Hyppää sisältöön

Lapsiperheiden terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen perhekeskuksissa -koulutus

Mitä tarkoittaa digihyvinvointi osana perheiden tasapainoista arkea? Miten voimme tukea perheitä kohti hyvää arkea? Koulutuksesta saa konkreettisia työvälineitä elintapoihin ja mielen hyvinvointiin liittyvien teemojen käsittelyyn. Pohdimme lisäksi, kuinka vauvan ääni tulee kuulluksi perhekeskuksissa. Tule tutustumaan alueesi toimijoihin!

Ohjelma:

Klo 12.30-12.45 Avaus ja tervetuloa koulutukseen Paikallisesti kehittyvä perhekeskus – Järjestöjen toimintamahdollisuudet Perhekeskustoiminta tällä hetkellä, mitä tehdään ja mihin suuntaan ollaan kehittämässä? Mitä järjestöt voivat tarjota ammattilaispalveluiden rinnalle?
Järjestöagentti Kaisli Syrjänen, Pienperheyhdistys ry/ Perheet keskiöön -hanke

Klo 12.45-13.30 Perheiden arjen ilmiöt – Tasapainoinen perheen arki Johdatus päivän teemaan

Klo 13.30-14.00 Kahvi

Klo 14.00-15.30 Valinnaiset työpajat – Konkreettisia työvälineitä mukaan vietäväksi 1. Mitä on riittävän hyvä arki – eväitä elintapoihin liittyvien teemojen käsittelyyn Työpajassa tarjoillaan ammattilaisille eväitä elintapoihin liittyvien teemojen käsittelyyn. Keskeisintä ovat kohtaaminen sekä taito nähdä perhe oman arkensa asiantuntijana. Perheen arkea lähestytään siitä näkökulmasta, mikä heillä toimii hyvin ruokailun, liikkumisen, levon ja ihmissuhteiden maailmassa. Mihin asioihin olette perheenä tyytyväisiä? Mistä voitte olla jopa ylpeitä? Mihin asioihin kaipaisitte tukea? Pajassa tarjolla materiaalia ja työvälineitä elintapojen käsittelyyn kuten esimerkiksi säännöllisen syömisen, kasvisten lisäämisen, arjen liikkumisen ja rauhoittumistaitojen käsittelyyn. Yhdessä pohditaan myös sitä, millaista voisi olla lapsen motoristen taitojen oppimista tukeva arki ja pysähdytään sen äärelle, miten valtavan määrän potentiaalia perheen arjen toimintatilanteet sisältävät lapsen motoristen taitojen kehittymistä ajatellen.
Projektipäällikkö Johanna Pekkanen, Suomen CP-liitto/ Suunnittelija Anne Kuusisto, Neuvokas perhe, Sydänliitto/ Koordinaattori Katariina Silanen, Lapsiperheiden arjen tukemien, Marttaliitto/ Kotitalouden asiantuntija Katri Pellikka, Uudenmaan Martat/ Asiantuntija Pilvi Tuomola, Innostun liikkumaan, Suomen CP-Liitto ry

2. Arjen rytmi, ihmissuhteet ja digihyvinvointi – hyvän mielen rakennuspalikat perheen arjessa Työpajassa käsitellään hyvän mielen rakennuspalikoita perheen arjessa. Miten ohjata perhettä mielenterveyttä tukeviin valintoihin? Miten median käyttö voi tukea perheen hyvinvointia?
Projektisuunnittelija Arja Taipale, MIELI Suomen Mielenterveys ry/ Mediakasvatuksen tuottaja Hanne Korpelainen, Mediakasvatuskeskus Metka

3. Vertaistuen voima ja merkitys perheelle – esimerkkejä vertaistoiminnan mahdollisuuksista Vertaistuella kannustusta ja käytännön neuvoja samaa kokeneilta. Tutustutaan esimerkkien kautta vertaisuuden ja vertaistuen mahdollisuuksiin vanhemmuudessa ja perheen eri elämänvaiheissa. Pohditaan erityisiä kohtia, joissa vertaistuki ja ammattiapu voivat olla toisiaan täydentäviä tuen muotoja, esimerkiksi vertaistoiminnan mahdollisuudet jonottaessa ammattiapua.
Projektikoordinaattori Niina Bell, Äidille apua- hanke, Äidit irti synnytysmasennuksesta Äimä ry

4. Vauvan ääni perhekeskuksissa – varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen ja vauvan äänen sanoittaminen
Vauva tuo valtavan ilon ja onnen, mutta vauva-aika voi samanaikaisesti olla vanhemmuuden intensiivisintä aikaa. Työpajassa käydään vuoropuhelua eri toimijoiden kesken siitä, miten tuetaan varhaista vuorovaikutusta jo kohtuvauva-ajasta lähtien ja miten vauvan ääntä voidaan sanoittaa. Pohditaan myös unen merkitystä, vauva-ajan yksinäisyyttä ja kaltoinkohtelun tunnistamista sekä tarjotaan konkreettisia keinoja ammattilaisten käyttöön vauvaperheiden tueksi.
Asiantuntija Jonna Lehikoinen, Ensi- ja turvakotien liitto/ Ohjaaja Mona Karila, Helsingin ensikoti ry

Klo 15.30 -15.45 Mistä hyvä arki rakentuu – palautteen keruu ja päivän päätös

Tiedot

Aika
27. 11. 2019 00:00 - 27. 11. 2019 00:00
Paikka
KIRKKONUMMI, Kirkkonummen kunnantalo, Kirkkonummisali, Ervastintie 2

Lisää tapahtumia

Sulje