Hyppää sisältöön

Lapsi- ja perhepolitiikkaa tulee lähestyä nykyistä kokonaisvaltaisemmin ja tarvelähtöisemmin

Lapsen oikeudet
Lausunnot ja kuulemiset
17.10.2017

Lastensuojelun Keskusliitto antoi sosiaali- ja terveysvaliokunnalle lausunnon hallituksen esitykseen valtion talousarvioksi vuodelle 2018. Valiokunta on pyytänyt LSKL:n asiantuntijalausuntoa budjettivaikutuksista lapsiperheiden ja nuorten hyvinvointiin, toimeentuloon ja palveluihin sekä kärkihankerahoituksesta ja sen konkreettisesta vaikuttavuudesta.

Lausunnon keskeiset huomiot ja ehdotukset:

  • Lastensuojelun Keskusliitto painottaa, että lapsi- ja perhepolitiikkaa tulee lähestyä nykyistä kokonaisvaltaisemmin ja tarvelähtöisemmin. Lisäksi lapsi- ja perhepalveluissa maakunnallisen kehittämisen rinnalle tarvitaan nykyistä vahvempaa kansallista ohjausta. Keskusliitto korostaa lisäksi, että lastensuojelun vaikuttavuuteen tulee kiinnittää merkittävästi nykyistä enemmän huomiota.
  • Keskusliitto muistuttaa, että valtion talousarvio on lasten oikeuksien toimeenpanon väline. Talousarviossa esitetyistä toimenpiteistä tulisi tehdä kattava lapsivaikutusten arviointi. Keskusliitto esittää, että lapsen oikeuksien edistämiseksi Suomeen luodaan kansallinen YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen pohjautuva lapsistrategia.
  • Keskusliitto pitää myönteisenä, että perhevapaiden uudistaminen etenee. Keskusliitto painottaa, että uudistamisen lähtökohtana tulee olla lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin edistäminen. Yksilöllisten tarpeiden ja yhdenvertaisuuden huomioimisen on oltava uudistuksen keskiössä.
  • On tärkeää, että kärkihankerahoituksen turvin lasten ja perheiden palveluita uudistetaan nykyistä vaikuttavammiksi. Keskusliitto esittää kuitenkin huolensa, että lasten ja nuorten palveluiden muutosohjelma (LAPE) ei tiiviin aikataulunsa vuoksi tule saavuttamaan kaikkia sille asetettuja tavoitteita. On ensisijaisen tärkeää miettiä, mitä lapsi- ja perhepalveluille tapahtuu LAPEn jälkeen.
  • Varhaiskasvatuksen uudistamisen eteneminen on keskusliiton mielestä kannatettavaa. Uudistuksessa keskeistä on varata riittävästi resursseja myös varhaiskasvatuksen laadun kehittämiseksi ja saatavuuden parantamiseksi. Keskusliitto painottaa, että subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajaamisesta tulee luopua.

Lue koko lausunto

Kommentit (0)

Sulje