Hyppää sisältöön

Järjestöt: Suomi menee alta riman vastauksessaan YK:n ihmisoikeusneuvostolle – hallituksen puheet ja teot ristiriidassa

Lapsen oikeudet
Politiikka & Yhteistyö
Tiedotteet
23.8.2017
Järjestöt: Suomi menee alta riman vastauksessaan YK:n ihmisoikeusneuvostolle – hallituksen puheet ja teot ristiriidassa

Suomen ihmisoikeuspolitiikka on menossa huolestuttavaan suuntaan, varoittaa laaja joukko ihmisoikeustyötä tekeviä järjestöjä. Suomi aikoo hylätä ennätysmäärän YK:n jäsenmaiden suosituksista ihmisoikeustilanteensa parantamiseksi. Tämä käy ilmi Suomen hallituksen raporttiluonnoksesta YK:lle*.

Suomi oli toukokuussa arvioitavana YK:n ihmisoikeusneuvostossa, jossa jäsenmaat antoivat Suomelle yhteensä 153 suositusta ihmisoikeustilanteen parantamiseksi. Suomi aikoo hylätä peräti 37 suositusta. Viime kierroksella neljä vuotta sitten Suomi sai 78 suositusta, joista se hylkäsi vain viisi.

Nyt Suomi viestii muille maille, ettei suosituksista tarvitse niin välittää. Lisäksi tämä on tyly viesti niille ihmisille, joiden ihmisoikeudet eivät tällä hetkellä Suomessa toteudu.

– Suomen hallitus on aiemmin korostanut rehellisten, todellista tilannetta kuvaavien vastausten tärkeyttä. Nyt Suomi viestii muille maille, ettei suosituksista tarvitse niin välittää. Lisäksi tämä on tyly viesti niille ihmisille, joiden ihmisoikeudet eivät tällä hetkellä Suomessa toteudu, sanoo Ihmisoikeusliiton pääsihteeri Kaari Mattila.

Muut YK-maat vaativat Suomelta muun muassa tehokkaampia toimia rasismia ja syrjintää sekä naisiin ja lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan, translain uudistamista sekä alkuperäiskansojen oikeuksia koskevan sopimuksen ratifioimista. Hallitus luovuttaa lopullisen vastauksensa YK:lle tämän viikon perjantaina.

Suomi hylkää suositukset translain uudistamisesta ilman perusteluja

Useat maat suosittivat Suomelle translain uudistusta, erityisesti sterilisaatio- ja lisääntymiskyvyttömyysvaatimuksen poistamista sukupuolen juridisen vahvistamisen edellytyksenä. Kansainväliset ihmisoikeuselimet ovat toistuvasti huomauttaneet, että nykyinen laki loukkaa ihmisoikeuksia. Suomi aikoo kuitenkin hylätä suositukset perustelematta.

Suomen raportissa YK:lle hämmästyttää perustelujen heikkous ja ylimalkaisuus. Esimerkiksi turvakotien lisärahoitukseen liittyvään suositukseen vastataan ykskantaan, että valtio rahoittaa turvakoteja. Kuitenkin on tiedossa, että turvakotipaikkojen määrä on nykyisellään täysin riittämätön. Perheenyhdistämistä koskevaan suositukseen Suomi puolestaan vastaa, että prosesseja on yksinkertaistettu monin tavoin.

– Todellisuudessa perheenyhdistäminen on tehty lähes mahdottomaksi, sanoo Amnestyn Suomen osaston ihmisoikeustyön johtaja Niina Laajapuro.

Lähes kolmannes maiden suosituksista koski rasismin ja syrjinnän vastaisten toimien tehostamista. Nämä hallitus kuittaa toteamalla lainsäädännön ja sen myötä tilanteen olevan kunnossa.

– Lainsäädäntö voi olla ajan tasalla, mutta oikeuksien tulee toteutua myös käytännössä. Valtiolla on velvollisuus edistää ihmisoikeuksia ja taata tähän myös riittävät resurssit, sanoo johtava asiantuntija Esa Iivonen Mannerheimin Lastensuojeluliitosta.

Toivomme, että hallitus ottaa vakavasti kansainvälisen yhteisön vahvat suositukset ja korjaa ihmisoikeuspolitiikkansa suunnan.

YK:n ihmisoikeusneuvoston ns. UPR-prosessin tarkoitus on vauhdittaa ihmisoikeuksien toteutumista jäsenmaissa.
– Toivomme, että hallitus ottaa vakavasti kansainvälisen yhteisön vahvat suositukset ja korjaa ihmisoikeuspolitiikkansa suunnan. Raportti YK:n ihmisoikeusneuvostolle tarjoaa tähän hyvän mahdollisuuden, esittää Ihmisoikeusliiton Kaari Mattila.

Lisätietoja: 
Kaari Mattila, pääsihteeri, Ihmisoikeusliitto, p. 050 5368195
Esa Iivonen, lasten oikeuksien johtava asiantuntija, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, p. 050 4111562
Niina Laajapuro, ihmisoikeustyön johtaja, Amnestyn Suomen osasto, p. 044 5554911

*Universal Periodic Review (UPR) eli yleismaailmallinen määräaikaistarkastelu on YK:n ihmisoikeusneuvoston mekanismi, jossa valtiot arvioivat vuorollaan jokaisen YK:n jäsenmaan ihmisoikeustilannetta. Tässä vertaisarvioinnissa muut valtiot esittävät tarkastelun kohteena olevalle valtiolle kysymyksiä ja suosituksia sen ihmisoikeustilanteesta. Kyse on poliittisesta prosessista, jonka on tarkoitus vauhdittaa ihmisoikeusvelvoitteiden toteutumista. Tarkastelun kohteena oleva valtio voi hyväksyä kunkin suosituksen kokonaan tai osittain tai ottaa sen tiedoksi. Tiedoksi ottaminen tarkoittaa käytännössä kyseisten suositusten hylkäämistä, eli niitä ei aiota panna täytäntöön. Linkki Suomelle annettuihin suosituksiin: https://bit.ly/2inDiVd

Tiedotteessa ovat mukana seuraavat järjestöt: 
Allianssi
Amnesty International Suomen osasto
Ensi- ja turvakotien liitto
Ihmisoikeusliitto
Kuurojen Liitto
Kynnys
Lastensuojelun Keskusliitto
Mannerheimin Lastensuojeluliitto
Mielenterveyden keskusliitto
Naisasialiitto Unioni
Pakolaisneuvonta
Pelastakaa Lapset
Seta
Suomen Mielenterveysseura
Trasek
Uskontojen Uhrien Tuki
Vammaisfoorumi
Väestöliitto

Kommentit (0)

Sulje