Hyppää sisältöön

Lapsioikeusperustainen työskentely ilman huoltajaa tulleiden lasten ja nuorten kanssa

Politiikka & Yhteistyö
Lastensuojelu
Lausunnot ja kuulemiset
27.3.2020
Lapsioikeusperustainen työskentely ilman huoltajaa tulleiden lasten ja nuorten kanssa

Lastensuojelun keskusliitto lausui ulkoministeriölle liittyen Euroopan neuvoston maahanmuuttoa ja ihmisoikeuksia käsittelevän työryhmän luonnosasiakirjaan Family Based Case for Unaccompanied and Separated Children.

Lastensuojelun Keskusliitto lausui ulkoministeriölle liittyen Euroopan neuvoston maahanmuuttoa ja ihmisoikeuksia käsittelevän työryhmän luonnosasiakirjaan Family Based Case for Unaccompanied and Separated Children. Luonnosasiakirja sisältää kattavasti näkökohtia ja periaatteita, joiden toteutuminen turvaisi hyvin ilman huoltajaa tulleiden lasten oikeuksia ja suojelua. Liitto haluaa kuitenkin kiinnittää huomiota siihen, että asiakirjan soveltamisessa on syytä huomioida Suomen konteksti. Keskusliitto katsoo haasteelliseksi, että ilman huoltajia varten rakennettu järjestelmä ei ole sosiaalihuoltoa. Tämä asettaa myös perhehoidon kehittämiselle erityisiä haasteita. Olennainen kysymys on, miten turvataan lapsioikeusperustainen työskentely.

Jos oleskeluoikeuden jatkuminen on epävarmaa, on selvää, että nuorilla on entistäkin korostuneempi tarve tukitoimille täysi-ikäisyyden koettaessa, olivatpa he sitten asuneet laitoksessa tai perheessä. On tärkeää, että nuorille tehdään itsenäistymissuunnitelma ja tarjotaan riittävästi tukea tässä kriittisessä nivelvaiheessa. Suomessa jälkihuollon turvaamisesta on keskusteltu vuosia, mutta sitä ei ole saatu lainsäädäntöön velvoittavaksi tämän ryhmän kohdalla.

Lastensuojelun sijoitetuilla jälkihuolto on subjektiivinen oikeus, ja sitä on ehdotettu turvattavaksi oikeutena myös ilman huoltajaa tulleille nuorille, tuloksetta. Kotoutumislaki ei tällaista velvoitetta säädä, vaan siinä todetaan lähinnä informatiivisesti, että alaikäisenä ilman huoltajaa saapuneelle ja oleskeluluvan saaneelle lapselle voidaan järjestää lastensuojelun jälkihuollon toimenpiteitä ja palveluja (26 §). Kuntien suositellaan järjestävän näitä toimia, sillä niille korvataan kulut valtion puolesta, mikäli ne sopivat asiasta alueen ELYkeskuksen kanssa.

Korvausten piiriin voi kuulua esimerkiksi toimeentulotuki, harrastusten ja opintojen tukemista, sosiaaliohjausta ja psykologista tukea. Työ- ja elinkeinoministeriö on kirjeellä kehottanut kuntia järjestämään näitä palveluja, ja monessa kunnassa niin onkin toimittu. Jälkihuollon on kuitenkin todettu olevan hyvin vaihtelevan tasoista, ja käytännöt ja resurssit vaihtelevat suuresti eri kunnissa.

Lue lausunto kokonaisuudessaan: Lastensuojelun Keskusliiton lausunto ulkoministeriölle liittyen Euroopan neuvoston maahanmuuttoa ja ihmisoikeuksia käsittelevän työryhmän luonnosasiakirjaan Family Based Case for Unaccompanied and Separated Children (pdf).

Kommentit (0)

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Sulje