Hyppää sisältöön

Vuoroasumisen on oltava mahdollista aina, kun malli sopii perheelle itselleen

Politiikka & Yhteistyö
Lapsen arki
Lausunnot ja kuulemiset
17.01.2022
Vuoroasumisen on oltava mahdollista aina, kun malli sopii perheelle itselleen

Lastensuojelun Keskusliitto on antanut lausunnon sosiaali- ja terveysministeriölle toimenpidesuunnitelmasta lainsäädännön ja toimintatapojen kehittämiseksi lasten vuoroasumisen tilanteissa.

Toimenpidesuunnitelma sisältää sosiaaliturvaan, sosiaali- ja terveys- ja sivistyspalveluihin sekä elatusavun määrittämiseen kohdentuvia toimenpide-ehdotuksia lasten ja perheiden tukemiseksi vuoroasumisen tilanteissa sekä muissakin ns. kahden kodin tilanteissa. Suunnitelmassa on kartoitettu, mihin suurempiin kokonaisuudistuksiin toimenpide-ehdotukset mahdollisesti kytkeytyvät.

Keskusliitto pitää tärkeänä, että lasten vuoroasuminen huomioidaan kattavasti lain tasolla siten, että vuoroasuminen on mahdollista aina, kun perhe arvioi sen itselleen sopivimmaksi malliksi. Keskusliitto painottaa, että lapset ovat vuoroasumisen suhteen keskenään hyvin eriarvoisessa asemassa. Koska lainsäädäntö ei riittävästi huomioi vuoroasumista, vaikuttaa lasten vuoroasumisen toteutumiseen vahvasti vanhempien taloudellinen kantokyky. Tällä hetkellä vuoroasuminen on pitkälti hyväosaisten lasten etuoikeus, sillä hyvin toimeentulevilla vanhemmilla on taloudellinen mahdollisuus poistaa vuoroasumiseen liittyviä esteitä. Vuoroasumiseen tulisi kuitenkin olla aivan yhtäläinen mahdollisuus myös perheillä, jotka ovat heikommassa sosioekonomisessa asemassa.

Toimenpidesuunnitelmassa on onnistuttu hyvin kartoittamaan useita lasten vuoroasumiseen liittyviä ongelmakohtia, mutta aihealueita on käsitelty valitettavan yleistasoisesti. Erityisen vähälle huomiolle jää sosiaali- ja terveyspalveluita koskevan lainsäädännön arviointi erityisesti vammaisten ja muiden paljon sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita tarvitsevien lasten osalta. Moni suunnitelman toimenpide-ehdotus on myös esitetty toteutettavaksi muiden lainsäädäntöuudistusten yhteydessä. Käytännössä se tarkoittaa, että suunnitellut uudistukset jäävät tuleville hallituskausille ja toteutuvat hitaasti.

Keskusliitto olisi kaivannut suunnitelmaan konkreettisia ehdotuksia siitä, mitä toimenpiteitä erityisesti etuuksia ja palveluita koskien olisi mahdollista toteuttaa tai vähintäänkin pilotoida nopeammalla aikataululla. Tällaisia toimenpiteitä voisivat olla esimerkiksi: pilottikokeilut vuoroasuvan lapsen koulukuljetuksista ja mahdollisuus valita lapsen lähikoulu vuoroasumistilanteessa, vammaispalvelulain uudistuksessa tulisi huomioida vuoroasuvat lapset, lasten sosiaaliturvan tarkastelu omana kokonaisuutena ja vuoroasumiseen liittyvät muutokset sen yhteydessä sekä selvitys kuntien välisten kustannusten korvaamisesta kahden varhaiskasvatuspaikan tilanteessa.

Keskusliitto korostaa, että nykyisellään tilanne asettaa lapset keskenään hyvin epätasa-arvoiseen asemaan ja että nämä lapset elävät lapsuuttaan nyt. Mitä nopeammin vuoroasuminen mahdollistetaan kaikille lapsille, sitä useammalla lapsella on mahdollisuus elää lapsuutensa arkea molempien vanhempiensa kanssa.

Lue lausunto kokonaisuudessaan: Lastensuojelun Keskusliiton lausunto toimenpidesuunnitelmasta lainsäädännön ja toimintatapojen kehittämiseksi lasten vuoroasumisen tilanteissa (pdf)

Kommentit (0)

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Sulje