Hyppää sisältöön

Moni kaivattu hanke sai rahoituksen hallituksen budjettiriihessä

Lapsen oikeudet
Blogit
20.9.2019
Moni kaivattu hanke sai rahoituksen hallituksen budjettiriihessä

Rinteen hallitus on budjettiriihessään päättänyt monien lapsille, nuorille ja perheille tärkeiden uudistusten rahoituksesta. On myönteistä, että lapsi- ja perhejärjestöjen ajamat hankkeet ovat etenemässä ripeästi ja muutokset näkyvät jo ensi vuoden budjetissa.

Ilahduttavaa on, että subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajaus poistetaan ja varhaiskasvatuksen ryhmäkokoja pienennetään 1.8.2020 alkaen. Budjetissa on myös huomioitu lastensuojelun henkilöstömitoituksen tarve. Lapsi- ja perhepalveluiden kehittäminen sekä lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman jatkaminen (LAPE II) saavat kolmen miljoonan euron lisäpanostuksen vuosille 2020–2022. Lapsistrategian laatimiseen varataan hallituskaudelle kaksi miljoonaa euroa vuosittain ensi vuodesta alkaen, mutta strategian toimeenpanoon ei ole toistaiseksi varattu määrärahoja.

Panostuksia koulutukseen

Merkittävimmät panostukset (256 miljoonaa euroa vuonna 2020) hallitus tekee osaamiseen ja koulutukseen koko koulupolun ajalta. Hallituksen tavoitteena on nostaa osaamista koko yhteiskunnan tasolla, luoda edellytykset työllisyysasteen kestävälle kasvulle ja tarjota lapsille ja nuorille tasa-arvoiset mahdollisuudet kouluttautua. Hallitus käynnistää ensi vuonna varhaiskasvatuksen sekä perusopetuksen laadun ja tasa-arvon kehittämishankkeet ja näihin on varattu myös huomattavat resurssit. Varhaiskasvatuksen hankkeen puitteissa toteutetaan kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu ja viisivuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeiluja laajennetaan. Maksuttomia harrastusmahdollisuuksia edistetään luomalla Suomen ”Islannin malli”.

Oppivelvollisuus laajennetaan jatkumaan toiselle asteelle 18 ikävuoteen asti ja toisen asteen opinnoista tehdään kokonaan maksuttomia. Oppilas- ja opiskelijahuoltoa vahvistetaan sekä perusopetuksessa että toisella asteella. Lukio- ja ammatillinen koulutus saavat lisärahoitusta lisäksi laadun parantamiseen ja opettajien palkkaamiseen. Työpajatoiminta ja nuorisotakuun vahvistaminen saavat myös rahoitusta.

Turvallisuutta ja toimeentuloa

Hallitus parantaa perheiden turvallisuutta osoittamalla turvakodeille lisärahoitusta ja lisää niiden määrää sekä perustaa naisiin kohdistuvan väkivallan raportoijan tehtävän. Hallitus myös laatii kansallisen mielenterveysstrategian ja parantaa mielenterveyspalveluiden saatavuutta lisärahoituksella. Päihdeäitien palveluja lisätään.

Tuloeroja kaventavien päätösten seurauksena voi odottaa myös lapsiperheköyhyyden vähenemistä. Perusturva paranee, pieni- ja keskituloisten verotus kevenee ja aktiivimallin leikkuri poistetaan. Elatustukea, opintotuen huoltajakorotusta sekä yksinhuoltajaperheiden ja monilapsisten perheiden lapsilisiä korotetaan. Toisaalta polttoaineverotuksen nosto voi heikentää ostovoimaa perheillä, joilla auton käyttö on arjessa välttämätöntä. Perheiden asumiskulut kallistuvat. Asuntolainan korkojen vähennysoikeutta pienennetään asteittain koko hallituskauden ajan ja kotitalousvähennystä heikennetään.

Pitkäjänteinen rahoitus varmistamatta

Budjettiin liittyy myös kysymysmerkkejä. Hallitusohjelmaan sisältyvien hyvien hankkeiden pitkäjänteinen rahoitus on valitettavasti budjettiriihen jälkeenkin edelleen varmistamatta. Monet lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia vahvistavat hankkeet on määritelty niin kutsutuiksi ”kertaluonteisiksi tulevaisuusinvestoinneiksi”, jolloin niiden rahoitus päättyy automaattisesti hallituskauden jälkeen. Hallitusohjelman rahoitus nojaa ennakoitua vahvempaan talouskasvuun ja työllisyyteen sekä valtion omaisuuden myyntiin.  Budjettiriihessä hallitus päätti, että se palaa vuoden päästä pidettävässä budjettiriihessä niin kutsutun tulevaisuusinvestointiohjelman rahoituksen turvaamiseen. Linjaus kertoo siitä, että talousriski on hallituksen sisällä tunnistettu ja että siihen etsitään ratkaisuja.

Kirjoittaja

Hanna Heinonen, Lastensuojelun Keskusliiton toiminnanjohtaja
hanna.heinonen(a)lskl.fi, p. 040 838 4027

Kommentit (0)

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Sulje