Hyppää sisältöön

Tekoäly lapsen oikeuksien näkökulmasta: Mahdollisuudet ja riskit

Lapsen oikeudet
Blogit
26.6.2023
Tekoäly lapsen oikeuksien näkökulmasta: Mahdollisuudet ja riskit

Tekoäly tarjoaa lukemattomia mahdollisuuksia, mutta sen käyttö ja kehitys voivat tuoda myös haasteita lapsen oikeuksien toteutumiselle. Tiedustelimme ChatGPT:lta tekoälyn vaikutuksista lapsen oikeuksiin sekä sen tuomista riskeistä ja mahdollisuuksista. Pohdimme tekoälyavusteisesti myös, miten tekoäly vaikuttaa lapsiin ja mitä toimenpiteitä tarvitaan eettisen ja vastuullisen tekoälyn käytön varmistamiseksi.

Tekoälyn riskit lapsen oikeuksien toteutumiselle:

  1. Yksityisyyden suoja: Tekoälysovellukset keräävät ja käsittelevät suuria määriä tietoa, mikä voi uhata lasten yksityisyyttä. On tärkeää varmistaa, että lasten henkilötietoja suojataan asianmukaisesti ja että tietosuojalainsäädäntöä noudatetaan.
  2. Syrjintä ja ennakkoluulot: Tekoälypohjaiset algoritmit voivat sisältää piilotettuja ennakkoluuloja ja syrjiä tiettyjä ryhmiä, esimerkiksi haavoittuvassa asemassa olevia lapsiryhmiä. On tarpeen tunnistaa ja torjua näitä syrjiviä käytäntöjä varmistamalla algoritmien läpinäkyvyys ja vastuullinen kehitys.
  3. Riippuvuus ja digitaalinen eriarvoisuus: Tekoälysovellukset voivat aiheuttaa riippuvuutta ja lisätä digitaalista eriarvoisuutta. On tärkeää tarjota kaikille lapsille tasavertaiset mahdollisuudet käyttää teknologiaa ja varmistaa, että tekoälyä käytetään vastuullisesti tukemaan lapsia eikä korvaamaan inhimillistä vuorovaikutusta.

Tekoälyn mahdollisuudet lapsen oikeuksien edistämisessä:

  1. Koulutuksen parantaminen: Tekoälyä voidaan hyödyntää oppimisen tukena tarjoamalla yksilöllisiä oppimispolkuja ja personoituja opetusmateriaaleja. Tämä voi auttaa varmistamaan, että kaikilla lapsilla on tasapuoliset mahdollisuudet saada laadukasta koulutusta.
  2. Lapsiystävälliset palvelut: Tekoälyllä voi olla merkittävä rooli kehitettäessä lapsiystävällisiä verkkopalveluita ja sovelluksia. Lasten tarpeet ja turvallisuus voivat olla keskiössä suunnittelussa, mikä parantaa lapsille suunnattujen palveluiden laatua ja turvallisuutta.

Eettiset periaatteet lapsen oikeuksien varmistamiseksi tekoälyn käytössä

Huolellinen suunnittelu ja eettisten periaatteiden noudattaminen ovat keskeisiä tekijöitä, jotta tekoälyllä voidaan vaikuttaa positiivisesti lasten hyvinvointiin ja tukea heidän oikeuksiensa toteutumista. Eettisiin ohjeistuksiin tulisi sisällyttää erityiset lapsia koskevat periaatteet.
Tekoälyratkaisujen tarjoajien ja kehittäjien tulisi toimia läpinäkyvästi ja vastuullisesti. Heidän tulisi avoimesti kertoa, miten tekoäly toimii ja miten lasten oikeudet on otettu huomioon suunnittelussa ja käytössä.

Lapset ja heidän huoltajansa tulisi ottaa mukaan tekoälyn suunnitteluun ja kehitykseen. Käyttäjien näkökulman huomioiminen varmistaa, että tekoälyratkaisut ovat lapsiystävällisiä ja vastaavat todellisia tarpeita.

On tärkeää opettaa lapsille tekoälyn vastuullista käyttöä. Koulujen tulisi sisällyttää opetusohjelmiinsa tekoälyn ymmärtämistä ja sen eettisiä näkökohtia. Vanhempien rooli on keskeinen tekoälyn käytön opettamisessa. Yhteistyö asiantuntijoiden, opettajien, vanhempien ja lasten välillä auttaa lapsia kehittymään vastuullisiksi tekoälyn käyttäjiksi ja puolustamaan omia oikeuksiaan.


Tämä blogikirjoitus on laadittu keskusliiton viestintätiimin toimesta lähes täysin ChatGPT:tä eli tekoälyä hyödyntäen. Inhimillisen älyn (lue: ihmisten) rooliksi jäi pohtia, minkälaisia kysymyksiä ja kehotteita esittämällä tekoäly tarjoaa meille parhaan mahdollisen sisällön sekä tehdä lopuksi hiukan editointia. Kyseessä ei siten ole asiantuntijateksti, eikä Lastensuojelun Keskusliiton kannanotto, vaan tekoälyn tuottamaa pohdintaa tekoälystä ja lapsen oikeuksista.

Lastensuojelun Keskusliitto on avoin tekoälyn hyödyntämiselle ja olemme parhaillaan laatimassa organisaatiollemme ohjeita sen eettiseen ja vastuulliseen käyttöön työssämme. Haluamme olla läpinäkyvä toimija tekoälyn saralla ja varmistaa, että sen käyttö tapahtuu kaikin tavoin vastuullisesti ja erityisesti lapsen oikeuksia ja muita ihmisoikeuksia kunnioittaen. Tekoälyn hyödyntämisessä on oltava tietoinen myös siihen liittyvistä riskeistä ja huolehtia lähteistä ja käyttöoikeuksista.

PS. ChatGPT ehdotti meille myös muutamia muita otsikkoehdotuksia, joita emme kuitenkaan valinneet. Näitä olivat esimerkiksi:

  • ”Tekoäly vs. Lapsen oikeudet: Taistelu alkaa”
  • ”Tekoälyn taikajuoma lapsen oikeuksille: Haasteet ja loitsut vastuulliseen kehitykseen”
  • ”Tekoälyn ja lasten oikeuksien tulinen tanssi: Haasteiden pirullinen potku vastuullisen kehityksen poluilla”

Eli sillä on väliä, minkälaisen kehotuksen tekoälylle annat!

Kirjoittajat:

ChatGPT ja Lastensuojelun Keskusliiton viestintätiimi

Kuva on tehty Microsoft Bingin tekoälypohjaisella Image Creatorilla.

Kommentit (0)

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Sulje