Hyppää sisältöön

Lastensuojelun visiota etsimässä – blogisarja alkaa

Lastensuojelu
Blogit
25.10.2022
Lastensuojelun visiota etsimässä – blogisarja alkaa

Sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee lastensuojelulain kokonaisuudistusta ja uudistyön ensimmäisessä vaiheessa tavoitteena on selkeyttää lastensuojelun visio ja luoda uudistukselle suuntaviivat helmikuuhun 2023 mennessä. Valtakunnallisilla lastensuojelupäivillä käytiin monipuolista keskustelua vision kirkastamisesta. Me Lastensuojelun Keskusliiton asiantuntijat haluamme jatkaa aktiivista keskustelua ja tuoda näkyviin visioon liittyviä näkökulmia ja aloitamme teemasta oman blogisarjan.

Lastensuojelun Keskusliitto on jo pitkään peräänkuuluttanut tarvetta lastensuojelun kansalliselle visiolle, jossa määritellään lastensuojelun tehtävä suhteessa muihin lasten ja perheiden palveluihin. Kyse ei kuitenkaan ole helposta tehtävästä. Kenen näkökulmasta visiota määritellään? Miten saadaan kaikki näkökulmat huomioitua? Monimutkaisten ilmiöiden äärellä on tärkeää, että visiotyöhön osallistuvat mahdollisimman laajasti niin lastensuojelun asiakkaat, ammattilaiset kuin yhteistyökumppanitkin. Lastensuojelun vision määrittely tulee vaikuttamaan koko hyvinvointijärjestelmäämme.

Huostiksia vähemmän!

Valtakunnallisilla lastensuojelupäivillä käydyn keskustelun (lastensuojelupaivat.fi) visioissa korostui ajatus, että lasten, nuorten ja perheiden tulee saada tukea ajoissa, mutta lastensuojelun tulisi voida keskittyä ydintehtäviinsä. Lapsen suojelu ja lastensuojelu tulisi nähdä yhteisenä asiana ja lastensuojelussa kaikkien lasten ja perheiden tulisi saada apua ja tukea. Tavoitteena tulisi olla, että sijoituksia kodin ulkopuolelle olisi vähemmän ja etenkin huostaanottojen ”huostisten” määrä vähenisi. Suurin kysymys vision muodostamisessa keskittyy siihen, millä tavalla perheet saisivat tukea ajoissa, jo silloin kun ongelmat ovat hyvin pieniä. Ja toisaalta siihen, että millä tavalla lastensuojelun intensiivisissä palveluissa pystytään tarjoamaan laadukasta tukea, jossa huomioidaan lapsen etu, oikeudet ja koko perheen osallisuus.

Lastensuojelun kokonaisvisiota muodostettaessa on tärkeää avata mitä tämä visio tarkoittaa käytännössä, mitä sillä voidaan luvata ja mitä sillä mahdollisesti rajataan pois. Jos esimerkiksi lastensuojelu olisi jatkossa vain sijaishuoltoa ja jälkihuoltoa, miten tämä vaikuttaisi koko perheen saamaan tukeen? Pystytäänkö sosiaalihuoltolain mukaisella perhesosiaalityöllä vastaamaan tarpeeksi intensiivisesti, kun lapsi ja perhe tarvitsevat tiivistä ja kokonaisvaltaista tukea? Tai jos lastensuojelua pyritään muuttamaan ennaltaehkäisevään suuntaan, mitä tämä tarkoittaisi asiakasmäärien kannalta?

Yhdeksän eri näkökulmaa

Lastensuojelun visiota etsimässä -blogisarjassamme julkaisemme yhdeksän eri blogia. Aloitamme taustalla olevista tärkeistä syy- ja seuraussuhteista: miksi lastensuojelu on edes olemassa? Toinen blogimme tulee keskittymään dialogisuuteen: miten jo visiota muotoiltaessa voisimme vahvistaa dialogista toimintakulttuuria? Kolmannessa blogissa pohdimme lastensuojelun suhdetta varhaisempaan tukeen: kuinka vahvistaa kaikkien tehtävää lasten suojelua? Neljäs blogimme keskittyy tärkeään kysymykseen: miksi tarvitaan suojelua? Mikä on lastensuojelun avohuollon merkitys? Miten voidaan samaan aikaan tukea ja toisaalta kontrolloida? Viidennessä blogissa nostamme keskusteluun lapsen oikeuden pysyvyyteen: miten tämä tulee huomioida visiota muodostettaessa? Kuudennessa blogisamme pohdimme lasten, nuorten ja vanhempien osallisuuden merkitystä: miten vahvistaa asiakkaan omaa osallisuutta? Seitsemäs blogi keskittyy jälkihuoltoon ja nuorten aikuisten syrjäytymisen ehkäisyyn: eikö tärkein tavoitteemme ole juuri ehkäistä syrjäytymistä ja vahvistaa osallisuutta? Kahdeksannessa blogissa pohdimme sitä, miten aikuisten palveluiden tulisi olla lähempänä lasten ja perheiden palveluita. Lopuksi kokoamme näkökulmia yhteen ja pohdimme: mitä tästä kaikesta jää käteen? Miten tehdään vaikuttavaa lastensuojelua tulevaisuudessa?

Teemme jokaisen blogimme lopussa muutaman noston, jotka erityisesti kyseisestä teemasta tulisi huomioida lastensuojelun visiota muodostettaessa.

Toivomme vilkasta keskustelua mahdollisimman laajalla rintamalla. Kun katsomme kohti tulevaisuutta, on hyvä tarkastella sitä erilaisilla silmälaseilla ja pyrkien kohti yhteistä ymmärrystä.

Tervetuloa seuraamaan!

Kaikki Lastensuojelun visiota etsimässä -blogit löydät täältä.


Lastensuojelun visiota etsimässä -blogisarja on Lastensuojelun Keskusliiton asiantuntijoiden näkemyksiä eri teemoista, joita tulisi ottaa huomioon keskustelussa lastensuojelun kansallisesta visiosta ja lastensuojelulain kokonaisuudistuksesta. Blogisarja ilmestyy noin kahden viikon välein.

Blogisarjaa kirjoittavat Lastensuojelun Keskusliiton asiantuntijat Annukka Paasivirta, Laura Holmi, Elina Kekkonen, Jonna Lindqvist, Johannes Jahnukainen, Kirsi Hokkila ja Riikka Westman.

Kommentit (0)

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Sulje