Hyppää sisältöön

Lapset SIBin verkostossa pohdittiin vaikutusten hankintaa eri näkökulmista

Politiikka & Yhteistyö
Lastensuojelu
Uutiset
5.4.2022
Lapset SIBin verkostossa pohdittiin vaikutusten hankintaa eri näkökulmista

Lapset SIB on kasvanut seitsemän kunnan ja kahdeksan hankkeen kokonaisuudeksi. Jokaisessa kunnassa on omat tavoitteet ja vaikuttavuusmittarit. Tavoitteena on tukea noin 1000 lasta ja nuorta. Seurannassa on nyt noin 250 lasta ja nuorta, rinnallakulkijoita eli asiakastyötä tekeviä täysipäiväisiä työntekijöitä on jo 15. Lapset SIB verkosto eli kaikki ohjelman toimijat kokoontuvat säännöllisesti yhteisten asioiden äärelle. Maaliskuussa 2022 pidetyssä verkostotapaamisessa aiheena oli vaikutusten hankinta.

Mitä hyvinvointipalveluissa tavoitellaan?

Tampereen yliopiston yliopistonlehtori sekä kuntatutkija Jenni Airaksinen nosti keskusteluun aiheen Hyvinvointipalveluissa kohti vaikutusten hankintaa. Airaksinen korosti kuinka SIB mallin toteuttaminen ei ole helppoa, mutta eivät ole ne pulmatkaan, joihin näillä haetaan ratkaisuja. Airaksisen sanoin: ”Tärkeintä ei ole hallinnon tai järjestelmän onnistuminen, vaan arvonmuodostus niille ihmisille, joiden pulmien kanssa painitaan ja jotka ovat avun tarpeessa.”

Vaikutusten hankinta tulevaisuudessa

Vaikutusten hankintaa katsottiin myös palveluntuottajan näkökulmasta. HDL:n palvelualuejohtaja Vesa Sarmia pohti vaikutusten hankintaa nyt ja tulevaisuudessa. Palveluntuottajalta vaikutusten hankinta edellyttää monia asioita, mm. toiminnan tarkastelua ja analysointia vaikutusketju-prosessien kautta.

Nyt yhteisiä mittareita hyvinvointi- ja toimintakykymuutoksissa edellytetään harvoin,
vaikuttavuusmittarit saattavat olla liian monimutkaisia tai niiden perusteella ei olla valmiita rakentamaan insentiivejä. Sarmia pohti, että tulevaisuudessa on mahdollisesti käytössä yksinkertaiset kaikkien ymmärtämät mittarit, esimerkiksi työllistyminen tai koulutustason nousu.

Lopuksi vielä paneelissa pohdittiin sote-uudistusta ja vaikutusten hankintaa kuntaedustajien näkökulmasta. Hienoa keskustelua ja hienoja avauksia kaikilta puhujilta. Vaikutusten hankinta ei ole helppo aihe, mutta uskomme sen tulevaisuuteen.

Lue lisää Lapset SIB -hankkeesta.

Lisätietoja:

Hankepäällikkö Riikka Westman
Lastensuojelun Keskusliitto
p. 040 575 9115
riikka.westman@lskl.fi

Hankekoordinaattori Sonia Kuutti
Lastensuojelun Keskusliitto
p. 040 848 6381
sonia.kuutti@lskl.fi


Lapset SIBssä on kuusi kuntaa – Helsinki, Hämeenlinna, Jyväskylä, Lohja, Tampere ja Vantaa – sekä yksi perusturvakuntayhtymä, PTKY Karviainen. Jokaisessa kunnassa ja perusturvakuntayhtymässä on omat kohderyhmät, joita tuetaan vaikuttavuusinvestoimisen avulla, sijoittajien investoinneilla. Interventioiden vaikuttavuutta seurataan 2031 vuoteen saakka. Jos vaikuttavuutta on syntynyt, kunta tai perusturvakuntayhtymä maksaa rahastolle tulospalkkiota. Mikäli vaikuttavuutta ei tule, kunta tai perustuvakuntayhtymä ei maksa mitään. Pääyhteistyökumppaneita kuntien ja perusturvakuntayhtymän lisäksi ovat HDL / Vamos, Icehearts, Nuorten Ystävät ja SOS-Lapsikylä. Rahastoa hoitaa S-Pankki Pääomarahastot Oy. Lastensuojelun Keskusliitto toimii hankkeen koordinaattorina ja interventioiden hallinnoijana. THL tekee pitkittäistutkimusta ehkäisevän toiminnan kustannusvaikuttavuudesta (Lapset SIB).

Kommentit (0)

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Sulje