Siirry sisältöön

Organisaatio

Keskusliiton ylin päättävä elin on kahdesti vuodessa kokoontuva yhdistyksen kokous, jossa valitaan hallituksen jäsenet ja puheenjohtaja sekä hyväksytään vuosikatsaus, toimintasuunnitelma, talousarvio ja tilinpäätös.

Hallitus ja työvaliokunta

Hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi 12 varsinaista jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Hallitus hoitaa, valvoo ja kehittää yhdistyksen asioita yhdessä työvaliokunnan kanssa, johon kuuluu hallituksen puheenjohtaja, toinen varapuheenjohtajista ja kaksi hallituksen jäsentä. Työvaliokunta valmistelee asioita hallitukselle sekä tukee toimiston, työryhmien ja toimikuntien työtä. Yhdistyksen kokouksen, hallituksen ja työvaliokunnan tehtävät on tarkemmin määritelty säännöissä.

Keskusliiton hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet ovat (suluissa toimikausi):

Puheenjohtaja

Professori Pentti Arajärvi (2019–21)

1. varapuheenjohtaja: Toiminnanjohtaja Pia Sundell, Barnavårdsföreningen i Finland r.f.
2. varapuheenjohtaja: Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja, Mari Ahlström, Espoon kaupunki

Jäsenet

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja, Mari Ahlström, Espoon Kaupunki (2020–22)
Henkilökohtainen varajäsen: Puheenjohtaja, Johanna Laisaari, Suomen Vanhempainliitto

Johtaja Kim Berglund, Perhekuntoutuskeskus Lauste (2019–20)
Henkilökohtainen varajäsen: Toiminnanjohtaja Heidi Nygren, Kalliolan Setlementti

Johtava sosiaalityöntekijä Satu Hartikainen, Kotkan kaupunki (2018–20)
Henkilökohtainen varajäsen: Toiminnanjohtaja Pauliina Lampinen, Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö VAMLAS

Varhaiskasvatusjohtaja Satu Järvenkallas, Helsingin Kaupunki (2019-21)
Henkilökohtainen varajäsen: Toiminnanjohtaja Pauliina Lehtinen, Kasper – Kasvatus- ja perheneuvonta ry

Toiminnanjohtaja Kai Laitinen, Erityishuoltojärjestöjen liitto EHJÄ (2020-22)
Henkilökohtainen varajäsen: Toiminnanjohtaja Markus Söderlund, Yhteiset Lapsemme ry

Pääsihteeri Milla Kalliomaa, Mannerheimin Lastensuojeluliitto (2020-22)
Henkilökohtainen varajäsen: Pääsihteeri Riitta Särkelä, Ensi- ja turvakotien liitto

Toiminnanjohtaja Pertti Kukkonen, Auta lasta (2018-20)
Henkilökohtainen varajäsen: Hallituksen puheenjohtaja, Tero Ristimäki, Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö TALENTIA

Pääsihteeri Hanna Markkula-Kivisilta, Pelastakaa Lapset (2019-21)
Henkilökohtainen varajäsen: Toiminnanjohtaja, Jari Ketola, Pesäpuu

Kehitysjohtaja Mikko Oranen, Nuorten Ystävät (2019–21)
Henkilökohtainen varajäsen: Toiminnanjohtaja Sami Teikko, Koulutus Elämään Säätiö

Kehitysjohtaja Kati Palsanen, SOS-lapsikylä (2019-21)
Henkilökohtainen varajäsen: Palvelujohtaja Tina Mäkelä, Romano Missio ry

Toiminnanjohtaja Pia Sundell, Barnavårdsföreningen i Finland (2018-20)
Henkilökohtainen varajäsen: Viestintäpäällikkö Katri Korolainen, Nuori Kirkko

Projektikoordinaattori Aino Taipalus, Osallisuuden aika (2020-22)
Henkilökohtainen varajäsen: Toiminnanjohtaja Miia Hänninen, Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) edustajat:

Tutkimusprofessori Tarja Heino
Henkilökohtainen varajäsen: Johtaja Matti Salminen, Valtion koulukotitoiminnasta vastaava johtaja

Henkilökunta

Yhdistyksen toimiston toiminnasta vastaa toiminnanjohtaja.

Ohjelmatiimi vastaa sisältöpalveluiden toteuttamisesta toimintasuunnitelman mukaisesti.

Talous- ja toimistotiimi vastaa toimiston ja keskusliiton tukipalveluista.

Viestintätiimi vastaa organisaatiosta ulospäin tehtävästä viestinnästä ja tietopalveluiden kehittämisestä sekä tuottaa viestinnän tukipalveluita muulle organisaatiolle.

Jäsenyhteisöt ja neuvottelukunnat

Keskusliitolla on 98 jäsenjärjestöä ja 37 kunta- tai kuntayhtymäjäsentä.

Neuvottelukuntien tehtävä on varmistaa keskusliiton yhteys jäseniinsä ja lasten suojelun arkeen sekä edistää alan verkostoitumista ja uusimman tiedon välittämistä. Neuvottelukunnat kootaan keskusliiton hallituksen päätöksellä ja ne kokoontuvat 3-4 kertaa vuodessa. Neuvottelukunnat ovat:

Lastensuojelun neuvottelukunta
Puheenjohtaja: Tina Mäkelä
Sihteerit: Julia Kuokkanen ja Annukka Paasivirta

Lapsi- ja perhepolitiikan neuvottelukunta
Puheenjohtaja: Miia Hänninen
Sihteerit: Ira Custódio ja Sonja Falk

Osallisuuden edistämisen neuvottelukunta
Puheenjohtaja: Mikko Oranen
Sihteerit: Kirsi Pollari ja Mari Väistö