Hyppää sisältöön

Nuorten äänen pitää kuulua! Aikuisten tuki on tärkeää, jotta lapset ja nuoret voivat vaikuttaa

Lapsen oikeudet
Osallisuus
Tiedotteet
14.11.2018
Nuorten äänen pitää kuulua! Aikuisten tuki on tärkeää, jotta lapset ja nuoret voivat vaikuttaa

Lapset ja nuoret toivovat, että aikuiset kuuntelisivat heitä enemmän päätöksenteossa. Lapset kokevat, etteivät aikuiset ota heidän näkemyksiään tai vaikuttamistyötään aina vakavasti. Aikuisten tuki ja arvostus ovatkin kriittisen tärkeitä, kun laaditaan rakenteita, joissa lapset ja nuoret voivat tulla kuulluksi.

Osallisuus voi toteutua, kun lapsi voi vaikuttaa itseään koskevissa asioissa. Lastensuojelun Keskusliiton uusi kysely tarkastelee lasten ja nuorten näkemyksiä siitä, miten he voivat osallistua ja vaikuttaa yhteisiin asioihin. Raportin pohjalle toteutettiin verkkokysely, johon vastasi 72 vaikuttamistyössä mukana olevaa 11-17-vuotiasta. Heistä suurin osa toimii aktiivisesti lasten tai nuorten valtuustossa, foorumissa tai parlamentissa.

Useissa selvityksissä ja tutkimuksissa on noussut esille lasten ja nuorten kokemus siitä, että heidän mielipidettään kysytään liian harvoin. Lapsille ja nuorille on tärkeää tulla kuulluksi omissa arjen ympäristöissään: perheessä, koulussa ja harrastuspaikoissa. He haluavat kuitenkin vaikuttaa myös yhteiskunnallisissa asioissa, eivätkä vain perinteisissä ”lasten asioissa”. Vaikuttamistyössä mukana oleville lapsille ja nuorille tärkein motivaatio on se, että saa osallistua yhteiskunnan kehittämiseen ja lasten asioiden edistämiseen. Nuoret huomaavat myös nopeasti, jos heille tarjotut vaikuttamismahdollisuudet eivät ole aitoja:

”Nuorisovaltuuston arvostuksen puute esimerkiksi kaupungin lautakunnissa. Kuunneltiin, muttei otettu tosissaan.” (Sitaatti selvityksestä)

Selvityksen perusteella avaimiksi lasten ja nuorten vaikuttamistyön onnistumiselle voidaan nostaa oman motivaation lisäksi aikuisten tuki, hyvät verkostot, toiminnan tavoitteellisuus, tieto ja yhteinen tekeminen. Suurimmiksi esteiksi vaikuttamiselle nousevat resurssien puute sekä aikuisten asenteet.

Osallisuuden toteutumista haastaa se, että mahdollisuus vaikuttaa ei toteudu yhdenvertaisesti eri lapsiryhmien välillä, vaan osa lapsista joutuu kamppailemaan osallistumisoikeutensa puolesta muita enemmän. Aikuisten on pystyttävä luomaan kaikille lapsille ja nuorille sopivia vaikuttamisen areenoita yhdenvertaisten osallistumismahdollisuuksien toteutumiseksi.

Silloin, kun lasten ja nuorten osallisuus toteutuu, kaikki voittavat: päätöksentekoprosessit paranevat ja lapset ja nuoret saavat kasvaa demokraattiseen vaikuttamiseen, oppia ja uskoa itseensä. Lasten ja nuorten asioista päätettäessä tulisi aina kuunnella lapsia ja huomioida heidän näkemyksensä.

Lue Nuorten äänen pitää kuulua -selvitys
Tutustu selvityksen visuaaliseen tiivistelmään

Lisätietoja:

Erityisasiantuntija Tiia Hipp, p 050-537 0061
Erityisasiantuntija Kirsi Pollari, p. 050-439 8823

Kommentit (0)

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Sulje