Siirry sisältöön

Lastensuojelun Keskusliitto

Lastensuojelun Keskusliitto on vuonna 1937 perustettu keskusjärjestö, joka toimii aktiivisena vaikuttajana ja voimien yhdistäjänä lapsen oikeuksien asioissa kansallisella ja eurooppalaisella tasolla. Keskusliitto tavoittelee yhteiskunnassa tilannetta, jossa lasten tarpeet on aidosti asetettu etusijalle päätöksenteossa ja että lapselle kuuluvat oikeudet toteutuvat täysimääräisinä.

Keskusliiton tehtävänä on lastensuojelun kehittäminen ja alalla toimivien järjestöjen, kuntien ja valtiovallan yhteistoiminnan edistäminen. Keskusliitolla on jäseninään jäsenjärjestöjä ja kuntia tai kuntayhtymiä.

Keskusliiton tavoitteisiin ja tehtäviin voi tutustua tarkemmin strategiassamme.

Toiminta

Lastensuojelun Keskusliitto:

Tarkemmin vaikuttamistyöstä kerrotaan aihepiireittäin, joita ovat lastensuojelu, ehkäisevä työ, lapsen oikeudet ja kansainvälinen työ. Toimintaan voi tutustua myös vuosikatsausten avulla.

Vuosikatsaus 2019
Vuosikatsaus 2018
Vuosikatsaus 2017
Vuosikatsaus 2016
Vuosikatsaus 2015
Vuosikatsaus 2014

Vuosikatsaus 2013
Vuosikatsaus 2012

Organisaatio

Lastensuojelun Keskusliiton ylin päättävä elin on kahdesti vuodessa kokoontuva yhdistyksen kokous. Muuten toiminnasta ja päätöksenteosta vastaa hallitus, jonka apuna toimii työvaliokunta. Lisäksi Keskusliiton ja jäsenyhteisöjen välisessä yhteistyössä toimii kolme neuvottelukuntaa. Tutustu organisaatiorakenteeseen ja jäseniimme.

Keskusliitossa työskentelee noin 30 henkilöä. Toimiston yhteystiedot ja aukioloajat sekä henkilökunnan yhteystiedot.

Talous

Talouden perustana toimivat Linnanmäen huvipuistoa ylläpitävän Lasten päivän säätiön tuotto-osuus sekä Lapsen Maailma -kuukausijulkaisun tuotot. Ne muodostivat vuoden 2014 tuotoista yli 70 prosenttia. Muita merkittäviä tulonlähteitä ovat Raha-automaattiyhdistyksen yleisavustus ja projektiavustukset. Yhdistyksen vuosibudjetti on keskimäärin reilut 3,5 miljoonaa euroa.