Hyppää sisältöön

Lastensuojelun Keskusliiton lausunto lakivaliokunnan lausuntopyyntöön koskien alaikäisenä solmittujen avioliittojen mitätöintiä

Politiikka & Yhteistyö
Lapsen oikeudet
Lausunnot ja kuulemiset
6.02.2019
Lastensuojelun Keskusliiton lausunto lakivaliokunnan lausuntopyyntöön koskien alaikäisenä solmittujen avioliittojen mitätöintiä

Lastensuojelun Keskusliitto on antanut lausunnon koskien alaikäisenä solmittujen avioliittojen säätämistä mitättömiksi. Asia liittyy hallituksen esitykseen avioliittolain muuttamisesta (HE 211/2018 vp).

Lastensuojelun Keskusliitto on antanut lausunnon koskien alaikäisenä solmittujen avioliittojen säätämistä mitättömiksi. Asia liittyy hallituksen esitykseen avioliittolain muuttamisesta (HE 211/2018 vp).

Lakivaliokunnan lausuntopyynnössä todetaan, että hallituksen esitykseen ei sisälly ehdotusta siitä, että alaikäisenä solmittu avioliitto olisi mitätön. Alaikäisenä solmittu avioliitto voitaisiin näin purkaa vain avioerolla. Lakivaliokunta on pyytänyt lausunnonantajia arvioimaan hallituksen esitystä edellä mainitussa suhteessa erityisesti siltä kannalta, tulisiko alaikäisenä solmittu avioliitto olla mitätön ja millaisia vaikutuksia tällä olisi. Lisäksi lausunnonantajia on pyydetty pohtimaan, mitä seikkoja asian sääntelemisessä tulisi ottaa huomioon.

Lastensuojelun Keskusliiton keskeiset huomiot

Kysymys siitä, tulisiko alaikäisenä solmittu avioliitto olla mitätön, liittyy käsityksemme mukaan olennaisesti ulkomailla solmittujen avioliittojen tunnustamista koskevan asiakokonaisuuden arviointiin. Alaikäisenä ulkomailla solmittuja avioliittoja koskeva sääntelykysymys on kuitenkin jätetty arvioitavana olevan hallituksen esityksen ulkopuolelle. Hallituksen esityksessä on todettu, että valmistelun yhteydessä ei ole ollut mahdollista perusteellisesti arvioida eri sääntelyvaihtoehtojen vaikutuksia suhteessa vallitsevaan tilanteeseen.

LSKL on jo aiemmassa lausunnossaan asiaan liittyen tuonut esille, että se pitää tärkeänä, että tunnustamismenettelyyn liittyvä sääntelykysymys otetaan ministeriössä jatkokäsittelyyn viipymättä.

Lastensuojelun Keskusliitto kannattaa vahvana lähtökohtana, että avioliitto on solmittu vähintään 18-vuotiaana. LSKL peräänkuuluttaa samalla lapsen tilanteen ja hänen etunsa huomioon ottamista kussakin yksittäistilanteessa. Alaikäisten ulkomailla solmimien aviolittojen sääntelyyn liittyvät tilanteet ovat moninaisia; on avioliittoja, jotka on solmittu useita vuosia sitten ja puolisot ovat jo täysi-ikäisiä asian tullessa arvioitavaksi Suomessa.

Keskusliitto painottaa, että sääntelyratkaisu ei saa johtaa alaikäisen hakijan tai tämän mahdollisen lapsen kannalta kohtuuttomiin seurauksiin. Sääntelyratkaisua tehtäessä onkin syytä kiinnittää huomiota eri ratkaisujen vaikutuksiin koskien mm. varallisuussuhteita ja lapsen elatusta.

Lue koko Lastensuojelun Keskusliiton lausunto koskien alaikäisenä solmittujen avioliittojen mitätöintiä (pdf)

Kommentit (0)

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Sulje