Hyppää sisältöön

Lapsuudella ei ole hintaa

Blogit
5.9.2019
Lapsuudella ei ole hintaa

Kun valitsimme otsikon väitteen Lastensuojelun Keskusliiton sloganiksi kuntamarkkinoille, meitä haastettiin: voidaanhan hinta laskea. Puhuja viittasi tällä lasten ja perheiden palveluiden kustannuksiin.

Oulun kaupungin kehittämistyö lapsiin kohdistuvien menojen jäljittämisessä on kuntasektorilla monelle tuttua. Vuonna 2016 Oulu käytti yhteensä 481,2 miljoonaa euroa lasten ja nuorten toimintamenoihin. Luvussa on mukana niin varhaiskasvatus, perusopetus, nuorisotyö, vammaispalvelut, lastensuojelu kuin terveyden- ja sairaanhoitokin. Jokaista alle 18-vuotiasta kohden Oulussa käytettiin 10 669 euroa.

Laskelmasta ei kuitenkaan selviä lapsuuden hinta, vaan palveluiden hinta. ”Lapsuudella ei ole hintaa” kertookin arvoista: lapsuuden arvoa ei voi mitata rahassa. Lapsuudella on itseisarvo. Myös lasten hyvinvoinnista huolehtimisella on itseisarvo.

Lapsuus on koko myöhemmän elämän kannalta merkityksellistä aikaa: silloin luodaan edellytyksiä hyvälle elämälle. Muun muassa tästä syystä YK:n lapsen oikeuksien sopimus velvoittaa harkitsemaan lapsia koskevassa päätöksenteossa ensisijaisesti lapsen edun. Ja talousarviota koskevat ratkaisut ovat mitä suurimmassa määrin lapsia koskevia.

Lapsenoikeusnäkökulmasta talousarvioon liittyy kaksi tärkeää kysymystä. Ensinnäkin, kuinka paljon euroja lapsiin kohdennetaan. Tämän selvittämiseksi tarvitaan lapsilähtöistä budjettianalyysiä, eli juuri sellaista työtä kuin Oulussa on tehty.

Lisäksi on pohdittava, miten resurssit voidaan käyttää hyvinvointi- ja kustannusvaikuttavasti. Tämän kysymyksen ympärille rakentuu Lapset SIB -ohjelma, jossa eri toimijat yhdistävät voimansa lasten ja perheiden tukemiseksi jo varhaisessa vaiheessa. Ohjelmassa ovat jo mukana Hämeenlinna, Vantaa ja Lohja.

Riskin vaikuttavuusinvestoimisen ohjelmassa jakavat rahastoon sijoittaneet institutionaaliset sijoittajat. Kunnat maksavat edistävistä ja ehkäisevistä palveluista vain, mikäli ne ovat olleet kustannusvaikuttavia.

Lapset eivät tietenkään ole ainoa tärkeä asia. Siksi on puhuttava eurojen lisäksi myös arvovalinnoista. Lapsuuden arvosta vaikuttaa onneksi olevan puoluerajat ylittävä yhteisymmärrys. Varmistetaan, että päätökset ovat tämän yhteisen arvopohjan mukaisia.

Lastensuojelun Keskusliiton tavoitteena on yhteiskunta, jossa päätösten lapsivaikutuksia arvioidaan ja kilpailutusten määräävänä tekijänä on laatu ja palvelun vaikuttavuus. Resurssit voi jakaa arvokkaasti ja vaikuttavasti. Muistetaan, että lapsuuden arvo on mittaamaton.

Kommentit (0)

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Sulje