Hyppää sisältöön

Tyttöjen silpomisen kriminalisointi tarpeellista, mutta osa lapsista jää edelleen vaille suojaa

Lapsen oikeudet
Lausunnot ja kuulemiset
24.5.2024
Tyttöjen silpomisen kriminalisointi tarpeellista, mutta osa lapsista jää edelleen vaille suojaa

Lastensuojelun Keskusliitto on antanut lausunnon hallituksen esitykseen koskien naisten ja tyttöjen sukuelinten silpomisen ja sen valmistelun rangaistavuuden selkeyttämistä, tapon syyteoikeuden vanhentumista ja lapsensurman kumoamista.

Oikeusministeriössä on valmisteltu hallituksen esitys naisen sukuelinten silpomisen ja sen valmistelun kriminalisoinnista. Silpominen on tähänkin saakka katsottu rangaistavaksi, mutta koska sitä on arvioitu rikoslain yleisten pahoinpitelyä koskevien säännösten kautta, ei laki ole kattanut aukottomasti kaikkia tilanteita. Esimerkiksi silpomisen järjestäminen ja tytön vieminen ulkomaille ovat olleet asioita, joissa kaivattiin lisää selkeyttä. Nyt asiasta säädetään erillisin rikoslain säädöksin.

Keskusliitto kannattaa esitystä. Naisten ja tyttöjen hengen ja terveyden suojan, ruumiillisen koskemattomuuden ja seksuaalisen itsemääräämisoikeuden vahvistaminen parantaa naisten ja tyttöjen asemaa. Tämä voi tehostaa ilmiön ehkäisemistä ja edistää lasten häiriötöntä kehitystä sekä parantaa täten silpomisvaarassa olevien lasten asemaa.

Keskusliitto muistuttaa kuitenkin, että pelkkä sääntely ei riitä lapsen koskemattomuuden suojaamiseksi. On tarpeen vahvistaa edelleen tietoisuutta ilmiöstä sekä osaamista sen ehkäisemisessä, niin peruspalveluissa kuin erityistason palveluissakin, mukaan lukien lastensuojelussa.

Keskusliitto huomauttaa myös, että pojille vailla lääketieteellistä perustelua tehtyihin ympärileikkauksiin liittyviä sääntelytarpeita tulisi selvittää kiireellisesti lapsen oikeuksien toteutumisen varmistamiseksi.

Samoin vaille suojaa jäävät edelleen intersukupuoliset lapset: nämä säädökset eivät tee heille tehtäviä kosmeettisia lapsen oikeuksia loukkaavia leikkauksia rangaistaviksi. Asia tarvitseekin erillisen selvittelyn. Kaikki vailla lääketieteellistä perustelua olevat toimenpiteet, jotka kohdistuvat intersukupuolisten lasten sukuelimiin, joihin lapsi ei ole itse kykenevä antamaan täyttä, vapaata ja tietoon perustuvaa suostumustaan, tulee säätää rangaistaviksi. Tästä on laaja kansainvälinen yhteisymmärrys, ja YK:n lapsen oikeuksien komitea esitti asiasta huolensa tuoreimmissa suosituksissaan Suomelle.

Kommentit (0)

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Sulje