Siirry sisältöön

Lapsella on oikeus tulla kuulluksi

Lastensuojelun Keskusliitto. Lapsella on oikeus tulla kuulluksi. Kyselyraportti lapsen oikeuksista, toimintaympäristöstä ja osallisuudesta 2017.

Lataa

Lastensuojelun Keskusliitto toteutti keväällä 2017 kyselyn 10–17-vuotiaille lapsen oikeuksista, toimintaympäristöstä ja osallisuudesta. Kysely toteutettiin osana YK:n lapsen oikeuksien komitealle tehtävää vaihtoehtoista raporttia. Sen pyrkimyksenä oli selvittää lasten ja nuorten tietämystä ja mielipiteitä liittyen lapsen oikeuksiin ja YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen, omaan toimintaympäristöönsä ja osallisuuteen.

Kysely toteutettiin verkkokyselynä, joka lähetettiin kaikkiin suomen- ja ruotsinkielisiin ala- ja yläkouluihin. Siihen vastasi yhteensä 4 588 vastaajaa, joista lähes puolet (49 %) oli 15–17-vuotiaita. Vastaajista 56 % ilmoitti sukupuolekseen tytön, 41 % pojan ja 2 % kategorian muu. Vastaajista 94 % vastasi kyselyyn suomen kielellä. Vastaajia oli ympäri Suomen, kaupu ngeissa ilmoitti asuvansa 59 % vastanneista.

Käsitteellä lapsi viitataan kyselyssä YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen mukaisesti kaikkiin alle 18-vuotiaihin lapsiin ja nuoriin.