Hyppää sisältöön
Perheet keskiöön!

Verkostoimme

Yhteistyö on keskeinen osa Perheet keskiöön -toimintaa. Verkostojen kautta olemme aktiivisesti mukana kehittämässä perhekeskustyötä ja -toimintaa niin kansallisesti kuin alueellisesti. Teemme verkostotyötä lasten ja perheiden kanssa toimivien järjestöjen, seurakuntien ja uskonnollisten yhteisöjen sekä kuntien ja hyvinvointialueiden ja valtiohallinnon kanssa.

Perheet keskiöön -toiminta:

  • koordinoi valtakunnallisista järjestöistä ja toimijoista koostuvaa Perheet keskiöön! -foorumia sekä alueellisille järjestöille suunnattua Perheet keskiöön! Järjestöjen perhekeskusverkostoa.
  • on mukana kansallisissa perhekeskusverkostoissa, joissa tuo esille järjestöjen ajankohtaiset kuulumiset ja ottaa kantaa keskeisiin perhekeskuskehittämisen kysymyksiin. Näitä verkostoja ovat mm. THL:n koordinoimat perhekeskus- ja kohtaamispaikkaverkostot sekä DigiFinlandin sähköisen perhekeskuksen verkostot.
  • on alueellisen perhekeskuskehittämisen tukena yhdessä alueellisten järjestöedustajien kanssa.

Kuva: Laura Vesa

Perheet keskiöön verkostoina

Perheet keskiöön -toiminnan verkostot: Perheet keskiöön vastaa järjestöjen perhekeskusverkoston ja Perheet keskiöön -foorumin koordinoinnista ja on mukana seuraavissa verkostoissa: THL:n perhekeskus- ja kohtaamispaikkaverkostot, sähköisen perhekeskuksen verkostot ja valtakunnalliset teemakohtaiset verkostot. Lisäksi tarjolla on alueellisen perhekeskuksen ja järjestöyhteistyön tukea.

Perheet keskiöön! -foorumi

Perheet keskiöön! -foorumi on valtakunnallisten järjestöjen ja toimijoiden verkosto, joka kokoontuu 2–3 kertaa vuodessa.

Foorumin keskeinen tehtävä on tukea Perheet keskiöön! toiminnan tavoitteiden toteutumista sekä edistää yhteistyötä, tiedonvaihtoa ja hyvien käytäntöjen jakamista perhekeskuskehittämisessä. Teemme yhteistä vaikuttamistyötä ottamalla kantaa järjestöjen ja kolmannen sektorin näkökulmasta keskeisiin perhekeskuskehittämisen kysymyksiin.

Foorumi on avoin kaikille valtakunnallisille toimijoille, jotka työskentelevät lasten ja perheiden asioiden parissa ja ovat kiinnostuneita perhekeskustoiminnasta.  Ota yhteyttä, mikäli haluatte liittyä mukaan.

Perheet keskiöön! -foorumissa ovat mukana:

Adhd-liitto, Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkosto (EPT-verkosto), Ehkäisevä päihdetyö Ehyt ry, Ensi- ja turvakotien liitto, Folkhälsans Förbund, Hyvinvointilomat, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö, Kehitysvammaisten Tukiliitto, Keuhkoterveysjärjestö Filha, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Marttaliitto, MIELI Suomen Mielenterveys, Monimuotoiset perheet -verkosto, Nuorten ystävät, Näkövammaisten liitto, Parisuhdekeskus Kataja, Pelastakaa Lapset, Suomen Setlementtiliitto, Suomen sosiaali ja terveys (SOSTE), Surevan kohtaaminen -toiminta, Sydänliitto, TATU, Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö, Väestöliitto ja Kirkkohallitus

Perheet keskiöön! Järjestöjen perhekeskusverkosto

Järjestöjen perhekeskusverkosto on valtakunnallinen, eri hyvinvointialueiden järjestötoimijoista koostuva verkosto, joka kokoontuu 3–4 kertaa vuodessa. Verkoston jäsenet ovat alueellaan koordinoivassa roolissa edustaen järjestöjä erilaisissa perhekeskustyöryhmissä ja/tai koordinoimalla lasten ja perheiden kanssa toimivien järjestöjen verkostoja.

Järjestöjen perhekeskusverkoston tehtävänä on:

  • koostaa tietoa kansallisen ja alueellisen perhekeskuskehittämisen ja kohtaamispaikkatoiminnan ajankohtaisista asioista, tukea verkoston jäsenten välistä yhteistyötä ja jakaa hyviä käytäntöjä.
  • ottaa tarpeen mukaan kantaa keskeisiin perhekeskuskehittämisen kysymyksiin järjestöjen näkökulmasta.
  • viedä järjestöjen osaamista ja asiantuntemusta perhekeskusten työn tueksi verkoston yhdessä toteuttamien teemakohtaisten koulutusten, työpajojen ym. tilaisuuksien kautta. Teemaryhmiä on mahdollista perustaa verkoston toiveiden ja tarpeiden mukaan.

Verkosto on avoin kaikille alueilla järjestötoimintaa koordinoiville tahoille, jotka työskentelevät lasten ja perheiden asioiden parissa ja ovat kiinnostuneita perhekeskustoiminnasta. Kartasta löydät verkostomme jäsenten yhteystiedot.

Ota yhteyttä Kaisuun tai Soileen, mikäli haluat liittyä mukaan verkostoon.

Perheet keskiöön! Järjestöjen perhekeskusverkosto

Järjestöjen perhekeskusverkosto on valtakunnallinen, eri hyvinvointialueiden järjestötoimijoista koostuva verkosto, joka kokoontuu 3–4 kertaa vuodessa. Verkoston jäsenet ovat alueellaan koordinoivassa roolissa edustaen järjestöjä erilaisissa perhekeskustyöryhmissä ja/tai koordinoimalla lasten ja perheiden kanssa toimivien järjestöjen verkostoja.

Sulje