Hyppää sisältöön

Lasten ja nuorten terapiatakuu ei yksinään ratkaise mielenterveyskriisiä

Politiikka & Yhteistyö
Lastensuojelu
Lapsen arki
Lausunnot ja kuulemiset
7.6.2024
Lasten ja nuorten terapiatakuu ei yksinään ratkaise mielenterveyskriisiä

Hallitus esittää, että perusterveydenhuollossa lyhytpsykoterapia tai psykoterapioista johdettu määrämuotoinen ja aikarajoitteinen psykososiaalinen hoito olisi aloitettava 28 vuorokauden kuluessa siitä, kun tarve tällaiselle hoidolle on todettu. Myös sosiaalipalveluiden henkilöstö voisi antaa takuun piiriin kuuluvia mielenterveystyön kohdennettuja psykososiaalisia interventioita.

Lastensuojelun Keskusliiton mielestä hallituksen esitysluonnos lasten ja nuorten terapiatakuusta on monelta osin kannatettava. Mielenterveyden hoidon painopistettä siirretään perusterveydenhuoltoon, eikä takuun piiriin pääseminen edellyttäisi lääkärin diagnosoimaa mielenterveyden häiriötä. Interventioita voitaisiin toteuttaa lähellä lasten ja nuorten arkisia elinympäristöjä, kuten opiskeluhuollossa. 

Keskusliitolla on myös huolenaiheita uudistuksesta. Sosiaali- ja terveysalalla on vakava henkilöstöpula, mikä aiheuttaa haasteita lasten ja nuorten terapiatakuun toteuttamiseen. On ilmeistä, että lakimuutosten myötä tarve täydennyskoulutukselle kasvaa.  

Hallituksen aikeet pidentää hoitotakuu kolmeen kuukauteen herättää kysymyksen, että voiko terapiatakuun piiriin päästä neljässä viikossa? Valmistelussa on huolehdittava siitä, ettei lapsi tai nuori joudu ensin odottamaan enintään kolmea kuukautta sitä, että hänellä todetaan tarve terapiatakuun mukaiselle hoidolle, minkä jälkeen olisi enintään neljän viikon odotus terapiatakuun piiriin kuuluvan intervention alkamiseen. 

Kun panostetaan mielenterveyshaasteiden varhaisempaan hoitoon, on myös huolehdittava muista lasten ja nuorten palveluista. Velvoitteiden lisääminen sosiaalihuoltolakiin kuormittaa ehkäisevän lastensuojelun tilannetta entisestään. Ehdotus ei takaa lisäyksiä henkilöstöresursseihin eikä osaamisen vahvistamiseen. Sosiaalihuoltolain mukaiset perhepalvelut ovat jo nykyisellään ylikuormittuneessa tilassa, joten on tärkeää turvata riittävät resurssit perhesosiaalityöhön. 

Osa lapsista ja nuorista tarvitsee pitkäkestoista mielenterveyspalvelua. Erityistason mielenterveyspalveluihin pääseminen on tällä hetkellä hankalaa. Asiakkailla saattaa olla mielenterveyden haasteiden lisäksi myös samanaikaisia päihde- tai muita riippuvuusongelmia, mikä edellyttää monialaisten palveluiden vahvistamista. 

Lastensuojelun Keskusliitto on syvästi huolissaan sote-järjestöjen avustuksiin suunnitelluista kolmanneksen rahoitusleikkauksesta. Keskusliitto näkee aidon riskin siihen, että leikkausten myötä järjestöjen tarjoamat palvelut mielenterveyden vahvistamiseen ja tukemiseen romuttuvat, mikä näkyy hyvinvointialueen palveluihin hakeutumisessa ja sitä kautta jonojen ruuhkautumisena. 

Hyvinvointialueiden resurssit ovat rajalliset, mikä korostaa entisestään lakimuutosten seurannan tarvetta. Kun lasten ja nuorten terapiatakuusta saadaan kokemusta, niin on välttämätöntä tehdä huolellinen arvio takuun toteutumisesta ja sille asetettujen tavoitteiden täyttymisestä. Lisäksi on panostettava mielenterveyshäiriöiden ennaltaehkäisyyn, jotta lapsi tai nuori ei alun perinkään tarvitsisi terapiatakuun piiriin kuuluvia palveluita. 

Kommentit (0)

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Sulje