioitava rasisminvastaisessa työssä

Lastensuojelun Keskusliitto on antanut lausunnon luonnoksesta valtioneuvoston toimenpideohjelmaksi rasismin torjumisesta ja yhdenvertaisuuden edistämisestä. Keskusliitto muistuttaa lasten oikeudesta erityiseen suojeluun ja painottaa, että mikäli lapsia ei toimenpiteissä eksplisiittisesti tunnisteta, on epätodennäköistä, että heidän tarpeensa tulisivat huomioiduksi.

YK:n lapsen oikeuksien komitea on 2.6.2023 antamissaan suosituksissa (um.fi) kehottanut Suomea kiireellisesti tehostamaan syrjinnän, kuten rasismin, vihapuheen ja viharikosten, torjuntaa. Komitean suositukset on kyllä tunnistettu toimenpideohjelman alaviitteessä, mutta Lastensuojelun Keskusliitto kiinnittää huomiota siihen, että lapsista ei silti puhuta ohjelmassa lähes lainkaan.

Lastensuojelun Keskusliitto kiinnittää huomiota myös siihen, että rasismi paikantuu ohjelmassa useasti ”ulkomaalaistaustaisuuteen” – paikoin puhutaan jopa kolmannen sukupolven ulkomaalaistaustaisista, eli siis lapsista, joiden vanhemmatkin ovat syntyneet Suomessa. Ilmaus on epämääräinen ja sen voi tulkita suomalaisuudesta ulossulkevaksi. Keskusliitto kysyy, voisiko tekstiä selkeyttää puhumalla asiayhteyden mukaan esimerkiksi näkyvistä vähemmistöistä, ihonväristä tai rodullistetuista suomalaisista.

Yhdenvertaisuussuunnittelu ja rasismia kokevien lasten tukeminen tärkeää

Lastensuojelun Keskusliitto pitää kasvatus- ja koulutusjärjestelmään ja yhdenvertaisuussuunnitteluun liittyvää kirjausta yhtenä toimenpideohjelman tärkeimmistä. Keskusliitto on erityisen tyytyväinen siihen, että ohjelmassa nimetään kehittämistarpeeksi henkilökunnan kyky tunnistaa rasistinen kiusaaminen ja kyky tukea rasismia kohdanneita nuoria. Kirjausta tulee kuitenkin vielä konkretisoida.

Keskusliitto pitää myös kunniaan liittyvää väkivaltaa koskevaa kirjausta erittäin tärkeänä. YK:n lapsen oikeuksien komitea on kesällä 2023 antamissaan suosituksissa kehottanut Suomea varmistamaan, että kaikki lapsiin kodissa tai kodin ulkopuolella kohdistuneet väkivaltatapaukset tutkitaan tehokkaasti ja niihin puututaan.

Tietoisuudessa yhdenvertaisuuslaista ja siihen liittyvistä oikeussuojakeinoista on vielä parannettavaa. Lastensuojelun Keskusliitto ehdottaa suurelle yleisölle (ml. lapset ja nuoret) tiedottamiseen liittyviä toimenpiteitä koskien esimerkiksi sitä, mikä on yhdenvertaisuuslaissa kiellettyä häirintää.

Toimenpideohjelmassa aiotaan tukea yhdenvertaisuutta edistävien järjestöjen toimintaedellytyksiä kansalaisjärjestöstrategian toimenpiteillä. Lastensuojelun Keskusliitto huomauttaa, että järjestöjen toimintaan kohdistuvat leikkaukset tulevat vaikuttamaan merkittävästi niiden toimintaedellytyksiin.

Poliittisten päättäjien ymmärrettävä roolinsa ja vastuunsa esimerkkeinä

Lastensuojelun Keskusliitto muistuttaa, että poliittisilla puolueilla on suuri vastuu siitä, millaista käytöstä yhteiskunnallisessa toiminnassa ja keskustelussa sallitaan. Lapset ja nuoretkin kuuntelevat rasismista ja yhdenvertaisuudesta käytävää julkista keskustelua ja päättäjien on ymmärrettävä roolinsa ja vastuunsa myös esimerkkeinä. Lastensuojelun Keskusliitto kannustaa lämpimästi hallitusta ja kaikkia eduskuntaan valittuja puolueita ottamaan tämän täysin ilmaisen mutta vaikuttavan keinon käyttöön.

Kommentit (0)

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Sulje