Hyppää sisältöön

Hallitusohjelmaneuvotteluissa huomioitava YK:n lapsen oikeuksien komitean suositus välttää lapsiin kohdistuvia sosiaaliturvan leikkauksia

Lapsen oikeudet
Politiikka & Yhteistyö
Tiedotteet
2.6.2023
Hallitusohjelmaneuvotteluissa huomioitava YK:n lapsen oikeuksien komitean suositus välttää lapsiin kohdistuvia sosiaaliturvan leikkauksia

YK:n lapsen oikeuksien komitea kiinnittää Suomelle antamissaan suosituksissa vahvasti huomiota haavoittuvassa asemassa oleviin lapsiin, kuten sijaishuollossa eläviin lapsiin, turvapaikanhakija- ja pakolaislapsiin sekä erilaisiin vähemmistöihin kuuluviin lapsiin. Suomen tulee komitean mukaan välttää köyhyysriskissä oleviin lapsiin kohdistuvia sosiaaliturvan leikkauksia.

YK:n lapsen oikeuksien komitea on Suomelle tänään antamissaan suosituksissa kehottanut Suomea välttämään köyhyysriskissä oleviin lapsiin kohdistuvia sosiaaliturvan leikkauksia. Tämän lisäksi komitea kiinnittää useissa eri suosituksissa huomiota palvelujen ja toimenpideohjelmien resursointiin. Komitea suosittelee myös, että Suomi vahvistaa lapsivaikutusten arviointia lainsäädännössä.

– Komitean viesti leikkausten välttämisestä Suomen hallitukselle on vahva ja tulevan hallituksen on syytä suhtautua siihen vakavasti, painottaa Lastensuojelun Keskusliiton toiminnanjohtaja Ulla Siimes.

Osa suosituksista vaatii kiireellistä toimeenpanoa

Komitea kiinnittää suosituksissaan runsaasti huomiota eri tavoin haavoittuvassa asemassa olevien lasten oikeuksien turvaamiseen sekä lasten kaltoinkohteluun. Erityisen kiireellisenä komitea pitää muun muassa syrjinnänvastaisen työn vahvistamista ja lapsiin kohdistuvaan väkivaltaan puuttumista.

Komitea suosittelee kiireellisiä toimenpiteitä myös sijaishuollossa elävien lasten, vammaisten lasten sekä turvapaikanhakija- ja pakolaislasten oikeuksien edistämiseksi. Komitea kehottaa Suomea varmistamaan riittävät resurssit lastensuojeluun sekä inklusiiviseen opetukseen. Lisäksi komitea kehottaa Suomea lopettamaan alaikäisten turvapaikanhakijoiden säilöönoton.

Suositusten toimeenpano on uuden hallituksen tehtävä

Komitean päätelmät ja suositukset perustuvat sille toimitettuihin raportteihin sekä suullisiin kuulemistilaisuuksiin. Valtion lisäksi myös kansalaisjärjestöt sekä mm. lapsiasiavaltuutettu antavat oman raporttinsa, jossa ne arvioivat lapsen oikeuksien tilaa Suomessa. Valtion tulee sopimuksen mukaan sekä tiedottaa suosituksista että toimeenpanna ne.

– Lapsen oikeudet eivät tule valmiiksi, sillä aina tulee uusia sukupolvia ja uusia haasteita. Komitean suositukset kertovat, mihin lapsen oikeuksien osalta on kiinnitettävä huomiota juuri Suomessa ja juuri tässä ajassa, sanoo Lastensuojelun Keskusliiton erityisasiantuntija Ira Custódio.

Lisätietoja:

Ulla Siimes
toiminnanjohtaja, Lastensuojelun Keskusliitto
p. 040 553 0981
ulla.siimes@lskl.fi


YK:n lapsen oikeuksien sopimus on maailman laajimmin ratifioitu ihmisoikeussopimus. Se on ollut Suomessa voimassa laintasoisena vuodesta 1991. Sopimuksen mukaan jokainen alle 18-vuotias on lapsi. Lue lisää sopimukseen liittyvästä määräaikaisraportoinnista (lapsenoikeudet.fi).

Kommentit (0)

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Sulje