Hyppää sisältöön
Politiikkasuositus: Lapsella on oikeus laadukkaaseen varhaiskasvatukseen
Maksuttomat julkaisut

Politiikkasuositus: Lapsella on oikeus laadukkaaseen varhaiskasvatukseen

Lapsella on oikeus laadukkaaseen varhaiskasvatukseen. Lastensuojelun Keskusliiton politiikkasuositus 4/2022.
Kuvaus

Laadukas varhaiskasvatus tukee lapsen kasvua ja kehitystä, edistää koulutuksellista tasa-arvoa ja kaventaa hyvinvointieroja. Laadukas varhaiskasvatus on lapsen oikeus, johon yhteiskuntamme tulee investoida. Kansallisella tasolla varhaiskasvatuksen osallistumisaste on noussut, joskin Suomi edelleen jää EU:n asettamasta tavoitteesta. Varhaiskasvatuksen lisääminen ei kuitenkaan yksin riitä perheiden tueksi. Osallistumisasteen nostoa ei tule tehdä varhaiskasvatuksen laadun kustannuksella.

Viime vuosien aikana varhaiskasvatusta on kehitetty aktiivisesti ja muun muassa lapsen subjektiivinen oikeus kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen on palautettu. Muutosten toimeenpanolle tulee turvata riittävä aika ja resurssit. Tällä hetkellä erityisenä huolena on pätevän henkilöstön saatavuus. Lapsen tuen toteutuminen varhaiskasvatuksessa lain edellyttämällä tavalla vaatii riittävät resurssit sekä osaavaa ja koulutettua henkilökuntaa. Jotta varhaiskasvatusta voidaan toteuttaa laadukkaasti, on huomiota kiinnitettävä myös lapsiryhmien kokoon ja pysyvyyteen.

Toimivat moniammatillisen yhteistyön rakenteet ja toimintamallit ovat edellytys sille, että lapselle ja perheelle voidaan tarjota oikeanlaista tukea oikeaan aikaan. Tälle työlle perhekeskus tarjoaa mainion rakenteen. Varhaiskasvatuksen roolia osana perhekeskuksia eli lapsi- ja perhepalvelujen kokonaisuutta on tuettava jatkossakin sekä alueellisesti että kansallisesti.

Lastensuojelun Keskusliiton Politiikkasuosituksia-julkaisusarja tarjoaa suosituksia lapset huomioivaan päätöksentekoon sekä taustatietoa esimerkiksi politiikan toimittajille. Tutustu Lapsella on oikeus laadukkaaseen varhaiskasvatukseen -politiikkasuositukseen!

Ostoskori

0
Välisumma 0 €
Sulje