Hyppää sisältöön

I Valtakunnallinen perhekeskuskonferenssi

Yhdessä rakennamme onnistumisia! 

Lastensuojelun Keskusliiton koordinoima Perheet keskiöön! -hanke järjestää yhteistyössä Terveyden ja Hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa I Valtakunnallisen perhekeskuskonferenssin 26.11.2020. Konferenssin kantavana teemana on: ”Yhdessä rakennamme onnistumisia!” Tule mukaan kuulemaan perhekeskuskehittämisen uusimmista vaiheista sekä innostumaan onnistuneista yhteistyöprosesseista!

Konferenssi on maksuton ja toteutetaan webinaarina. Ohjelma täydentyy myöhemmin ja muutokset ovat mahdollisia.

Ohjelma: 

9.30
Tervetuloa ja konferenssin avaus 

Johtaja, vaikuttaminen ja yhteiskuntasuhteet Miia Pitkänen, Lastensuojelun Keskusliitto
Neuvotteleva virkamies Arja Ruponen, Sosiaali- ja terveysministeriö

9.50
Mistä puhutaan, kun puhutaan Perhekeskuksen palvelukokonaisuudesta?
Johtava asiantuntija Arja Hastrup, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Hankepäällikkö Ulla Lindqvist, Perheet keskiöön -hanke, Lastensuojelun Keskusliitto

Näkymiä perhekeskustoimintaan:

Perhekeskuksen johtaminen ja toiminnan koordinointi
Ylilääkäri, palvelupäällikkö Sanni Penttilä, Siun sote – Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
Johtava asiantuntija Sari-Annika Pettinen, Kirkkohallitus, Kasvatus ja perheasiat
Kehittämispäällikkö Katja Kasper, VIOLA – väkivallasta vapaaksi ry
Palveluiden ja toimintojen yhteensovittaminen
Hankepäällikkö Kaisu Muuronen, Perheet keskiöön -hanke, Lastensuojelun Keskusliitto
Saatavuuden ja saavutettavuuden parantaminen sähköisten palveluiden avulla
Kehittämispäällikkö Veronica Salovaara, Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området – FSKC
Sosiaalityöntekijä, suunnittelija Reeta Valta, Oy VASSO Ab

11.30  Lounastauko

Virtuaaliset tietoiskut:

1 Lasten ja vanhempien osallisuuden vahvistaminen perhekeskuksissa  

   Arjesta voimaa -hanke
   Minua kuullaan -hanke
   Perheet keskiöön -hanke

2 Työvälineitä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen 

   Lempäälän kunta
   Paraisten kaupunki
   Pesäpuu ry

3 Vanhemmuuden ja parisuhteen tuki, sovinnolliseen eroon auttaminen 
   Kasper – Kasvatus- ja perheneuvonta ry
   Rauman kaupunki/ Nortamon Perhekeskus
   Vantaan kaupunki

4 Haastavat elämäntilanteet ja kriisit – vertaistuella apua  
   Parisuhdekeskus Kataja ry/ Crohn ja Colitis ry
   KÄPY – Lapsikuolemaperheet ry/ Huoma – Henkirikoksen uhrien läheiset ry/
   Suomen nuoret lesket ry/ Surunauha ry

5 Näkökulmia varhaiseen tukeen, hoitoon ja kuntoutukseen

   Erilaisten oppijoiden liitto ry  
   Honkalampi-säätiö/ Liperin kunta
   Rauman kaupunki/ Nortamon Perhekeskus
   SOS-lapsikyläsäätiö/ Varkauden kaupunki

6 Sähköinen perhekeskus – digitaaliset palvelut perheiden tukena  

   Keusote – Keski-uudenmaan sotekuntayhtymän perhekeskuspalvelut/ Mäntsälän seurakunta
   Mannerheimin Lastensuojeluliitto
   Pelastakaa Lapset ry
   Suomen Uusperheiden Liitto ry/ StepApp-toiminta
   Väestöliitto ry/ Parisuhdekeskus Kataja ry/ Miessakit ry/ Mielenterveyden keskusliitto ry

 

13.00 – 14.45  Alaseminaarit  

1 Varhainen tuki, hoito ja kuntoutus

Varhainen tuki, hoito ja kuntoutus on yksi perhekeskuksen tehtävistä. Tavoitteena on, että lapset, nuoret ja vanhemmat tulevat kuulluksi ja saavat tarpeidensa mukaista apua aikaisempaa nopeammin, kohdennetummin ja koordinoidummin. Asiakkaiden palvelukokemukset parantuvat, kun tukea ja apua tarvitsevat perheet tulevat tunnistetuiksi ja autetuiksi. Perheelle varhain tarjottava tuki, hoito ja kuntoutus vähentävät ongelmien vaikeutumista sekä lastensuojelun ja muiden korjaavien palvelujen tarvetta.
Edellyttää paljon suunnitelmallista työtä. Varhainen tuki, hoito ja kuntoutus alaseminaarissa on käytännön esimerkkejä toimivista ratkaisuista: STRATEGIA-menetelmä adhd-oireisten lasten perheiden tukena, Nortamon tukiperhetalo, lasten tukeminen vanhemman sairastuessa, synnytyksen jälkeisen masennuksen tunnistaminen ja tuen järjestäminen sekä lapsiperheiden palveluohjaus.

Johtava asiantuntija Arja Hastrup, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Erikoissuunnittelija Päivi Varonen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Perhekeskuskoordinaattori Suvi Mannermaa, Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite
Projektikoordinaattori Niina Kettunen, Äidit irti synnytysmasennuksesta Äimä ry
Projektipäällikkö Kirsi Hokkila, Joensuun seudun omaishoitajat ry
Asiantuntijahoitaja – palliatiivinen hoitotyö Minna Peake, Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
Asiantuntijahoitaja Mikko Raudaskoski, Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
Perhekeskuksen päällikkö Anna Kuromaa, Rauman kaupunki
Lapsi- ja perhepalvelujen koordinaattori Niina-Kaisa Perälä, Kaarinan perhekeskus
Asiantuntija Tuuli Korhonen, ADHD-liitto ry

2 Kohtaamispaikka mahdollistaa vertaistukea ja vahvistaa yhteisöllisyyttä

Alaseminaarissa perehdytään perheiden kohtaamispaikkatoimintaan tutkimuksellisella, maakunnallisella ja paikallisella tasolla. Tarjolla on inspiroivaa dialogia ja konkreettisia ideoita kohtaamispaikkatoiminnan toteuttamiseen.

Erikoistutkija Marjatta Kekkonen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Perheneuvolatoiminnan päällikkö Marjo van Dijken, Vantaan kaupunki
Sosiaaliohjaaja (kehittämistyö) Mirva Illi-Lampio, Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä PHHYKY
Perhekeskustoiminnan päällikkö Tarja Satuli-Kukkonen, Mannerheimin Lastensuojeluliitto
Toiminnanjohtaja Pia Metsähuone, MLL:n Uudenmaan piiri
Projektipäällikkö Marja Uotila, Osaava vanhemmuus -hanke, MIELI Suomen mielenterveys ry
Projektisuunnittelija Jenni Tolvanen, Osaava vanhemmuus -hanke, MIELI Suomen Mielenterveys ry
Vapaaehtoistyön koordinaattori Heli Mikkola, Äidit irti synnytysmasennuksesta Äimä ry

 3 Lähisuhdeväkivallan ehkäisy

Alaseminaarissa keskitytään lähisuhdeväkivallan ehkäisyn parhaisiin käytäntöihin, jaetaan alueellisia kokemuksia ja esitellään toimivia työvälineitä.

Kehittämispäällikkö Martta October, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Lähisuhdeväkivaltatyön erityisasiantuntija Lotta Hällström, Vantaan kaupunki
Kriisi- ja lapsityön asiantuntija Sanna Lindqvist, MLL:n Helsingin yhdistys ry
Projektiasiantuntija Kene Truve, Ensi- ja turvakotien liitto
   
4 Mahdottomasta mahdollista – Voiko perhekeskus vastata kaikkien lasten ja perheiden tarpeisiin? (Perheiden monimuotoisuus)
Mitä erityistarpeita eri lapsilla ja perheillä on? Miten varmistamme, että kaikille avoimet palvelut ovat sitä oikeasti? Ohjelman aikana kuullaan alustukset perheiden monimuotoisuudesta, huostaanotettujen lasten ja nuorten kokemista ennakkoluuloista sekä vammaisten lasten perheiden kohtaamisesta.Teemoihin syvennytään tarkemmin  paneelikeskustelussa, jossa kuuluu sekä kokemusasiantuntemus että ammattilaisten ääni. Keskusteluun nousevat myös syrjinnän pelon, stigman sekä vähemmistöstressin vaikutukset. Voiko perhekeskus vastata kaikkien lasten ja perheiden tarpeisiin? Miten jokainen voi itse vaikuttaa tähän osana omaa työtään? Mitä mieltä sinä olet?

Asiantuntija Eveliina Ikonen, SOS-Lapsikylä
SOS-kehittäjänuori Venla, SOS-Lapsikylä
Hankesuunnittelija Anu Lönnqvist, Minua kuullaan -hanke, Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö
Lapsiperheiden arjen tuen palveluesimies Heli Kuitunen, Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä
Perhesuhdekeskuksen perhetyöntekijä, perhe- ja paripsykoterapeutti Terhi Väisänen, Sateenkaariperheet ry
Kotoutumiskeskus Monikan kotouttavan toiminnan päällikkö Marisel Soto Godoy, Monika-naiset liitto ry

 5 Tukea vanhemmuuteen, parisuhteeseen ja sovinnolliseen eroon
Kunta- ja järjestöyhteistyönä toteutettu parisuhdetta vahvistava työ, Eron ensiapua – mutkien kautta, yhdessä kehittäen kohti toimivaa asiakaslähtöistä palvelua, Lapsen hyvä tilanne –neuvonpito vanhempien erotilanteessa.

Asiantuntija Kaisa Humaljoki, Parisuhdekeskus Kataja ry
Perheneuvolatoiminnan päällikkö Marjo van Dijken, Vantaan kaupunki, Sosiaali -ja terveydenhuollon toimiala
Asiantuntija Liisa Välilä, Kirkkohallitus, Kasvatus ja perheasiat
Perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja Timo Korpinen, Hämeenlinna-Vanajan seurakunta
Toiminnanjohtaja Paula Arbelin, Kanta-Hämeen perhetyö ry
Lastenvalvoja Miia Ståhlberg, Hämeenlinnan kaupunki
Verkostotyön erityisasiantuntija Tiina Vormisto, perheoikeudellisten palveluiden toimintayksikön esimies
Lastenvalvoja Eija Kuitto, Eksote – Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri  

6 Perhe Koskinen asiakkaana – yhteistyöllä arjen hyvinvoinnin tukena (Hyvinvointia ja terveyttä edistävää työtä)

Tule kuulemaan case Koskisen perhe, miten eri järjestöt voivat tukea tätä perhettä ja vahvistaa myös ammattilaisten osaamista. Millaista tukea ja osaamista perhe Koskinen mielestäsi tarvitsisi? Tule pohtimaan kanssamme ja kuulemaan millaisia hyviä käytäntöjä sekä materiaaleja on käytössä kunnissa, järjestöillä ja muilla toimijoilla.

Suunnittelija Arja Taipale, MIELI Suomen Mielenterveys ry
Lapsiperheasiantuntija Anne Kuusisto, Neuvokas perhe, Suomen Sydänliitto ry
Asiantuntija Pilvi Tuomola, Suomen CP-liitto
Koordinaattori Katariina Silanen, Marttaliitto ry

 

Siirtyminen takaisin kaikille yhteiseen tilaisuuteen

15.00   Päivän päätös

Yhteistä työtä yhdessä  

Projektipäällikkö Hanna Hämäläinen, Keski-Suomen sote-uudistus-hanke, lapset, nuoret ja perheet
Terveyden edistämisen asiantuntija Kaisa Koivuniemi, Likes
Perhekeskusyhdyshenkilö Taina Lehtoranta, Siilinjärven kunta
Kehittämisasiantuntija Maria Partanen, Kuopion kaupunki
Projektipäällikkö Virve Savolainen, Perhekeskus – mukana tamperelaisten elämässä -projekti, Tampereen kaupunki
Järjestöagentti Kaisli Syrjänen, Perheet keskiöön -hanke
Perhekeskuspäällikkö Hannele Vesterlin, Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä

Keskustelua ohjaa Kaisu Muuronen ja Katja Rippstein Perheet Keskiöön- hankkeesta

 

Päätössanat

Perheet keskiöön -hanke ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

 16.00    Näkemiin! 

 

 Konferenssin ilmoittautuminen on sulkeutunut. Ilmoittautumisiin liittyvät kyselyt: sonia.kuutti@lskl.fi
Pidätämme oikeuden ohjelman muutoksiin.

Tiedot

Aika
26. 11. 2020 09:30 - 26. 11. 2020 16:00
Paikka
Webinaari

Lisää tapahtumia

Sulje