Hyppää sisältöön

Lapsiperheiden terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen perhekeskuksissa/ Haastavat elämäntilanteet ja kriisit lapsiperheiden arjessa -koulutus

Mitä tarkoittaa digihyvinvointi osana perheiden tasapainoista arkea? Miten voimme tukea perheitä kohti hyvää arkea? Aamupäivän koulutuksesta saa konkreettisia työvälineitä elintapoihin ja mielen hyvinvointiin liittyvien teemojen käsittelyyn.
Aina elämä ei mene niin kuin on suunniteltu. Äkillinen kriisi voi kohdata perhettä, esimerkiksi perheenjäsenen menehtyessä. Mielenterveys- tai päihdeongelma voi varjostaa perheen elämää. Iltapäivän koulutuksessa pohditaan keinoja kohdata ja tukea perheitä erilaisissa elämäntilanteissa.

Koulutus järjestetään verkkototeutuksena!

 

Lapsiperheiden terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen perhekeskuksissa

klo 8.30 – 8.45                          
Avaus ja tervetuloa koulutukseen
Paikallisesti kehittyvä perhekeskus – Järjestöjen toimintamahdollisuudet

klo 8.45 – 9.15                           
Monimuotoiset perheet perhekeskuksessa – miten huomioida moninaisuus?
Erityisasiantuntija Sara Mäkäräinen, Monimuotoiset perheet -verkosto 

klo 9.15 – 9.45
Tasapainoinen perheen ark
i
Projektisuunnittelija Arja Taipale, MIELI Suomen Mielenterveys ry

klo 9.45 – 10.00 
Tauko

klo 10.00  – 11.30  Valinnaiset työpajat – Konkreettisia työvälineitä mukaan vietäväksi

Mitä on riittävän hyvä arki – eväitä elintapoihin liittyvien teemojen käsittelyyn 
Työpajassa tarjoillaan ammattilaisille eväitä elintapoihin liittyvien teemojen käsittelyyn. Keskeisintä ovat kohtaaminen sekä taito nähdä perhe oman arkensa asiantuntijana. Perheen arkea lähestytään siitä näkökulmasta, mikä heillä toimii hyvin ruokailun, liikkumisen, levon ja ihmissuhteiden maailmassa. Mihin asioihin olette perheenä tyytyväisiä? Mistä voitte olla jopa ylpeitä? Mihin asioihin kaipaisitte tukea? Pajassa tarjolla materiaalia ja työvälineitä elintapojen käsittelyyn kuten esimerkiksi säännöllisen syömisen, kasvisten lisäämisen, arjen liikkumisen ja rauhoittumistaitojen käsittelyyn. Yhdessä pohditaan myös sitä, millaista voisi olla lapsen motoristen taitojen oppimista tukeva arki ja pysähdytään sen äärelle, miten valtavan määrän potentiaalia perheen arjen toimintatilanteet sisältävät lapsen motoristen taitojen kehittymistä ajatellen.
Lapsiperheasiantuntija Anne Kuusisto, Neuvokas perhe/ Suomen Sydänliitto ry

Arjen rytmi, ihmissuhteet ja digihyvinvointi – hyvän mielen rakennuspalikat perheen arjessa
Työpajassa käsitellään hyvän mielen rakennuspalikoita perheen arjessa. Miten ohjata perhettä mielenterveyttä tukeviin valintoihin? Miten median käyttö voi tukea perheen hyvinvointia?
Projektisuunnittelija Arja Taipale, MIELI Suomen Mielenterveys ry

klo 11.35 – 11.50
Mistä hyvä arki rakentuu – palautteen keruu

 

Haastavat elämäntilanteet ja kriisit lapsiperheiden arjessa 

Ennakkotehtävä osallistujille:
Miten erilaisissa haastavissa elämäntilanteissa tai kriisissä olevien perheiden tukeminen teidän alueellanne tällä hetkellä toimii? Saavatko perheet tarvitsemansa tuen ja avun? Entä miten järjestöt kytkeytyvät tähän työhön? Mikä toimii hyvin, missä voisi vielä parantaa?


klo 12.45 – 13.15
Johdatus päivän teemaan:
Asiakkaan kohtaaminen työntekijän näkökulmasta – omat näkökulmat, asenteet ja ajatukset
Aluetyöntekijä Ilkka Sutinen, Kirkkopalvelut/ Perhepäihdetyöntekijä Anne Bäck, Kuopion Ensikotiyhdistys ry

klo 13.15 -13.45
Kuinka huomioida perheiden monimuotoisuus kriisin keskellä?

Erityisasiantuntija Sara Mäkäräinen, Monimuotoiset perheet -verkosto

 
klo 13.45 – 14.15
Tauko

klo 14.15 – 15.45  Valinnaiset työpajat

Päihteet ja riippuvuudet perheessä – ammattilaisille keinoja kohdata ja auttaa perhettä 
Työpajassa keskustellaan siitä, mitä on hyvä ottaa huomioon työskenneltäessä eri tavoin ”haavoittuneen” vanhemmuuden kanssa. Osallistujien kanssa pohditaan vanhemmuuden tukemisen tärkeyttä lapsen hyvinvoinnin näkökulmasta, kun vanhempi käyttää päihteitä tai on vankilassa. Lisäksi tarkastellaan päihderiippuvuuden haasteita raskausaikana.
Aluetyöntekijä Ilkka Sutinen, Kirkkopalvelut/ Perhepäihdetyöntekijä Anne Bäck, Kuopion Ensikotiyhdistys ry

  • Turvallisuuden ja väkivallan puheeksi ottaminen lasten, nuorten ja perheiden kanssa
   Yli kymmenesosalla lapsista on väkivaltakokemuksia ja noin seitsemän prosenttia kohtaa kiusaamista viikoittain. Valtaosa ei kerro kokemuksistaan kenellekään. Varhaisilla väkivallan kokemuksilla on haitallisia vaikutuksia lapsuuteen ja aikuisuuteen. Työpajassa käsitellään, miten voit ottaa turvallisuuden puheeksi ja vahvistaa hyvinvointia sekä tukea käytännössä lapsia ja nuoria, jotka ovat kohdanneet väkivaltaa lähi- tai vertaissuhteissa.
  • Projektikoordinaattori Elina Hartikainen, Selviydytään kiusaamisesta -hanke, MLL Järvi-Suomen piiri ry
  • Perheenjäsenen kuolema lapsiperheessä
   Työpajassa käsitellään lapsen tai vanhemman kuoleman kohtaamista ammattilaisten työssä. Mitä perheenjäsenen kuolema tarkoittaa perheessä ja miten kohdata ja tukea surevaa perhettä huomioiden eri perheenjäsenet. Mukana kokemusnäkökulma aiheeseen. Työpajan sisältö muodostuu seuraavista teemoista: perheenjäsenen kuolema ja suru, puolison ja vanhemman kuolema, lapsen kuolema, surevan kohtaaminen ja tukeminen, lapsen suru ja tukeminen sekä ammattilaisen rooli surevan perheen tukena.
   Projektipäällikkö Anne Viitala, Surevan kohtaaminen -hanke
    
   15.50 – 16.10                              
   Yhteenveto ja päivän päätös

  Tervetuloa!

Tiedot

Aika
15. 09. 2020 08:30 - 15. 09. 2020 16:10
Paikka
KITEE, Verkkototeutus
Sulje