Hyppää sisältöön

Lapsen tietosuojasta verkossa on pidettävä huolta

Lapsen oikeudet
Tiedotteet
12.2.2019

EU:n tietosuoja-asetus vaikuttaa merkittävästi lasten turvallisuuteen internetissä. Tuore julkaisu tarjoaa tietoa ja käytännön vinkkejä lapsen digioikeuksien takaamiseen niin vanhemmille, yrityksille kuin kouluillekin.  Lapset ovat verkossa monella tapaa. Internet ja älypuhelimet ovat tarjonneet monia mahdollisuuksia kaverisuhteisiin, yhteydenpitoon, oppimiseen, leikkiin ja vapaa-aikaan. Verkkoympäristöä ei ole kuitenkaan suunniteltu lasten turvallisuutta tai tietosuojaa silmällä pitäen ja siksi siihen liittyy […]

EU:n tietosuoja-asetus vaikuttaa merkittävästi lasten turvallisuuteen internetissä. Tuore julkaisu tarjoaa tietoa ja käytännön vinkkejä lapsen digioikeuksien takaamiseen niin vanhemmille, yrityksille kuin kouluillekin. 

Lapset ovat verkossa monella tapaa. Internet ja älypuhelimet ovat tarjonneet monia mahdollisuuksia kaverisuhteisiin, yhteydenpitoon, oppimiseen, leikkiin ja vapaa-aikaan. Verkkoympäristöä ei ole kuitenkaan suunniteltu lasten turvallisuutta tai tietosuojaa silmällä pitäen ja siksi siihen liittyy myös riskejä.  

EU:n tietosuoja-asetus, jota alettiin soveltaa toukokuussa 2018, sekä vuoden 2019 alusta voimaan tullut kansallinen tietosuojalaki vaikuttavat merkittävästi lasten ja vanhempien oikeuksiin ja velvollisuuksiin internetin käyttäjinä. Silti uudistuksen yhteydessä ei ole juurikaan pohdittu lapsen oikeuksia. 

“Lapsen oikeuksien sopimus täyttää tänä vuonna 30 vuotta ja yksi suurimmista haasteista tänä päivänä on lasten oikeuksien toteutuminen digimaailmassa”, toteaa Suomen UNICEFin asiantuntija Irene Leino. 

Lapsella on samat lapsen oikeuksien sopimuksen mukaiset oikeudet digitaalisissa ympäristöissä kuin muuallakin. Hänellä on oikeus sekä osallisuuteen että erityiseen suojeluun. Verkkomaailmassa näiden välillä tasapainottelu vaatii usein tapauskohtaista harkintaa. 

Tietosuoja-asetus ja lapsen oikeudet Suomessa pähkinänkuoressa: 

  • Alle 13-vuotiaalla on oltava vanhemman tai muun huoltajan suostumus käyttää henkilötietoja tallentavia verkkopalveluita 
  • Lapset tarvitsevat verkossa erityistä suojaa, koska he eivät välttämättä tiedosta henkilötietojensa käsittelyyn liittyviä riskejä 
  • Lapsen henkilötietoja käsittelevien tahojen tulee huomioida tämä erityinen suoja ja suunnitella järjestelmänsä ja prosessinsa sen mukaisesti 
  • Lapsella on samat tietosuoja-asetuksen mukaiset rekisteröidyn oikeudet kuin aikuisella 
  • Lapset tarvitsevat erityistä suojaa markkinointia vastaan 
  • Lapsilla on oikeus saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä ymmärrettävällä ja selkeällä tavalla 
  • Oikeus tulla unohdetuksi koskee erityisesti lapsia 

Vanhempien on hyvä muistaa, että lapsella on oikeus osallistua digitaaliseen kulttuuriin ja ylläpitää suhteitaan toisiin lapsiin. Kaiken verkkotoiminnan kieltäminen ei ole oikea ratkaisu, vaan lapsia on opastettava ja ohjattava vastuulliseen ja turvalliseen netinkäyttöön. Myös kouluissa ja jo varhaiskasvatuksessa tapahtuva digikasvatus on tärkeää. 

”Lapsen oikeuksien toteutuminen verkkomaailmassa ei voi olla yksin lainsäädännön, viranomaisten, yritysten, vanhempien tai lasten kanssa toimivien eri alojen ammattilaisten varassa. Oikeuksien toteutumiseen tarvitaan kaikkien eri tahojen yhteistä työtä ja panostusta”, muistuttaa erityisasiantuntija Kirsi Pollari Lastensuojelun Keskusliitosta. 

Yritysten puolestaan on huomioitava sekä lapsen korostettu oikeus yksityisyyden suojaan että selkeys ja ymmärrettävyys palveluiden käyttöehtojen laadinnassa. Palveluntarjoajien tulee käyttää tarkkaa harkintaa lapsille suunnatussa markkinoinnissa ja pidättäytyä profiloimasta lapsia markkinointitarkoituksiin.  

Lapsi verkossa – Näkökulmia lasten oikeuksiin ja tietosuojaan digitaalisessa ympäristössä -julkaisun ovat laatineet yhteistyössä Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Pelastakaa Lapset ry ja Suomen UNICEF. 

Julkaisu on toteutettu opetus- ja kulttuuriministeriön hankerahoituksella. 

Lataa Lapsi verkossa -julkaisu verkkokaupastamme.

Lisätietoja antavat: 

Erityisasiantuntija Kirsi Pollari, Lastensuojelun Keskusliitto, kirsi.pollari@lskl.fi, p. 050 439 8823 

Asiantuntija Irene Leino, Suomen UNICEF, irene.leino@unicef.fi, p. 050 347 5485 

Mediakasvatuksen suunnittelija Paula Aalto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, paula.aalto@mll.fi, p. 050 4727303 

Erityisasiantuntija Antti Järventaus, Pelastakaa Lapset ry, antti.jarventaus@pelastakaalapset.fi, p. 050 364 6410 

Kommentit (0)

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Sulje