Hyppää sisältöön

Oppivelvollisuuden pidentäminen edistää lapsen oikeuksien toteutumista

Politiikka & Yhteistyö
Lapsen oikeudet
Lapsen arki
Lausunnot ja kuulemiset
11.06.2020
Oppivelvollisuuden pidentäminen edistää lapsen oikeuksien toteutumista

Lastensuojelun Keskusliitto katsoo oppivelvollisuuden pidentämisen edistävän lapsen oikeuksien toteutumista. Keskusliitto kiinnittää lausunnossaan huomiota koulutuksen tosiasialliseen saavutettavuuteen ja muistuttaa, että onnistunut toimeenpano edellyttää nuorten näkemysten ja kokemusten huomioimista. Keskusliiton tekemän selvityksen mukaan 53 % nuorista kannattaa oppivelvollisuuden pidentämistä.  

Lastensuojelun Keskusliitto kannattaa lausunnossaan oppivelvollisuuden pidentämistä ja katsoo sen edistävän lapsen oikeuksien toteutumista. YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen 28 artiklassa valtiota velvoitetaan tukemaan keskiasteen koulutusmuotojen kehittämistä, mukaan luettuina opinto- ja ammatinvalinnanohjaus ja saattamaan ne jokaisen lapsen ulottuville.

Lapsen oikeuksien komitea on todennut, että tärkein yksittäinen poliittinen investointi, jonka valtiot voivat tehdä nuorten välittömän ja pitkäaikaisen kehityksen turvaamiseksi, on taata heille oikeus yleiseen, laadukkaaseen ja osallistavaan opetukseen. Komitea myös kannustaa valtioita ottamaan kiireellisesti käyttöön kaikkien yleisesti saatavilla olevan toisen asteen koulutuksen.

Maksuttomuus, riittävä opinto-ohjaus ja nivelvaiheen tuki tärkeitä

Lastensuojelun Keskusliitto pitää erityisen hyvänä esitykseen sisältyvää toisen asteen koulutuksen maksuttomuutta. Toisen asteen koulutuksen tiedetään olevan tärkeä syrjäytymistä ehkäisevä tekijä. Oppivelvollisuuden jatkamista 18 vuoteen on Suomelle suositellut myös OECD. Lähtökohtaisesti kaikkia koskeva oppivelvollisuus edistää myös vammaisten nuorten pääsyä toisen asteen opintoihin, mikä on sekä yhdenvertaisuusperiaatteen että YK:n vammaissopimuksen mukaista.

Keskusliitto pitää tärkeänä sitä, ettei uudistus ole vain mekaaninen oppivelvollisuusiän nostaminen, vaan siihen sisältyy myös opinto-ohjauksen ja nivelvaiheen tuen sekä valmentavan koulutuksen vahvistaminen. Keskusliitto muistuttaa lausunnossaan myös, että lasten ja nuorten kasvua ja oppimista on tuettava riittävästi koko koulupolun ajan.

Oppivelvollisuuden pidentäminen ei poista alueellista eriarvoisuutta

Harvaan asutuilla alueilla osa nuorista joutuu jo nyt muuttamaan vanhempien luota toisen asteen opintojen vuoksi. Alueelliseen saavutettavuuteen liittyvät ongelmat korostuvat erityistä tukea tarvitsevien nuorten kohdalla: koulutuspaikkojen määrä ei aina ole alueittain tai ammattialoittain riittävä. Mikäli uudistus toteutetaan nykyisellä koulutustarjonnalla, ei esitys täysin poista toisen asteen koulutuksen saavutettavuuteen liittyvää eriarvoisuutta. Lastensuojelun Keskusliiton kyselyssä 60 prosenttia 16-vuotiaista on sitä mieltä, että toinen aste pitää voida suorittaa ilman, että sen takia täytyy muuttaa vanhempien luota.

Lastensuojelun Keskusliitto selvitti: 53 prosenttia 16-vuotiaista kannattaa oppivelvollisuuden pidentämistä

Lastensuojelun Keskusliiton tekemän alueellisesti edustavan kyselyn mukaan 53 prosenttia 16-vuotiaista nuorista kannattaa oppivelvollisuuden pidentämistä. 17 prosenttia on sitä mieltä, ettei uudistus ole hyvä ajatus. Huomattavaa on, että lähes kolmannes vastaajista ei ole uudistuksesta samaa eikä eri mieltä, vaikka kyseessä on juuri heidän ikäisiään nuoria koskettava asia.

Jatkossa on syytä varmistaa, että nuoret saavat uudistuksesta riittävästi tietoa, jotta he voivat muodostaa näkemyksensä ja nämä näkemykset voidaan asiamukaisesti huomioida esityksen jatkovalmistelussa sekä toimeenpanossa, ja myös siten varmistaa tavoitteiden saavuttaminen. Tässä yhteydessä tulee huomioida erityisesti esimerkiksi vammaiset nuoret ja harvaan asutuilla alueilla asuvat nuoret.

Lue koko lausunto: Lastensuojelun Keskusliiton lausunto oppivelvollisuuden pidentämisestä (pdf)

Kommentit (0)

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Sulje