Siirry sisältöön

Perheet keskiöön! -hanke kutsuu viettämään osallisuusviikkoa syyskuussa! 

Kuvassa erilaisia perheitä ja kehoitus tulla viettämään osallisuusviikkoa

Mikä? 

Lastensuojelun Keskusliiton koordinoimassa Perheet keskiöön! -hankkeessa on kehitetty osallisuusviikko-toimintamalli edistämään vanhempien osallisuutta ja kuulemista lapsiperheille suunnatussa toiminnassa, tuessa ja palveluissa.  Osallisuusviikko on konkreettinen työkalu lapsiperheiden kanssa toimiville tahoille. Viikkoa viettämällä voidaan tukea vanhempien osallisuutta sekä saada palautetta ja kehittämisajatuksia toiminnan kehittämiseksi.  

Perheet keskiöön! -hanke tekee tänä vuonna tiiviisti yhteistyötä osallisuusviikkoon liittyen Pelastakaa lapset ry:n Arjesta voimaa -hankkeen ja Kehitysvammaliiton, Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiön sekä Vammaisperheyhdistys Jaatisen koordinoiman Minua kuullaan -hankkeen kanssa. Molemmat hankkeet keskittyvät lasten osallisuuden edistämiseen. Kaikkien kolmen hankkeen yhteinen toimintasuositus lasten osallisuuden edistämiseksi perhekeskuskontekstissa julkaistaan elokuussa.  

Miksi? 

Sekä vanhempien että lasten osallisuus on ensiarvoisen tärkeää. Osallisuuden kokemus edistää hyvinvointia ja terveyttä, vahvistaa identiteettiä, ehkäisee eriarvoisuuden kokemusta ja rakentaa luottamusta ympäristöön sekä omaan toimijuuteen. Perheiden asiantuntemusta oman arkensa asiantuntijoina tulee arvostaa ja perheiden ääntä palveluiden kehittämisessä tulee kuulla. Osallisuusviikko-toimintamalli tarjoaa mahdollisuuden keskittyä perheiden, niin lasten kuin vanhempien, äänen kuulemiseen ja perheiden palautteen huomioimiseen käytännön kehittämistyössä.  

Kenelle? 

Osallisuusviikkoa voi viettää missä tahansa, missä on mahdollisuus kohdata perheitä. Haluamme kannustaa kaikkia lapsiperheiden kanssa työskenteleviä tahoja kunnissa, seurakunnissa ja järjestöissä jalkautumaan perheiden pariin viikon aikana kohtaamaan ja kuulemaan heitä.  

Miten? 

Mikäli aiot viettää osallisuusviikkoa, voit ilmoittaa siitä meille vastaamalla kyselyyn 19.8.2020 mennessä. Toimitamme kaikille vastanneille lisäohjeita ja -materiaalia ennen viikkoa.  

Milloin? 

Osallisuusviikkoa vietetään tänä vuonna viikolla 37(7.-13.9.2020). 

Omasta osallisuusviikon vietosta voi tiedottaa somessa käyttämällä viikon aikana tunnistetta #osallisuusviikko ja #perheetkeskiöön. Perheet keskiöön! -hanke jakaa viikkoon osallistuvien viestejä kentältä omassa somessaan.  

Seuraamme aktiivisesti Covid 19 -tilannetta Suomessa ja noudatamme Valtioneuvoston antamia turvallisuusmääräyksiä myös osallisuusviikon aikana. Suosittelemme, että osallisuusviikkoa vietetään turvavälejä ja yleisiä hygieniasuosituksia noudattaen.  

Lämpimästi tervetuloa mukaan! 

Lisätietoja antavat:

Kaisu Muuronen

Hankepäällikkö/erityisasiantuntija


050 569 6697

Toimin erityisasiantuntijana varhaiskasvatukseen sekä lapsi- ja perhepolitiikkaan liittyvissä kysymyksissä. Lisäksi vastaan Perheet keskiöön! Järjestöjen perhekeskustoiminnan kehittämis- ja koordinaatiohankkeen hankepäällikkönä hankkeen toiminnasta.

Sonia Kuutti

Hankekoordinaattori/koulutussuunnittelija


040 848 6381

Työskentelen hankekoordinaattorina Perheet keskiöön! Järjestöjen perhekeskustoiminnan kehittämis- ja koordinaatiohankkeessa. Vastaan tiimissämme muun muassa koulutuskokonaisuuksien koordinoinnista. Lisäksi osallistun Lastensuojelun Keskusliiton koulutuspäivien ja tapahtumien järjestelyihin ja toteutukseen.