Hyppää sisältöön
Näkökulmia sijaishuoltoon −opas
Maksuttomat julkaisut

Näkökulmia sijaishuoltoon −opas

Elina Kekkonen & Johannes Jahnukainen (toim.): Näkökulmia sijaishuoltoon. Lastensuojelun Keskusliiton verkkojulkaisu 2/2023. ISBN: 978-952-7002-63-6 (pdf). ISSN: 2489-4885.
Kuvaus

Tervetuloa sukeltamaan lastensuojelun sijaishuollon maailmaan! Näkökulmia sijaishuoltoon −opas tarjoaa moninäkökulmaisen lähestymistavan sijaishuollon arkeen erilaisten kirjoitusten kautta. Julkaisu sisältää myös pohdintatehtäviä ja vinkkejä. Kirjoittajilla on lastensuojelutyöstä vankka kokemus, jota hyödyntämällä he käsittelevät teksteissään heille tärkeitä ja tuttuja aiheita.

Päätös kodin ulkopuolelle sijoittamisesta on yhteiskunnan taholta merkittävä puuttuminen itsemääräämisoikeuteen ja yksityisyyteen, joten sijaishuollon käytännöistä on tärkeää käydä jatkuvaa ja avointa keskustelua. Juuri tähän dialogiin Näkökulmia sijaishuoltoon -opas lukijaansa kutsuu. Vastakkainasettelujen sijaan tarvitaan hoivan, huolenpidon ja kasvatuksen teemojen pohtimista eri puolilta.

Oppaan tekstit jakautuvat kolmeen osioon, joista ensimmäisessä käsitellään arjen toimintaa säätelevää kansallista ohjeistusta ja lainsäädäntöä sekä sijaishuollon erilaisia toimintaympäristöjä. Toinen osa keskittyy esittelemään sijaishuollossa työskentelevien aikuisten merkitystä lasten ja nuorten elämässä, työntekijöiden hyvinvointia ja työn tekemisen tapoja sekä laitosarkeen liittyviä kohtaamisia ja kirjoittamattomiakin sääntöjä. Kolmannessa osassa huomion saavat lastensuojelun sijaishuollon kehittämisnäkökulmat ja tavat tehdä työtä eettisesti kestävältä pohjalta. Tarkastelun kohteina ovat myös sijaishuollon erityisyyttä palveluna korostavat luvatta poistuminen eli hatkaaminen sekä rajoitustoimenpiteet.

Opas on tarkoitettu erityisesti sijaishuollossa työskenteleville ja toimiville aikuisille, jotka ovat läheisesti tekemisissä sijaishuollossa elävien lasten kanssa. Toisaalta opas tuo sijaishuollon arkea lähemmäksi päätöksiä tekevän tason toimijoita
tarjoamalla entistä laajempaa ajantasaista kuvaa sijaishuollon arjesta. Tutustu Näkökulmia sijaishuoltoon -oppaaseen!

 

Ostoskori

0
Välisumma 0 €
Sulje