Hyppää sisältöön

Lastensuojelupalveluiden ohjaus ja valvonta ei toimi riittävällä tavalla

Politiikka & Yhteistyö
Lastensuojelu
Lapsen oikeudet
Lausunnot ja kuulemiset
11.2.2021
Lastensuojelupalveluiden ohjaus ja valvonta ei toimi riittävällä tavalla

Lastensuojelun Keskusliitto on antanut lausuntonsa eduskunnan oikeusasiamiehen kertomuksesta vuodelta 2019 ja lastensuojelupalveluiden valvonnasta. Keskusliiton mukaan lastensuojelupalveluiden ohjaus ja valvonta ei toimi riittävällä tavalla eikä lapsen oikeus turvalliseen sijaishuoltoon aina toteudu. Sijaishuollossa on ilmennyt ihmisarvoa loukkaavia sekä lainvastaisia käytäntöjä.

Lasten osallisuuden ja oikeusturvan toteutumista on tuettava

 • Lasten oikeuksien täysimääräinen toteutuminen ja sijaishuollon toimintakulttuurin muutos vaativat pitkäjänteistä kansallista kehittämistyötä.​
 • Lasten tietoisuutta oikeuksistaan ja oikeusturvakeinoista on vahvistettava.​
 • Lapsille sopivia tapoja epäkohtailmoitusten ja valitusten tekemiseksi tulee kehittää. ​
 • Lapset osallisiksi omavalvontasuunnitelman laatimiseen.

Valvonnan tehostamiseksi sosiaalityön asiakasmäärää on rajattava

 • Sosiaalityöntekijöiden vastuulla olevien asiakasperheiden suuri määrä vaikeuttaa sijaishuollon valvontaa.
 • Sosiaalityöntekijä on ainoa taho, joka valvoo perhehoitoa (ei muita valvojia kuten laitoshoidossa). ​
 • Vaativan sijaishuollon uudistustyöryhmän ehdottama mitoitus 35 lasta/sosiaalityöntekijä ei tue riittävästi asiakasturvallisuutta.
 • Lastensuojelun Keskusliitto on ehdottanut asiakasmääräksi korkeintaan 25 lasta/sosiaalityöntekijä.

Laitoshoidon ohjaus- ja valvontarakennetta on selkiinnytettävä ja panostettava ennakolliseen ohjaukseen

 • Sijaishuollon laitospalveluiden ja ammatillisten perhekotien valvonnan tehtävissä toimii samanaikaisesti useita valvojatahoja. Monitoimijaisuus vaikeuttaa yhteistyötä ja tiedonkulkua. Ohjaus näyttäytyy ristiriitaisena kentän työntekijöille.​
 • Sijaishuollon valvontaan ja ohjaukseen tulee vakiinnuttaa kansallisesti yhtenäinen ohjaus- ja valvontarakenne, jossa vastuut, yhteistyö ja tiedonkulku on selkiytetty. Rakenteen uudelleenorganisointia tulee edistää pikaisesti. ​
 • Tärkeää on ennakollinen ohjaus- ja valvontatyö. Reaktiivinen epäkohtien osoittaminen ei riitä turvaamaan sijaishuollon laatua.

Lue koko lausunto: Lastensuojelun Keskusliiton lausunto eduskunnan tarkastusvaliokunnalle koskien eduskunnan oikeusasiamiehen kertomusta vuodelta 2019 (pdf).

Kommentit (0)

Sulje