Hyppää sisältöön

Potilasasiavastaavilla ja sosiaaliasiavastaavilla tulee olla tarvittava osaaminen lapsen oikeuksista ja oikeusturvakeinoista

Politiikka & Yhteistyö
Lapsen oikeudet
Lausunnot ja kuulemiset
9.08.2022
Potilasasiavastaavilla ja sosiaaliasiavastaavilla tulee olla tarvittava osaaminen lapsen oikeuksista ja oikeusturvakeinoista

Lastensuojelun Keskusliitto on antanut lausunnon hallituksen esitysluonnoksesta laiksi potilasasiavastaavista ja sosiaaliasiavastaavista. Potilas- ja sosiaaliasiavastaavilla tulee säilyä tieto ja osaaminen myös käytännön työstä. Potilas- ja sosiaaliasiavastaavien eriyttäminen sosiaali- ja terveydenhuollosta ei saa johtaa siihen, että järjestely veisi vastaavat etäämmälle asiakkaista ja potilaista.

Keskeiset ehdotukset

Esitysluonnoksen mukaan nykyisten asiamiesnimikkeiden sijaan otettaisiin käyttöön sukupuolineutraalit nimikkeet: potilasasiavastaava ja sosiaaliasiavastaava. Esitysluonnoksen mukaan laissa potilasasiavastaavista ja sosiaaliasiavastaavista säädettäisiin potilasasiavastaavien ja sosiaaliasiavastaavien toiminnan järjestämisestä sekä potilasasiavastaavan ja sosiaaliasiavastaavan riippumattomuudesta, kelpoisuudesta ja tehtävistä. Lisäksi laissa säädettäisiin henkilötietojen käsittelystä potilasasiavastaavien ja sosiaaliasiavastaavien toiminnassa.

Lastensuojelun Keskusliiton lausunto

Keskusliitto arvioi, että potilasasiavastaavia ja sosiaaliasiavastaavia koskevien säännösten keräämisellä samaan lakiin on selkeyttävä, sekä asiakkaiden ja potilaiden oikeusturvaa parantava vaikutus. Keskusliitto pitää hyvänä ja oikeusturvan toteutumisen kannalta tärkeänä, että luonnoksessa ehdotetaan säädettäväksi potilasasiavastaavan ja sosiaaliasiavastaavan kelpoisuudesta. Myös puolueettomuuden ja riippumattomuuden turvaaminen on ensiarvoisen tärkeää, mutta Keskusliitto korostaa, että potilas- ja sosiaaliasiavastaavilla tulee säilyä tieto ja osaaminen myös käytännön työstä. Potilas- ja sosiaaliasiavastaavien eriyttäminen sosiaali- ja terveydenhuollosta ei saa johtaa siihen, että järjestely veisi vastaavat etäämmälle asiakkaista ja potilaista. Olennaista on myös, että toiminnalle varataan aidosti riittävät resurssit.

Lapsen oikeudet huomioon

Esitysluonnoksessa todetaan, että esityksellä ei ole havaittavia lapsivaikutuksia ja että esitys säilyttää aikaisemman lainsäädännön kirjaukset lasten oikeuksista mitä tulee potilas- ja sosiaaliasiavastaavien toimintaan. Keskusliitto korostaa, että nykyinen ei nimenomaisesti tunnista näiden toimijoiden roolia lapsen oikeuksien ja oikeusturvan edistäjänä ja turvaajana, vaikkakin heillä on velvollisuus ohjata myös lapsipotilaita- ja asiakkaita.

Potilas- ja sosiaaliasiavastaavat ovat lasten ja nuorten oikeusturvan kannalta keskeisiä toimijoita, joiden puoleen lasten ja nuorten tulee voida kääntyä sosiaalihuollon asiakkaan tai potilaan oikeusturvaan liittyvissä asioissa. Toiminnassa tulee huolehtia, että lapset ja nuoret otetaan huomioon ikätasonsa mukaisesti sekä varmistaa, että potilasasiavastaavilla ja sosiaaliasiavastaavilla on tarvittava osaaminen lapsen oikeuksista ja oikeusturvakeinoista. Keskusliitto painottaa, että potilas- ja sosiaaliasiavastaaville on turvattava kattava koulutus liittyen lasten oikeuksiin sekä lasten ja nuorten sosiaali- ja terveyspalveluita koskeviin erityisiin kysymyksiin ja että toiminnasta tulee myös tiedottaa lapset ja nuoret saavuttavalla tavalla.

Esitysluonnoksen mukaan sosiaaliasiavastaava toimii myös varhaiskasvatuksen palveluissa. Keskusliitto huomauttaa, että on erittäin tärkeää, että sosiaaliasiavastaavalla on osaamista ja ymmärrystä varhaisvatukseen liittyvistä erityiskysymyksistä. Sosiaaliasiavastaavien tulee olla tosiasiallisesti varhaiskasvatuksen asiakkaiden käytettävissä ja on huolehdittava, että perheillä on myös tieto näistä palveluista sekä niiden hyödyntämismahdollisuuksista.

Kommentit (0)

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Sulje