Hyppää sisältöön

Syyskokous 2023: Lapsen oikeudet jatkuvan murroksen tilassa

Lapsen oikeudet
Tiedotteet
28.11.2023
Syyskokous 2023: Lapsen oikeudet jatkuvan murroksen tilassa

Lastensuojelun Keskusliiton syyskokouksessa 28.11.2023 valittiin uusia luottamushenkilöitä sekä tarkasteltiin liiton suunnitelmia seuraavalle toimintavuodelle. Lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen muistutti alustuksessaan, että lapsen oikeuksien toteutumiseen vaikuttavat nyt ja tulevaisuudessa monet yhtäaikaiset ja päällekkäiset murrokset.

Lastensuojelun Keskusliiton sääntömääräinen syyskokous kokosi yhteen keskusliiton jäsenistön hyväksymään keskusliiton toimintasuunnitelman vuodelle 2024 ja tilinpäätöksen. Kokouksessa valittiin neljä uutta jäsentä ja viisi varajäsentä keskusliiton hallitukseen.

Lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen muistutti kokouksen aluksi, että lapsen oikeudet tunnetaan Suomessa melko hyvin ja ne on huomioitu verrattain hyvin lainsäädännössä ja lainsäädäntötyössä. Lapsen oikeuksien toteutumiseen vaikuttavat kuitenkin nyt ja lähitulevaisuudessa monet yhtäaikaiset ja päällekkäiset murrokset, joita on pystyttävä ennakoimaan ja huomioimaan.

Syntyvyyden lasku ja väestörakenteen muutos johtavat väistämättä siihen, että hyvin pienet ikäluokat tulevat huolehtimaan tulevaisuudessa hyvin suurista ikäluokista. Lapsiköyhyyden lisääntyminen puolestaan kasvattaa lastensuojelun palveluntarvetta ja syventää perheiden haasteita. Lapsiköyhyys on viime vuosina Suomessa vakiintunut noin 11 prosenttiin perheistä.

– Paineet lapsia ja nuoria kohtaan kasvavat, Pekkarinen sanoi. – Yhteiskunnan resurssit kohdistuvat kasvavassa määrin ikääntyneiden huolenpitoon ja hoivaan, mutta silmien sulkeminen esimerkiksi lasten ja nuorten terveyskriisiltä aiheuttaa paitsi yksilötason kärsimystä, myös yhteiskunnan rakenteiden murtumista. Yhä suurempi osa yhä pienemmästä ikäluokasta syrjäytyy terveydestä johtuvista syistä.

Lasten ja nuorten terveys on pitkään kohentunut, mutta viime vuosina on tapahtunut käänteitä huonompaan esimerkiksi ruokavalion, liikunnan, levon ja psyykkisen terveyden osalta. Samaan aikaan, kun nuorten kuolleisuus ja itsemurhien määrät ovat kasvaneet, on terveydenhuollon järjestämisessä ja hoitoon pääsyssä alueellisia eroja ja eriarvoisuutta.

Lapsiasiavaltuutettu esitti huolensa siitä, että yhteiskunnan jyrkkyys lapsia ja nuoria kohtaan lisääntyy ja toleranssi heikkenee. Samalla hän muistutti, ettei tilanne kuitenkaan ole toivoton, vaan moniin murroksiin voidaan vaikuttaa, ja osa niistä on toteutetun politiikan seuraustakin.

– Lopulta kaikki palaa siihen, mitä me aikuiset teemme tai jätämme tekemättä.

Lastensuojelun Keskusliitto vaikuttaa lasten huomioimiseen päätöksenteossa

Vuonna 2024 keskusliiton työssä painottuvat muun muassa lapsen oikeuksien huomioiminen päätöksenteossa, lasten turvallisen elämän edellytysten varmistaminen ja lastensuojelun kehittäminen, ymmärryksen lisääminen yhdenvertaisuudesta ja syrjinnän vaikutuksista lapsiin sekä lasten, nuorten ja perheiden tulevaisuudenuskon vahvistaminen. Keskusliitto perustaa muun muassa uuden nuorten neuvottelukunnan, osallistuu kansallisen aivoterveysohjelman toteutukseen, edistää lastensuojelun innovaatiotoimintaa, toteuttaa lastensuojelun kustannusselvityksen sekä vaikuttaa lapsen oikeuksien toteutumiseen kampanjoillaan, vaikuttamistyöllään ja viestinnällään.

Sääntömääräisessä syyskokouksessa valittiin keskusliiton hallitukseen uusia jäseniä sekä varajäseniä. Varsinaisiksi jäseniksi valittiin keskusliiton vaalivaliokunnan esityksen mukaisesti Miia Hänninen, Satu Mäki-Fossi, Riitta Särkelä ja Marina Wetzer-Karlsson. Varajäseniksi valittiin Saana Pukkio, Juha Mikkonen, Pia Rosengård-Andersson, Nora Dadi, Mika Weissmann sekä Ahti Hurmalainen.

Lastensuojelun Keskusliiton hallituksen varsinaiset jäsenet vuonna 2024 ovat:

 • Kehitysjohtaja Jussi Ketonen, Perhekuntoutuskeskus Lauste (2022–24)
 • Johtaja, kotimaan ohjelma, Riitta Hyytinen, Pelastakaa Lapset ry (2022–24)
 • Kehittämispäällikkö Onni Westlund, Pesäpuu ry (2022–24)
 • Kehittämispäällikkö Riitta Alatalo, Nuorten Ystävät ry (2022–24)
 • Pääsihteeri Milla Kalliomaa, Mannerheimin Lastensuojeluliitto (2023–25)
 • Johtaja, perhe- ja sosiaalipalvelut, Mari Ahlström, Espoon kaupunki (2023–25)
 • Toiminnanjohtaja Markus Söderlund, Yhteiset Lapsemme ry (2023–25)
 • Toiminnanjohtaja Mikko Mäkelä, Lasten ja nuorten keskus ry (2023–25)
 • Toiminnanjohtaja Miia Hänninen, Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry (2024–26)
 • Pääsihteeri Riitta Särkelä, Ensi- ja turvakotien liitto ry (2024–26)
 • Palvelualuejohtaja Satu Mäki-Fossi, Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue (2024–26)
 • Ohjelmajohtaja Marina Wetzer-Karlsson, Väestöliitto ry (2024–26)

Lue lisää:

Lastensuojelun Keskusliiton toimintasuunnitelma 2024 (pdf)

Lisätietoja antaa:

Toiminnanjohtaja Ulla Siimes, ulla.siimes@lskl.fi, p. 040 553 0981

Kommentit (0)

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Sulje