Hyppää sisältöön

Lasten oikeus osallistua on tunnistettava demokratiapolitiikassa

Politiikka & Yhteistyö
Lapsen oikeudet
Lausunnot ja kuulemiset
19.8.2022
Lasten oikeus osallistua on tunnistettava demokratiapolitiikassa

Lastensuojelun Keskusliitto muistuttaa lausunnossaan, että lasten ja nuorten osallistumisoikeudet turvataan niin YK:n lapsen oikeuksien sopimuksessa kuin kansallisessa lainsäädännössä ja nämä oikeudet kuuluvat yhdenvertaisesti jokaiselle alle 18-vuotiaalle. Osallistumisen mahdollisuus tulee olla eri-ikäisten sekä toimintakyvyltään ja sosiaalisilta taidoiltaan monenlaisten lasten saavutettavilla.

Lastensuojelun Keskusliitto on antanut lausunnon luonnoksesta valtioneuvoston periaatepäätökseksi suomalaisesta demokratiapolitiikasta 2020-luvulla. Demokratiapoliittisen periaatepäätöksen linjauksilla ja niitä täydentävillä toimenpide-ehdotuksilla tavoitellaan toimivaa demokratiaa, monipuolisia osallistumismahdollisuuksia ja -taitoja, rakentavaa keskustelukulttuuria, aktiivista ja elinvoimaista kansalaisyhteiskuntaa sekä avointa ja vuorovaikutteista hallintoa.

Lastensuojelun Keskusliitto katsoo, että periaatepäätökseen valitut tavoitteet ovat kannatettavia. Keskusliitto esittää kuitenkin huolensa siitä, että vaikka luonnoksessa puhutaan melko monissa yhteyksissä nuorista, jäävät lasten osallistumisoikeudet ja niiden toteutuminen varsin vähälle huomiolle. Lastensuojelun Keskusliitto pitää ensiarvoisen tärkeänä sen tunnistamista, että myös alle 18-vuotiailla on oikeus osallistua. Lisäksi keskusliitto pitää tärkeänä, että linjausten edistämistä ja tavoitteiden toimeenpanoa seurataan ja arvioidaan paitsi kunkin linjauksen osalta, myös väestöryhmittäin.

Lastensuojelun Keskusliitto on tyytyväinen siihen, että luonnoksessa käsitellään varsin paljon demokratia-, ihmisoikeus- ja mediakasvatusta. Keskusliitto muistuttaa, että osallisuuteen kasvamisen pitää olla mahdollista jokaiselle lapselle – ei esimerkiksi vain valmiiksi aktiivisille, rohkeille, puheella kommunikoiville ja hyvät sosiaaliset taidot omaaville lapsille. Erilaisten osallistumisen kanavien monipuolisuutta, riittävyyttä ja kattavuutta tulee toimenpiteitä suunniteltaessa ja arvioitaessa tarkastella siitä näkökulmasta, keiden osallistumisen ne tosiasiallisesti mahdollistavat.

Järjestöillä on merkittävä rooli lasten osallistumisoikeuksien toteutumisessa

Luonnoksessa tunnistetaan järjestöjen rooli ja toisaalta vaikeudet, joita taloudellinen epävarmuus niiden toiminnalle muodostaa. Lastensuojelun Keskusliitto muistuttaa, että järjestöillä on Suomessa merkittävä rooli erityisesti lasten ja nuorten osallistumismahdollisuuksien tarjoajina. Järjestöjen osa on tärkeä myös lasten ja nuorten näkemysten ja heille tärkeiden teemojen kanavoimisessa laajempaan yhteiskunnallisen keskusteluun ja päätöksentekoon.

Lastensuojelun Keskusliitto jakaa luonnoksessa tunnistetun kritiikin siitä, että nykyisten kuulemiskäytäntöjen tarjoamat mahdollisuudet osallistua tulevat monesti myöhään eivätkä siten välttämättä tarjoa todellista mahdollisuutta vaikuttaa. Keskusliitto kannattaa lämpimästi luonnoksessa esitettyä varhaisemman vaiheen tiedonkeruuta ja kuulemista. Tämä on yleensä sekä vaikuttavampaa, eettisempää, että valmistelun kannalta hyödyllisempää. Keskusliitto pitää erinomaisena ajatusta virkamiesten menetelmäosaamisen vahvistamisesta. Keskusliitto katsoo, että myös järjestöjen ja ministeriöiden yhteistyötä lasten ja nuorten näkemysten selvittämisessä on mahdollista ja järkevää kehittää.

Lapset ja nuoret toivovat dialogia – vihapuhe vähentää innostusta osallistua

Lapset ja nuoret esittivät vuonna 2019 toteutetussa valtioneuvoston valtauksessa toiveen siitä, että päättäjät ja päätösten valmistelijat jalkautuisivat useammin keskustelemaan asioista lasten ja nuorten kanssa siellä, missä lapset ja nuoret ovat, esimerkiksi kouluissa. Lastensuojelun Keskusliitto kannattaakin lämpimästi erilaisten dialogisten ja puntaroivan demokratian mallien kokeilemista ja vakiinnuttamista myös lasten ja nuorten osalta.

Vihapuhe ja eri ihmisryhmiin kohdistuva halveksiva kielenkäyttö vaikuttaa myös lapsiin ja heidän kokemukseensa yhteiskunnallisesta osallisuudesta. Lapset ja nuoret ovat eri yhteyksissä huomauttaneet, että aikuiset eivät itse varsinkaan sosiaalisessa mediassa aina käyttäydy samalla tavalla, jota lapsilta edellyttävät. Keskusliitto pitää oikeana ja tarpeellisena toimenpiteitä, joilla edistetään ymmärrystä siitä, mitä vihapuhe on ja miten sen kohteena olevat ryhmät voivat toimia. Tässä työssä tulee huomioida erikseen myös lapset ja nuoret ja heidän ulottuvillaan olevat tavat toimia.

Kommentit (0)

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Sulje