Hyppää sisältöön

Kesää ei ole peruttu! 

Lapsen arki
Uutiset
28.4.2020
Kesää ei ole peruttu! 

Koronan aiheuttamassa poikkeustilanteessa perheet ovat kevään ajan joutuneet yksin huolehtimaan lasten arjen sujumisesta. Monen vanhemman kohdalla se on tarkoittanut kertyneiden lomien pitämistä jo ennen kesälomakautta. Arki on voinut kuormittua entisestään, kun tukea ja palveluita ei ole saanut niin kuin ennen poikkeustilannetta. Tilanteen pitkittyessä osa perheistä on kohdannut äkillisiä muutoksia esimerkiksi lomautusten tai irtisanomisten myötä. 

Tulevana kesänä haasteen tuo myös se, etteivät isovanhemmat voi ehkä tukea perheitä samassa määrin kuin aiemmin. Heillä on paikoin ja perinteisesti saattanut olla isokin rooli perheiden kesän sujuvoittamisessa. 

Kesätoiminta vahvistaa lasten ja perheiden hyvinvointia merkittävällä tavalla. Järjestöt ovatkin saaneet monia huolestuneita yhteydenottoja perheiltä, joille kesätoiminta on aiemmin tuonut helpotusta arkeen. Se on auttanut vanhempia selviytymään kesän hoitojärjestelyistä sekä tarjonnut hengähdystaukoa ja tukea heidän jaksamiseensa. 

Tässä tilanteessa perheet tulevat tarvitsemaan entistä enemmän kesätoimintaa, eivätkä ne tule jäämään ilman sitä tulevanakaan kesänä. Kaikkea kesätoimintaa ei ole poikkeustilanteessa peruttu, vaikka suuresta osasta perinteisen leiritoiminnan muodoista joudutaan luopumaan. Kesän toimintaa toteutetaan nyt uusilla tavoilla. Alan toimijat työskentelevät parhaillaan kiivaasti, jotta mahdollisimman monelle lapselle ja perheelle voidaan turvata mielekästä ja vaihtoehtoista toimintaa kesällä. 

Perinteisten yöleirien sijaan järjestetään monenlaista päiväleiritoimintaa sekä pienemmissä että isommissa ryhmissä, sallituissa rajoissa. Suunnitteilla on päivätoimintaa pienryhmissä aikuisten johdolla. Järjestöt ovat kehittäneet myös virtuaalileiritoimintaa ja esimerkiksi erilaisia verkkoseikkailun muotoja. 

Vaihtoehtoisia tapoja on järjestettävä lasten ja perheiden tarpeiden mukaan. Leiritoiminnassa syntyvät vertaiskontaktit ovat lapsille ja nuorilla tärkeitä, kuten myös mahdollisuus viettää päivää ohjatusti perheen ulkopuolisen aikuisen kanssa. Osa uudenlaisista kesätoiminnan muodoista ei sovi kaikille lapsille, esimerkiksi virtuaalisten ratkaisujen saavutettavuus saattaa muodostaa joillekuille esteitä.  

Järjestöt seuraavat koronatilannetta ja siihen liittyviä kansallisia ohjeistuksia sekä noudattavat tarkkaan kaikkia virallisia ohjeita. Rahoittajat ovat suhtautuneet myönteisesti toiminnan muuttuneisiin muotoihin, mutta on huomattava, että osa uusista toimintamuodoista tarvitsee vahvempaa rahoitusta kuin perinteiset. On selvää, että toimintaa tulee toteuttaa annettujen ohjeistusten mukaan siten, että se on lapsille turvallista. 

Järjestöt tekevät kaikkensa, että toiminta tavoittaisi kaikki ne lapset ja perheet, jotka kesätoimintaa eniten tarvitsevat. Kesää ei siis ole peruttu! Huolehditaan siitä, että mahdollisimman moni kesätoimintaa tarvitseva lapsi pääsee nauttimaan siitä myös järjestöjen avulla.

Kirjoittajat

  • Hanna Heinonen, toiminnanjohtaja
  • Pentti Arajärvi, hallituksen puheenjohtaja

Kommentit (0)

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Sulje