Hyppää sisältöön

Rajamenettelyä ei tulisi soveltaa lapsiin

Lapsen oikeudet
Lausunnot ja kuulemiset
26.02.2024
Rajamenettelyä ei tulisi soveltaa lapsiin

Annoimme lausunnon hallituksen esitykseen rajamenettelyn käyttöönotosta Suomessa. Automatisoitu järjestelmä ei pysty riittävän hyvin arvioimaan lapsen edun toteutumista. Vaadimme yksilöllisiä päätöksiä lasten ja lapsiperheiden osalta. Rajamenettelyä ei tule soveltaa ilman huoltajaa tulleisiin lapsiin.

Sisäministeriössä on valmisteltu luonnos hallituksen esitykseksi, jonka tarkoituksena on ottaa käyttöön rajamenettely Suomessa. Rajamenettely on turvapaikkamenettely, jossa tietyt kansainvälistä suojelua koskevat hakemukset voidaan tutkia hakijoiden ollessa rajan läheisyydessä menettelyn ajan. Rajamenettelyssä maahanmuuttovirastolla on 4 viikkoa aikaa arvioida täyttyvätkö turvapaikan perusteet ja tehdä päätös.  

Päätös rajamenettelyn käytöstä tehdään rajalla käyttäen automatisoitua järjestelmää, johon syötetään perustietoja hakijasta. Keskusliitto katsoo, että automatisoitu järjestelmä ei kykene lapsen edun yksilölliseen harkintaan, lapsen erityistarpeiden huomioimiseen tai haavoittuvaisuuksien havaitsemiseen. Haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden tunnistaminen vaatii koulutusta ja erityisosaamista sekä luottamuksellisen kontaktin luomista henkilöön, jotta hän uskaltaa kertoa taustastaan ja kokemuksistaan. Tätä ei ole mahdollista toteuttaa rajalla tehtäessä kiireessä päätöstä rajamenettelyn soveltamisesta. Keskusliitto vaatii, että maahanmuuttoviraston tulisi aina erikseen tehdä yksilöllinen päätös rajamenettelyn käytöstä lasten ja lapsiperheiden kohdalla, jotta lapsen oikeuksien täysimittaisesta toteutumisesta voitaisiin varmistua.   

Rajamenettelyä on suunniteltu sovellettavan myös ilman huoltajaa tulleisiin lapsiin tietyissä nopeutetun menettelyn ja tutkimatta jättämisen tapauksissa. Keskusliitto katsoo, että ilman huoltajaa tulevat lapset ovat ikänsä ja tilanteensa vuoksi poikkeuksellisen haavoittuvassa asemassa, eikä heihin tulisi missään tapauksessa soveltaa rajamenettelyä. Rajamenettelyn soveltaminen yksin tulleisiin lapsiin tarkoittaisi hakemuksen nopeaa käsittelyä neljässä viikossa, jolloin lapsen edun ja mahdollisten haavoittuvaisuuksien arvioinnille ei jäisi riittävästi aikaa.  

Rajamenettelyn aikana hakija ei saa poistua vastaanottokeskuksen alueelta eli kyseessä on hakijan liikkumisvapauden rajoitus. Keskusliitto katsoo tällaisen liikkumisvapauden rajoittamisen lapsen vapaudenriistoksi, joka on lapsen oikeuksien komitean kannan vastaista.  

Hallituksen esityksen mukaan rajamenettelyn piirissä oleva henkilö voidaan ottaa säilöön, mikäli hän poistuu luvatta vastaanottokeskuksen alueelta. Keskusliitto huomauttaa, että säilöönottoa ei tule soveltaa lapsiin. Tätä kantaa tukee lapsen oikeuksien komitean yleiskommentti 23 sekä komitean Suomelle antamat suositukset.  

Lisäksi keskusliitto on huolissaan siitä, että sisäministeriössä on työn alla useampia maahanmuuttoon liittyviä lainsäädännön muutoshankkeitta, eikä näiden yhteisvaikutusta ole arvioitu tarkoituksenmukaisesti.  

Lue koko lausunto: Lastensuojelun Keskusliiton lausunto sisäministeriölle hallituksen esitysluonnokseen ulkomaalaislain muuttamisesta ja laista kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain muuttamisesta

Kommentit (0)

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Sulje