Hyppää sisältöön

Lapsiperheiden terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen perhekeskuksissa -koulutus (iltapäivä)

Mitä tarkoittaa digihyvinvointi osana perheiden tasapainoista arkea? Miten voimme tukea perheitä kohti hyvää arkea? koulutuksesta saa konkreettisia työvälineitä elintapoihin ja mielen hyvinvointiin liittyvien teemojen käsittelyyn. Pohdimme lisäksi, kuinka vauvan ääni tulee kuulluksi perhekeskuksissa.

Tule tutustumaan alueesi toimijoihin!

Ohjelma:
Klo 8.30-9.15  Avaus ja tervetuloa koulutukseen
Paikallisesti kehittyvä perhekeskus – Järjestöjen toimintamahdollisuudet

Alueellisen perhekeskuksen terveiset

Klo 9.15-10.00  Tasapainoinen perheen arki
Projektisuunnittelija Arja Taipale, MIELI Suomen Mielenterveys ry

Klo 10.00-11.30   Valinnaiset työpajat – Konkreettisia työvälineitä mukaan vietäväksi

Mitä on riittävän hyvä arki – eväitä elintapoihin liittyvien teemojen käsittelyyn

Työpajassa tarjoillaan ammattilaisille eväitä elintapoihin liittyvien teemojen käsittelyyn. Keskeisintä ovat kohtaaminen sekä taito nähdä perhe oman arkensa asiantuntijana. Perheen arkea lähestytään siitä näkökulmasta, mikä heillä toimii hyvin ruokailun, liikkumisen, levon ja ihmissuhteiden maailmassa. Mihin asioihin olette perheenä tyytyväisiä? Mistä voitte olla jopa ylpeitä? Mihin asioihin kaipaisitte tukea? Pajassa tarjolla materiaalia ja työvälineitä elintapojen käsittelyyn kuten esimerkiksi säännöllisen syömisen, kasvisten lisäämisen, arjen liikkumisen ja rauhoittumistaitojen käsittelyyn. Yhdessä pohditaan myös sitä, millaista voisi olla lapsen motoristen taitojen oppimista tukeva arki ja pysähdytään sen äärelle, miten valtavan määrän potentiaalia perheen arjen toimintatilanteet sisältävät lapsen motoristen taitojen kehittymistä ajatellen.  Projektipäällikkö Johanna Pekkanen, Suomen CP-liitto

Arjen rytmi, ihmissuhteet ja digihyvinvointi – hyvän mielen rakennuspalikat perheen arjessa

Työpajassa käsitellään hyvän mielen rakennuspalikoita perheen arjessa. Miten ohjata perhettä mielenterveyttä tukeviin valintoihin? Mitä tunteita digi herättää? Miten median käyttö voi tukea perheen hyvinvointia? Projektisuunnittelija Arja Taipale, MIELI Suomen Mielenterveys ry

Vertaistuen voima ja merkitys perheelle – esimerkkejä vertaistoiminnan mahdollisuuksista

Vertaistuella kannustusta ja käytännön neuvoja samaa kokeneilta. Tutustutaan esimerkkien kautta vertaisuuden ja vertaistuen mahdollisuuksiin vanhemmuudessa ja perheen eri elämänvaiheissa.
Pohditaan erityisiä kohtia, joissa vertaistuki ja ammattiapu voivat olla toisiaan täydentäviä tuen muotoja, esimerkiksi vertaistoiminnan mahdollisuudet jonottaessa ammattiapua.
Projektikoordinaattori Niina Bell, Äidille apua- hanke, Äidit irti synnytysmasennuksesta Äimä ry

Vauvan ääni perhekeskuksissa – varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen ja vauvan äänen sanoittaminen
Vauva tuo valtavan ilon ja onnen, mutta vauva-aika voi samanaikaisesti olla vanhemmuuden intensiivisintä aikaa. Työpajassa käydään vuoropuhelua eri toimijoiden kesken siitä, miten tuetaan varhaista vuorovaikutusta jo kohtuvauva-ajasta lähtien ja miten vauvan ääntä voidaan sanoittaa. Pohditaan myös unen merkitystä, vauva-ajan yksinäisyyttä ja kaltoinkohtelun tunnistamista sekä tarjotaan konkreettisia keinoja ammattilaisten käyttöön vauvaperheiden tueksi.
Järjestöpäällikkö Eila-Mari Väätäinen, MLL Järvi-Suomen piiri

Klo 11.30-11.45  Mistä hyvä arki rakentuu – palautteen keruu ja päivän päätös

Tiedot

Aika
22. 10. 2019 08:30 - 22. 10. 2019 11:45
Paikka
Joensuu, Pohjois-Karjalan keskussairaala/ M-talo, Tikkamäentie 16

Lisää tapahtumia

Sulje