Hyppää sisältöön

Harjoitteluni Lastensuojelun Keskusliitossa Lapsen oikeuksien viestinnässä

Lapsen oikeudet
Blogit
5.1.2024
Harjoitteluni Lastensuojelun Keskusliitossa Lapsen oikeuksien viestinnässä

Helsingin yliopistossa kulttuurien välistä viestintää ja rauhantutkimuksen teemoja opiskeleva Petra Koskenranta suoritti harjoittelunsa Lastensuojelun Keskusliitossa Lapsen oikeuksien korkeakouluharjoittelijana syksyllä 2023.

Pohdin usein sattuman merkitystä elämässä. Tällaiselle suorittamiskulttuurista poisoppivalle henkilölle ohjista irrottaminen saattaa vaatia suuriakin henkisiä ponnisteluja. Sellaisia teinkin juuri ennen kuin lapsen oikeuksien viestinnän harjoitteluilmoitus ilmestyi sattumalta näytölleni. Hämmästys, kiinnostus ja lopulta yletön innostus valtasivat minut – tämä on mua varten!

Kirjekurssiyliopistosta työelämään?

Opinnoissani olen pureutunut laajasti yhdenvertaisuuteen, etenkin kulttuurisen ja etnisen monimuotoisuuden kautta. Olen kokenut suurta merkityksellisyyden tunnetta kasvattaessani ymmärrystä asioista, joiden avulla yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa on mahdollista edistää.

Toisaalta opiskeluminäni on vahvasti koronan runtelema. Opiskeluvuoteni ovat kuluneet pitkälti joko etäopiskellen tai pandemian jälkimainingeissa. Pitkään jatkuneen etäopiskelun negatiiviset vaikutukset ovat tihkuneet esimerkiksi käsitykseen omista kyvyistäni opiskelijana ja tulevana ammattilaisena. Arkeani varjosti pelko siitä, olenko sittenkään tehnyt oikeita asioita kirjekurssiyliopistoa suorittaessani. Myös sosiaalisten kontaktien ja verkostoitumisen olemattomuus himmensivät tulevaisuushorisonttiani.

Maailma kuohuu

Harjoittelujaksoni osui aikaan, jolloin maailma kuohuu. Suomen poliittinen tilanne on kärjistynyt merkittävästi Orpon hallituksen astuttua valtaan. Useat hallituksen kaavailemat toimet heikentävät merkittävästi etenkin yhteiskunnan marginaaleissa elävien mahdollisuuksia ja elinoloja (amnesty.fi). Monet sosiaaliturvan heikennykset kohdistuvat lapsiin ja nuoriin uhaten heidän hyvinvointiaan (soste.fi). Ihmisoikeusnäkökulmasta hallituksen kaavailemat heikennykset aiheuttavat erityistä huolta siksi, että YK:n lapsen oikeuksien komitea on jo nyt suositellut Suomea (um.fi) esimerkiksi vahvistamaan syrjinnänvastaista työtä ja ryhtymään kiireellisiin toimiin haavoittuvassa asemassa olevien lasten oikeuksien turvaamiseksi.

Kotimaan harmaan yhteiskunnallisen tilanteen lisäksi uutisvirta on synkkää myös globaalilla tasolla. Uutiset Ukrainan sodasta ja Israelin siviileihin kohdistamista ihmisoikeusrikkomuksista ovat tehneet monille pelosta ja hädästä todellisempia kuin aikoihin. Räjähdysherkän maailmantilanteen edessä toivottomuus ja ahdistus ovat pyrkineet tekemään kodin monen mieleen, niin myös minun. Loukkaukset rauhaa ja ihmisoikeuksia vastaan horjuttavat uskoa nykyisiin toimintamalleihin, ja oma ruohonjuuritason työpanokseni on näyttäytynyt kokonaiskuvaa tarkasteltaessa mitättömältä.

Lapsen oikeuksia edistämässä

Ilman harjoittelua olisinkin ollut näiden tunteiden ja ajatusten kanssa kovin yksin. Pääsin seuraamaan aitiopaikalta asiantuntijoidemme työtä yhdenvertaisemman Suomen eteen ja todistin, miten päättäväisesti Lastensuojelun Keskusliitossa pidetään heikoimpien puolta.

Harjoitteluni pääpaino oli Lapsen oikeuksien viikon organisoinnissa avustaminen, jota vietettiin tänä vuonna erittäin ajankohtaisella teemalla ”lapsella on oikeus hyvinvointiin” (lapsenoikeudet.fi). Viikon aikana saimme aikaan laajaa yhteiskunnallista keskustelua lasten ja nuorten hyvinvoinnista, ja samalla sivusimme aihetta myös globaalista näkökulmasta.

Tutustuin myös Lapsen oikeuksien viestintäverkoston toimintaan ja todistin, miten valtavalla volyymillä suomalainen järjestökenttä pyrkii edistämään esimerkiksi yhdenvertaisuutta, lasten osallisuutta ja hyvinvointia – siis lapsen oikeuksia!

Tulevaisuushorisontti = kirkastunut

Harjoittelujakson aikana kyselin, ihmettelin, ymmärsin, tein, toteutin ja opin. Sain hetken reflektoida omaa osaamistani, ja myös tukea kuormittavan maailmantilanteen edessä, jonka avulla opin kanavoimaan yhteiskunnallisesta tilanteesta kumpuavan epävarmuuden vaikuttavaksi toiminnaksi.

Muistutankin siis suorittajaminääni siitä, että tarkoista suunnitelmista irti päästäminen antaa tilaa sattumille – ja joskus sattumat johdattavat tulevaisuushorisonttia kirkastavien mahdollisuuksien äärelle!

Kirjoittaja:

Petra Koskenranta
Korkeakouluharjoittelija syksyllä 2023

Kommentit (0)

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Sulje