Hyppää sisältöön
Politiikkasuositus: Lapsella on oikeus suojeluun ja perheillä tukeen ajoissa
Maksuttomat julkaisut

Politiikkasuositus: Lapsella on oikeus suojeluun ja perheillä tukeen ajoissa

Lapsella on oikeus suojeluun ja perheillä tukeen ajoissa. Lastensuojelun Keskusliiton politiikkasuositus 2/2022.
Kuvaus

Lastensuojelun tehtävänä on varmistaa lapsen oikeus hyvään ja turvalliseen lapsuuteen sekä erityiseen suojeluun silloin, kun muut keinot eivät riitä. Lasten ja perheiden varhaista tukea ja palvelujen oikea-aikaista saantia on tavoiteltu erilaisin poliittisin ja rakenteellisin ratkaisuin, kuten vuonna 2015 voimaan tulleella sosiaalihuoltolain uudistuksella.

Yhteiskuntamme on uskallettava investoida vahvemmin siihen, että lapset ja perheet tulevat autetuiksi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ilman viivytystä. Meidän tulee vahvistaa sitä, että lasten suojelu on kaikkien sektoreiden yhteinen tehtävä. Samalla on huolehdittava laadukkaan lastensuojelun avohuollon edellytyksistä.

Lastensuojelun erityistä tukea tulee pystyä tarjoamaan riittävästi lapselle ja hänen koko perheelleen. Lastensuojelun avohuoltoon
tulisi panostaa samaan aikaan, kun vahvistetaan varhaista tukea.

Lastensuojelun Keskusliiton Politiikkasuosituksia-julkaisusarja tarjoaa lapset huomioon ottavia suosituksia päätöksentekoon sekä taustatietoa esimerkiksi politiikan toimittajille.

Ostoskori

0
Välisumma 0 €
Sulje