Hyppää sisältöön

Lastensuojelun Keskusliiton lausunto YK:n ihmisoikeuksien ja ympäristön erityisraportoijan kyselystä

Lapsen oikeudet
Osallisuus
Lausunnot ja kuulemiset
1.10.2021
Lastensuojelun Keskusliiton lausunto YK:n ihmisoikeuksien ja ympäristön erityisraportoijan kyselystä

Lastensuojelun Keskusliitto on antanut ulkoministeriölle lausunnon ihmisoikeuksien ja ympäristön erityisraportoijan kyselystä koskien myrkyttömiä paikkoja asua, työskennellä, opiskella ja leikkiä. Keskusliitto kiinnitti lausunnossaan huomiota koulujen sisäilmaongelmiin.

YK:n ihmisoikeusneuvoston ihmisoikeuksien ja ympäristön erityisraportoija on laatimassa raporttia ihmisoikeusvelvoitteista, jotka liittyvät myrkyttömiin paikkoihin asua, työskennellä, opiskella ja leikkiä. Ihmisoikeuksien ja ympäristön erityisraportoija laatii raportin yhdessä ihmisoikeuksien ja vaarallisten aineiden ja jätteiden erityisraportoijan kanssa. Raportti annetaan YK:n ihmisoikeusneuvostolle maaliskuussa 2022.

Raportin laatimista varten erityisraportoija on lähettänyt jäsenvaltioille aiheesta kyselyn. Kyselyssä aihetta kartoitetaan muun muassa ympäristönsuojelun, terveyden suojelun, työympäristön, perusoikeuksien, kansanterveyden, maa- ja vesitalouden sekä alkuperäiskansojen oikeuksien näkökulmista.

Lastensuojelun Keskusliitto kiinnittää lausunnossaan huomiota erityisesti koulujen sisäilmaongelmiin, joka on lapsen useiden eri oikeuksien toteutumisen vaarantava ongelma. Lapsen oireilu aiheuttaa myös vanhemmille suurta huolta. Niin lapsen oikeuksien sopimus kuin kansallinen lainsäädäntö velvoittaa turvaamaan lasten yhdenvertaisen oikeuden oppimiseen ja turvalliseen kouluympäristöön.

Lapsen oikeuksien turvaaminen edellyttää riittäviä resursseja niin terveysturvallisten koulurakennusten rakentamiseksi, turvallisten väistötilojen riittävän nopeaksi järjestämiseksi kuin opetuksen järjestämiseksi silloin, kun yksittäinen lapsi oireilee. Lastensuojelun Keskusliitto on huolissaan siitä, että yhtäältä kuntien taloustilanne ja toisaalta selkeiden toimintatapojen puute voi vaikuttaa siihen, missä määrin sisäilmakysymyksissä tehtävät päätökset ovat lapsen edun mukaisia. Jotta jokainen lapsi ja perhe saisi tarvitsemansa avun ja tuen, Keskusliitto pitää lisäksi tärkeänä, että kaikissa kunnissa on oireilevien lasten ja nuorten auttamiseksi selkeä malli.

Lastensuojelun Keskusliitto korostaa lausunnossaan myös lasten osallisuutta. Tämä tarkoittaa sekä yksittäisen lapsen näkemysten huomioimista häntä koskevissa ratkaisuissa että valtakunnallista tiedonkeruuta siitä, miten lapset kokevat erilaiset ratkaisut esimerkiksi väistötilojen tai muiden erityisjärjestelyjen, kuten eri luokka-asteita yhdistävien opetusryhmien osalta.

Lue koko lausunto: Ihmisoikeuksien ja ympäristön erityisraportoijan kysely myrkyttömistä paikoista asua, työskennellä, opiskella ja leikkiä (pdf)

Kommentit (0)

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Sulje