Hyppää sisältöön

Lastensuojelun asiakasmäärän lakisääteinen rajaaminen on välttämätöntä, jotta työ voi toteutua laadukkaalla ja eettisellä tavalla

Lastensuojelu
Lausunnot ja kuulemiset
12.11.2021
Lastensuojelun asiakasmäärän lakisääteinen rajaaminen on välttämätöntä, jotta työ voi toteutua laadukkaalla ja eettisellä tavalla

Lastensuojelun Keskusliitto on antanut lausunnon sosiaali- ja terveysvaliokunnalle hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi lastensuojelulain 13 b §:n muuttamisesta. Laissa säädettäisiin lastensuojelun sosiaalityön henkilöstömitoituksesta. Yhdellä lapsen asioista vastaavalla sosiaalityöntekijällä saisi olla vastuullaan enintään 35 lasta vuosina 2022 ja 2023, ja enintään 30 lasta vuodesta 2024 alkaen.

Lastensuojelun Keskusliiton lausunto

Lastensuojelun sosiaalityöntekijän tehtävänä on ennen kaikkea lapsen edun varmistaminen lastensuojelun asiakkaalle ja sosiaalityöntekijän tulee tavata lapsi riittävän usein henkilökohtaisesti. Lapsen asioista vastaavalla sosiaalityöntekijällä on keskeinen tehtävä lapsen osallisuuden ja tiedollisten oikeuksien varmistamisessa.

Lapsentahtista työskentelyä ei voi tehdä kiireessä; tällöin lapsen edun ja osallisuuden toteutuminen vaarantuu. Kohtaamiseen on varattava riittävästi aikaa, jotta luottamussuhde vahvistuu ja osallisuuden kokemus saa mahdollisuuden syntyä. Lastensuojelun sosiaalityöntekijällä tulee olla mahdollisuus järjestää aikaa myös laaja-alaiseen läheis- ja asiantuntijaverkostotyöhön.

Asiakasmitoitus ja asiakasmäärän lakisääteinen rajaaminen on kannatettavaa ja välttämätöntä, jotta lastensuojelun sosiaalityö voi toteutua laadukkaalla ja eettisellä tavalla, ja asiakkaiden oikeusturva ja asiakasturvallisuus toteutuvat. Asiakasmäärän lakisääteinen rajaaminen edistää lastensuojelun asiakkaiden yhdenvertaisuutta kansallisella tasolla.

Lastensuojelun Keskusliitto kuitenkin huomauttaa, että ehdotettu asiakasmäärä on yhä liian korkea. Mitoitus on tärkeää asettaa tasolle, jolla kyetään turvaamaan laadukas lastensuojelu sitä tarvitseville lapsille. Mitoitus 30 asiakkaasta ei vastaa aiemmissa selvityksissä ja tutkimuksissa esille tuotuja kohtuullisen asiakasmäärän mitoituksia. Lastensuojelun Keskusliitto on ehdottanut asiakasmääräksi korkeintaan 25 lasta/sosiaalityöntekijä. Myös kansallisessa lastensuojelun laatusuosituksessa on suositeltu 25 lapsen rajaa .

Lastensuojelun sosiaalityö voidaan organisoida useilla eri tavoilla. Esityksen perusteluissa todetaan, että tavoitetilana on, että lapsen asioista vastaavien sosiaalityöntekijöiden kokonaisasiakasmäärä ei ylittäisi esityksessä ehdotettuja asiakasmääriä. Mikäli sosiaalityöntekijällä on jo 0–17-vuotiaita asiakkaita laissa säädetty enimmäismäärä, hänelle ei tulisi ohjata muita asiakkaita. Tämä täsmennys on tärkeä, mutta esityksen perimmäisen tavoitteen toteutumisen kannalta täsmennyksen nostaminen pykälätasolle olisi välttämätöntä.

Myös jälkihuolto on lain mukaan osa lapsi- ja perhekohtaista lastensuojelua, mutta jälkihuolto on jätetty esityksen ulkopuolelle. Hyvin toimiva jälkihuolto kannattelee itsenäistymisvaiheen yli ja edesauttaa hyvään aikuisuuteen siirtymistä. Hyvä jälkihuollon tuki ehkäisee aikuispalveluiden tarvetta, joka pitkällä tähtäimellä tuo yhteiskunnalle kokonaissäästöjä . Jälkihuollon jättäminen asiakasmitoituksen ulkopuolelle ei tue näitä tavoitteita.

Lastensuojelun Keskusliitto pyytää eduskuntaa kiinnittämään huomiota näihin seikkoihin ja edistämään lastensuojelun asiakasmäärien toteutumista kansallisen lastensuojelun laatusuosituksen mukaisesti sekä siten, että lastensuojelun jälkihuolto otetaan mukaan lakisääteisen henkilöstömitoituksen piiriin.

Lue koko lausunto: Lastensuojelun Keskusliiton lausunto sosiaali- ja terveysvaliokunnalle hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi lastensuojelulain 13 b §:n muuttamisesta.

Kommentit (0)

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Sulje