Hyppää sisältöön

Esiopetuksen laajentaminen vaatisi huolellista ennakkoarviointia

Lapsen oikeudet
Tiedotteet
17.05.2019
Esiopetuksen laajentaminen vaatisi huolellista ennakkoarviointia

Parhaillaan käynnissä on viisivuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilu ja keskusteluja käydään myös kaksivuotisesta esiopetuksesta. Asia vaatii huolellista valmistelua ja laajaa keskustelua siitä, mitä kaksivuotisella esiopetuksella tavoitellaan. Päätösten tulee perustua tutkittuun tietoon ja etukäteisarviointeihin siitä, mitkä ratkaisut parhaiten toteuttavat lapsen etua.

Esiopetus on osa varhaiskasvatusta, eikä varhaiskasvatuksen kokonaismallia tule rikkoa. Lähtökohtana on oltava sen, että esiopetus ja varhaiskasvatus järjestetään samassa paikassa. Lapsille keskeisiä tekijöitä toiminnan laadun kannalta ovat ihmisten ja ihmissuhteiden pysyvyys, ennakoitavuus ja jatkuvuus. Nämä korostuvat sitä enemmän, mitä pienempi lapsi on kyseessä. 

Lainsäädännöllä tulee luoda selkeät reunaehdot varhaiskasvatuksen ja siihen kuuluvan esiopetuksen järjestämiselle. Tällä hetkellä esiopetusvuoden järjestelyt vaihtelevat esimerkiksi ryhmäkokojen ja palvelun yhtenäisyyden osalta. 

Esiopetuksen mahdollinen laajentaminen edellyttää järjestelmän tarkastelua kokonaisuutena: mikäli esiopetusta päätetään laajentaa, tulee koko säädöspohja uudistaa. Ratkaistavaksi tulevat mm. henkilöstömitoitukseen, opettajien varhaispedagogiseen osaamiseen sekä vuorohoidon ja esiopetuksen järjestämiseen liittyvät kysymykset. 

Laadukas varhaiskasvatus on turvattava kaikille lapsille 

Tehtävät uudistukset eivät saa heikentää varhaiskasvatuksen laatua tai lasten yhdenvertaisuutta ja koulutuksellista tasa-arvoa.Muutos- ja kehittämistarpeita tulee tarkastella lasten omasta näkökulmasta. 

Suomen OMEP-toimikunta peräänkuuluttaa laajaa ja avointa keskustelua siitä, mitä viisivuotiaiden esiopetus olisi sisällöllisesti, ja miten se eroaisi vuotta vanhempien esiopetuksesta. Päätösten tulee perustua tutkittuun tietoon ja niiden vaikutukset lapsiin ja perheiden tilanteisiin tulee arvioida.Mahdolliset muutokset eivät saa heikentää esiopetuksen laatua.  

OMEP (World Organization for Early Childhood Education) on kansainvälinen varhaiskasvatusjärjestö, joka toimii lähes 70 valtiossa ympäri maailman. Suomen OMEP-toimikunta toimii Lastensuojelun Keskusliiton alaisuudessa. Toimikunnassa ovat edustettuina lisäksi Mannerheimin lastensuojeluliitto (pj.), Helsingin kaupunki, Helsingin yliopisto, Lastentarhanopettajaliitto, Opetushallitus, Suomen Kuntaliitto, Tampereen yliopisto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä Varhaiskasvatuksen AMK- verkosto. 

Lisätiedot:
Erityisasiantuntija Kaisu Muuronen, kaisu.muuronen@lskl.fi, p. 050 569 6697

Kannanotto: Mitä kaksivuotisella esiopetuksella tavoitellaan? – varhaiskasvatuksen tulee olla eheä kokonaisuus (pdf)>>

 

Kommentit (0)

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Sulje