Siirry sisältöön

Perheet keskiöön!

Järjestöjen perhekeskustoiminnan kehittämis- ja koordinaatiohanke 2018–2020

Perheet keskiöön! on STEA:n rahoittama, 54 järjestön yhteinen perhekeskustoiminnan kehittämis- ja koordinaatiohanke (2018–2020). Hankkeen päätavoitteena on kiinnittää järjestöjen tarjoama tuki ja palvelut osaksi perhekeskustoimintaa koko valtakunnan alueella.

Lastensuojelun Keskusliitto koordinoi hanketta kolmen koordinaattorin voimin. Järjestöjen kiinnittymistä perhekeskustoimintaan tuetaan valtakunnallisesti, alueellisesti ja paikallisesti mm. verkostoimisen, osaamisen vahvistamisen ja arvioinnin kehittämisen keinoin.

Käytännössä hanke tukee hyvien käytäntöjen vaihtoa sekä järjestöjen verkostoitumista keskenään ja muiden perhekeskustoimijoiden kanssa. Perhekeskustoimijoille tarjotaan koulutusta ja konsultointia, joissa hyödynnetään järjestöjen monipuolista osaamista, tietoa ja uusia toimintamalleja.  Lisäksi kehitetään erityisesti järjestölähtöisten kohtaamispaikkojen arviointia.

Hankkeen nimi Perheet keskiöön! viittaa siihen, miten perhekeskustoiminnan kehittämisessä ja muutosprosessissa perheet ovat keskeisessä asemassa. Perheet – lapset, nuoret ja vanhemmat – ovat mukana suunnittelemassa, toteuttamassa, arvioimassa ja kehittämässä järjestöjen perhekeskustoimintaa.

Järjestöagentit toimivat maakunnissa

Hankkeessa toimii 6 osa-aikaista (50%) järjestöagenttia kuudessa maakunnassa: Lapissa, Pohjois-Karjalassa, Pohjois-Savossa, Päijät-Hämeessä, Pääkaupunkiseudulla, Uudellamaalla sekä Varsinais-Suomessa.  Muita alueita tukee LSKL:n koordinaatiotiimi. Järjestöagentit koordinoivat oman alueensa yhteistyötä. He varmistavat, että järjestöt ovat mukana paikallisissa ja maakunnallisissa perhekeskusrakenteissa, ja että järjestöjen osaaminen ja toiminnan sisällöt tulevat osaksi perhekeskustoimintaa.

Järjestöagentit:

Lappi
Luotolan Nuoret /Matti Virtasalo
matti.virtasalo@luotolannuoret.fi
040 703 0240

Pohjois-Karjala
Pohjois-Karjalan Martat ry / Ringa Nenonen
ringa.nenonen@martat.fi
050 448 3323

Pohjois-Savo
Iisalmen MLL / Sinikka Roth
sinikka.roth@perheentalo.fi
040 743 1773

Päijät-Häme
Lahden ensi- ja turvakoti ry /Sanna Peltonen
sanna.peltonen@letk.fi
050 558 0794

Pääkaupunkiseutu/Uusimaa
Pienperheyhdistys ry/Kaisli Syrjänen
kaisli.syrjanen@pienperhe.fi
045 7731 1399

Varsinais-Suomi
MLL:n Varsinais-Suomen piiri/ Katja Rippstein
katja.rippstein@mll.fi
045 132 6736

Ulla Lindqvist

Hankepäällikkö


050 411 0400

Työskentelen Perheet keskiöön! Järjestöjen perhekeskustoiminnan kehittämis- ja koordinaatiohankkeen hankepäällikkönä.

Kaisu Muuronen

Hankepäällikkö


050 569 6697

Toimin erityisasiantuntijana varhaiskasvatukseen sekä lapsi- ja perhepolitiikkaan liittyvissä kysymyksissä. Lisäksi vastaan Perheet keskiöön! Järjestöjen perhekeskustoiminnan kehittämis- ja koordinaatiohankkeen hankepäällikkönä hankkeen toiminnasta.

Tuuli Daavittila

Hankekoordinaattori


040 149 0073

Työskentelen osa-aikaisesti Perheet keskiöön! Järjestöjen perhekeskustoiminnan kehittämis- ja koordinaatiohankkeessa, jossa vastuualueenani on hankkeen viestintä.