Hyppää sisältöön

Kokemus asiantuntijuutena

 

Ilmoittautumisaika on päättynyt. Kysy peruutuspaikkoja osoitteesta kee@lskl.fi tai puhelimitse 040 030 5031.

Mediakutsussa ilmoittautumisohjeet toimittajille: https://www.sttinfo.fi/tiedote/kutsu-kokemus-asiantuntijuutena-evaita-kokemusasiantuntijoiden-tyon-ymmartamiseen?publisherId=1950&releaseId=69868838.

 

Kokemusasiantuntijat ovat tulleet mukaan sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen. Mutta mitä kokemusasiantuntijana oleminen oikeastaan tarkoittaa? Tilaisuudessa Kaikille eväät elämään -avustusohjelman hankkeiden kokemusasiantuntijat kertovat itse asiantuntijuudestaan sekä siitä, mitä se merkitsee ja miten kokemusasiantuntijuus toteutuu eettisesti. Tämän lisäksi luvassa on työryhmiä, joissa osallistujat pääsevät työskentelemään jonkin keskeisen kokemusasiantuntijuuteen liittyvän teeman parissa. Työryhmiä toteuttamassa on Kaikille eväät elämään -avustusohjelman hankkeiden lisäksi Pääkaupunkiseudun omaishoitajat ry. Päivän yleisöluennot tullaan streamaamaan.

Tilaisuus on suunnattu erityisesti sosiaalialan ammattilaisille ja esimiehille sekä kuntien päätöksentekijöille. Osallistuminen on maksutonta ja sisältää lounaan sekä aamu- ja iltapäiväkahvit. Paikkoja rajoitetusti, joten ilmoittauduthan tilaisuuteen 3.11.2019 mennessä: www.lyyti.in/kokemusasiantuntijuutena/.

Tilaisuus järjestetään Kallion Korttelissa (Toinen linja 14) Helsingissä.

Ohjelma

9.30–10.00 Kahvi ja ilmoittautuminen

10.00–11.45 Yhteinen ohjelma

Alkusanat

Kokemusasiantuntijuuden mahdollisuudet ja haasteet kehittämistyössä (Lasinen lapsuus – Haastava arki -hanke, A-klinikkasäätiö)

”Kokemusasiantuntijana pääsen vaikuttamaan” (Vahvistu vanhempana -hanke, Kehitysvammaisten Tukiliitto ry)

Tuleeks niistä ikinä mitään? – Kokemusasiantuntijoiden valmentaminen ja tuki Veturointi-toiminnassa (Veturointi-toiminta, Auta Lasta ry)

11.45–12.30 Lounas

12.30–13.30 Yhteinen ohjelma

Lastensuojelun kokemusasiantuntijuuden 10 käskyä ammattilaisille (#Munperheet – Kohti suunnitelmallista perheen jälleenyhdistämistä -hanke, Pesäpuu ry)

Kokemusasiantuntija yksilönä ja identiteetin rakentajana – pohdintoja kokemusasiantuntijuuden eettisyydestä (Alisa – Alaikäiset sairasta omaistaan hoitavat -projekti, Joensuun seudun omaishoitajat ja läheiset ry)

13.30–14.00 Kahvitauko ja siirtyminen työryhmiin

14.00–15.30 Työryhmät

  • ”Kokemusasiantuntijuuden eettisyydestä – Yksilöön kohdistuvia kysymyksiä ja uhkia” (Alisa-projekti, Joensuun seudun omaishoitajat)

Työpajassa pohditaan kokemusasiantuntijaa yksilönä sekä minuuden ja identiteetin rakentajana kokemusasiantuntijuuden kontekstissa. Huomiota kiinnitetään erityisesti nuorten kokemusasiantuntijoiden kanssa työskentelyyn ja siihen liittyviin kysymyksiin. Ikään, kasvuun ja kehitykseen liittyvien kysymysten lisäksi kokemusasiantuntijan kokemukset voivat asettaa hänet verrattain haavoittuvaan asemaan, joka ammattilaisten tulisi huomioida työskennellessään kokemusasiantuntijan kanssa. Työpajassa hahmotellaan kysymyksiä osallistujien kokemusten kautta ja pyritään yhdessä rakentamaan näihin mahdollisia vastauksia ja ratkaisuja.

  • Kokemusasiantuntijoiden ja ammattilaisten yhteistyö (ennakkoluulot, eettiset kysymykset ja onnistumiset) (Veturointi-toiminta, Auta Lasta ry)

Työpajassa käsitellään ammattilaisten ja kokemusasiantuntijoiden välistä yhteistyötä (asiakastyössä, yhteiskehittämisessä, vaikuttamistyössä) sekä siihen liittyviä ennakkoluuloja, eettisiä kysymyksiä ja onnistumisen kokemuksia.

  • Kokemustiedon kerääminen oppimiseen ja ymmärtämiseen tukea tarvitsevilta henkilöiltä (Vahvistu vanhempana, Kehitysvammaisten Tukiliitto ry)

Työpajassa saat käytännön keinoja kokemustiedon keräämiseen henkilöiltä, jotka usein eivät pääse osallistumaan, sekä vinkkejä kokemusasiantuntijoiden tukemiseen. Pääset palvelumuotoilun keinoja hyödyntäen suunnittelemaan oman asiantuntijasi polkua kotoa vaikuttajaksi ja kuulet meidän kokemusasiantuntijamme omia kokemuksia siitä, miten vaikuttajaksi on päästy.

  • Omaishoitoperheiden kokemusasiantuntijoiden kuunteleminen palvelurakenteiden kehittämisessä – Tavoitteena toimivat ja ennaltaehkäisevät palvelut (Pääkaupunkiseudun omaishoitajat)

Omaishoitoperheiden elämäntilanteet ja tuen tarpeet ovat aina perhekohtaisia. Velvoitteiden hoitaminen vaatii psyykkisiä, sosiaalisia ja taloudellisia resursseja. Kuitenkin monissa perheissä on psyykkistä haurautta, sosiaalista eristyneisyyttä ja taloudellista köyhyyttä, jolloin perheet eivät selviä ilman yhteiskunnan vahvaa tukea. Omaishoitoperheiden arjessa elämänmuutokset ja negatiiviset elämäntapahtumat heikentävät perheen selviytymistä ja oikein kohdennettu apu ja oikea-aikainen tuki parantaa sitä. Kun omaishoitoperheessä nousee esille huoli omasta ja perheensä jaksamisesta ja selviytymisestä, olisi tärkeä puuttua huoleen varhain, jotta koko perhettä voitaisiin auttaa ennaltaehkäisevästi. Työpajassa pohditaan millaista tukea ja apua omaishoitoperheet kaipaavat. Keskustelua käydään omaishoidon kokemusasiantuntijoiden tarinoiden ja kokemusten pohjalta.

Ilmoittautumisaika on päättynyt. Kysy peruutuspaikkoja osoitteesta kee@lskl.fi.

Tiedot

Aika
13. 11. 2019 09:30 - 13. 11. 2019 15:30
Paikka
Kallion kortteli, Palmia kokous- ja kongressikeskus, Toinen linja 14, 00530 Helsinki
Sulje