Hyppää sisältöön

Vammaispalveluista ei tule säästää

Lapsen oikeudet
Lausunnot ja kuulemiset
18.09.2023
Vammaispalveluista ei tule säästää

Lastensuojelun Keskusliitto on antanut lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi vammaispalvelulain ja eräiden siihen liittyvien lakien voimaantulon lykkäämistä koskevaksi lainsäädännöksi.

Keskusliitto pitää jo vahvistetun lain voimaantulon siirtämistä vammaisten henkilöiden yhdenvertaisen kohtelun kannalta huolestuttavana ja alleviivaa, että vammaispalveluista ei tule säästää, vaan niihin on ohjattava riittävät resurssit. Uutta vammaispalvelulakia on odotettu jo kauan, ja lain voimaantulon siirtäminen kohdistuu yhteiskunnan haavoittuvimmassa asemassa oleviin henkilöihin. Kuten esityksessäkin todetaan, voimassa oleva vammaispalvelulainsäädäntö on vanhentunut ja osittain puutteellinen, eikä täytä täysin perustuslain tai YK:n vammaissopimuksen vaatimuksia.

Uuden vammaispalvelulain soveltamisala mahdollistaa lain mukaiset palvelut huomattavalle määrälle lapsia, jotka eivät ole aiemmin lain piiriin kuuluneet. Jos uuden lain voimaantuloa siirretään, joutuvat nämä lapset yhä odottamaan tarvitsemiaan palveluita. Keskusliitto myös huomauttaa, että esityksestä ei käy ilmi, että tarkoituksena olisi muuttaa niitä säännöksiä, joilla turvataan vammaisen lapsen oikeutta palveluihin, eikä luonnoksessa ole esitetty perusteita näiden oikeuksien voimaantulon siirtämiselle. Esityksen perusteella jää näin epäselväksi, miksi laki ei vammaisten lasten oikeuksien turvaamiseksi säädettyjen oikeuksien osalta voisi tulla voimaan 1.10.2023.

Keskusliitto korostaa, että lapsuus on ainutlaatuinen, ohikiitävä ajanjakso. Moni vammainen lapsi elää lapsuuttaan juuri nyt, ja vammaispalvelulain voimaantulon siirtäminen kohdistuu heihin paitsi vammaisina henkilöinä, myös ainutkertaista lapsuuttaan elävinä lapsina.

Kommentit (0)

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Sulje