Hyppää sisältöön

Ehkäisevät perheiden palvelut saavat vauhtia vaikuttavuusinvestoinnista

Lastensuojelu
Tiedotteet
28.01.2019
Ehkäisevät perheiden palvelut saavat vauhtia vaikuttavuusinvestoinnista

Ehkäiseviin perheiden palveluihin otetaan avuksi uusia keinoja, kun Vantaalle palkataan Perhekumppaneita ja kehitetään varhaisen tuen tunnistamisen työkaluja. Taustalla on kansallinen Lapset SIB -ohjelma, jossa eri toimijat yhdistävät voimansa lasten ja perheiden parhaaksi. Mukana Lapset SIB Vantaa -ohjelmassa ovat muun muassa Vantaan kaupunki, Lastensuojelun Keskusliitto, FIM, Epiqus, Sitra sekä SOS-Lapsikylä. – Lapset SIB -ohjelma on uudenlainen […]

Ehkäiseviin perheiden palveluihin otetaan avuksi uusia keinoja, kun Vantaalle palkataan Perhekumppaneita ja kehitetään varhaisen tuen tunnistamisen työkaluja.

Taustalla on kansallinen Lapset SIB -ohjelma, jossa eri toimijat yhdistävät voimansa lasten ja perheiden parhaaksi. Mukana Lapset SIB Vantaa -ohjelmassa ovat muun muassa Vantaan kaupunki, Lastensuojelun Keskusliitto, FIM, Epiqus, Sitra sekä SOS-Lapsikylä.

– Lapset SIB -ohjelma on uudenlainen keino tukea lapsia ja perheitä vaikuttavasti ja oikea-aikaisesti. Siinä institutionaalisilta ja yksityisiltä sijoittajilta kerätään varoja SIB-rahastoon, josta rahoitetaan lasten ja nuorten hyvinvointia edistävät hankkeet, kertoo hankepäällikkö Ulla Lindqvist Lastensuojelun Keskusliitosta.

SIB eli Social Impact Bond on yksi vaikuttavuusinvestoimisen muoto. Se on kunnalle riskitön tapa rahoittaa hyvinvointia edistävää työtä ja ehkäistä syrjäytymistä. Jos SIB -sopimuksessa määritetyt, mitattavat hyvinvointitavoitteet saavutetaan, kunta tai kaupunki yleensä säästää kustannuksia lähtötilanteeseen verrattuna. Tästä säästöstä se palauttaa osan SIB-rahastoon. Julkinen sektori maksaa näin ollen vain saavutetuista tuloksista. SIB-malli soveltuu etenkin edistävän ja ehkäisevän toiminnan resursoimiseen ja vaikuttavaan toteutukseen. 

Perhekumppani kulkee perheen rinnalla

– Oikein kohdennetulla varhaisella tuella voidaan ennaltaehkäistä vakavimpia lasten ja perheiden ongelmia sekä samalla säästää kunnan kustannuksissa. Lastensuojelun menojen kasvaessa kunnilla ei kuitenkaan ole ollut tarpeeksi resursseja järjestää kustannusvaikuttavaa ja riittävää ehkäisevää lastensuojelua.  Tarvitsemme systeemistä muutosta ja uusia tapoja mahdollistaa ehkäisevien palvelujen järjestäminen, sanoo Vantaan perhepalvelujen johtaja Anna Cantell-Forsbom.

Asiakkaille näkyvin Lapset SIB Vantaan toimintamuoto on uuden Perhekumppani-toiminnan aloittaminen. Perhekumppanit tukevat kohderyhmään kuuluvia perheitä ja työskentelevät tiiviissä yhteistyössä Vantaan sosiaali- ja kasvatusalan ammattilaisten kanssa. Perhekumppanitoiminta toteutetaan yhdessä SOS-Lapsikylän kanssa.

– Perhekumppaneilla vahvistetaan Vantaan varhaisen tuen palveluvalikkoa, Cantell-Forsbom kertoo.

Vantaalla keskitytään 3–4-vuotiaisiin

Vantaan hankkeen kohderyhmä on valittu data-analyysin pohjalta. Lapset SIB Vantaa -ohjelma perustuu Sitran tekemään tilastolliseen analyysiin, jonka aineistona oli 167 asiakkuuden satunnaisotanta Vantaan kaupungin lastensuojelun asiakkuuksista. Tiedonkeruu tehtiin kesäkuussa 2018.

– Aineistosta nousi esiin ryhmä, joka edustaa merkittävää osaa lastensuojelun kokonaiskustannuksista. Tähän ryhmään kuuluvilla lapsilla oli keskimääräistä enemmän neuropsykiatrisia oireita. Lisäksi vanhemmilla oli omia haasteita, kuten pitkäaikainen sairaus tai toimeentuloon tai vanhemmuuteen liittyviä ongelmia, Cantell-Forsbom kertoo. 

Aineistosta kävi ilmi, että neuropsykiatriset oireet myös ennustavat muita laajempaa palvelujen käyttöä. Varhaisen tunnistamisen kannalta noin 3–4-vuotiaat ovat keskeisessä asemassa. Jo yhden vuoden viivästyminen oireiden tunnistamisesta asiakkuuden alkuun nostaa keskimääräistä palvelujen tarvetta. 

­– Arvion mukaan 10 prosenttia alkavista lastensuojelun asiakkuuksista voitaisiin ehkäistä riittävän varhaisen tunnistamisen ja tuen avulla.  Hyvinvointivaikuttavuutta ja kustannusvaikuttavuutta seurataan koko ohjelman ajan.

Varhaiskasvatuksen erityisopettajat ja neuvoloiden terveydenhoitajat saavat koulutusta tunnistaa juuri tilastoissa esille nousseet kohderyhmät, ja pystyvät näin ohjaamaan heidät Perhekumppani-toimintaan.

Vantaan Lapset SIB -ohjelmassa autetaan viiden vuoden aikana vähintään 50:tä kohderyhmään kuuluvaa uutta perhettä vuosittain.

Lisätiedot:

Vantaan kaupunki: perhepalvelujen johtaja Anna Cantell-Forsbom (040 554 5576, anna.cantell-forsbom@vantaa.fi)

Lastensuojelun Keskusliitto: hankepäällikkö Ulla Lindqvist (050 411 0400, ulla.lindqvist@lskl.fi)

FIM: Jani Kempas (050 074 8597, jani.kempas@fim.com)

Epiqus: Jussi Nykänen (040 840 8001, jussi.nykanen@epiqus.com)

Sitra: johtava asiantuntija Anna Tonteri (0294 618 220, anna.tonteri@sitra.fi), projektijohtaja Mika Pyykkö (0294 618 259, mika.pyykko@sitra.fi)

Katso myös:
Mikä Lasten ja nuorten SIB?
Vaikuttavuusinvestoinnista Sitran verkkosivuilla
Vaikuttavuussijoittamisesta FIMin Lounge-julkaisussa              
SOS-Lapsikylän Perhekumppanitoiminta

Kommentit (0)

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Sulje