Hyppää sisältöön

Esityksessä laiksi sukupuolen vahvistamisesta sekä siihen liittyvien lakien muuttamisesta huomioitava lapsen oikeudet sekä yleinen syrjintäkielto

Politiikka & Yhteistyö
Lapsen oikeudet
Lausunnot ja kuulemiset
31.03.2022
Esityksessä laiksi sukupuolen vahvistamisesta sekä siihen liittyvien lakien muuttamisesta huomioitava lapsen oikeudet sekä yleinen syrjintäkielto

Lastensuojelun Keskusliitto on antanut lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi sukupuolen vahvistamisesta sekä siihen liittyvien lakien muuttamisesta. Näemme, että täysi-ikäisyysvaatimuksesta tulisi luopua ja sukupuolen juridinen vahvistaminen tulisi sallia myös alle 18-vuotiaille. Mikäli täysi-ikäisyysvaatimuksessa pysytään, tulisi jatkovalmisteluissa perustella tarkemmin esityksessä olevat ristiriitaisuudet YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen sekä perustuslain syrjintäkiellon kanssa.

Esityksessä on useita hyviä ja lämpimästi kannatettavia ehdotuksia, kuten sukupuolen oikeudellisen vahvistamisen eriyttäminen lääketieteellisistä tutkimuksista ja hoidoista, lääketieteellisestä selvityksestä ja diagnoosista luopuminen sukupuolen vahvistamisen edellytyksenä ja lisääntymiskyvyttömyyttä koskevan vaatimuksen poistaminen. Keskusliitto kiittää erityisesti huolellisesti toteutettua lapsivaikutusten arviointia koskevaa selvitystä, jossa lapsen oikeuksiin liittyvät näkökulmat on tuotu kattavasti esiin. Huolellisesti toteutettu arviointi kuitenkin tekee esityksestä kovin hämmentävän ja ristiriitaisen, sillä pitämällä täysi-ikäisyyttä sukupuolen vahvistamisen edellytyksenä hallitus on esittämässä ratkaisua, joka sen oman vaikutusarvioinnin mukaan ei ole sopusoinnussa lapsen oikeuksien sopimuksen kanssa.

Esityksen keskeisin ongelma on täysi-ikäisyyden säilyttäminen sukupuolen juridisen vahvistamisen ehtona. Kuten hallituksen esityksessä todetaan, ehdotonta ikärajaa sukupuolen oikeudelliselle vahvistamiselle ei voida pitää lapsen oikeuksien kanssa sopusoinnussa olevana ratkaisuna. Perusteluja sille, miksi on päädytty lapsen oikeuksien kannalta epäsuotuisaan ratkaisuun, ei esityksessä ole. Perustelematta jää myös poikkeaminen yhdenvertaisuutta koskevasta, perustuslain 6 §:n 2 momentissa olevasta lainsäätäjää sitovasta yleisestä syrjintäkiellosta. Näin on huolimatta siitä, että esityksessä todetaan nykylain perustelujen menettävän täysi-ikäisyyden osalta osin merkitystään, kun sukupuolen oikeudellinen vahvistaminen eriytetään lääketieteellisestä diagnoosista ja hoidoista. Esityksestä ei myöskään käy ilmi, miksi näin tärkeä asia ja sen vaikutus lasten ja nuorten perus- ja ihmisoikeuksiin on kuitenkin jätetty jatkovalmistelussa selvitettäväksi ja arvioitavaksi. Avoimeksi myös jää, milloin ja missä yhteydessä asia on tarkoitus ottaa jatkovalmisteluun. Keskusliitto huomauttaa, että lasten ja nuorten asemaa ei voi vain ohittaa, vaan lainsäädäntöön mahdollisesti sisällytettävät ikärajat ja menettelylliset ratkaisut tulee perustella säädettävän lain esitöissä.

Nykytilan säilyttäminen alaikäisten osalta ei ole neutraali valinta

Esityksessä mainitun tutkimusnäytön mukaan sukupuoliristiriidan kokemus voi alkaa hyvinkin aikaisin ja vaikka sukupuoliristiriita ei jatkuisi aikuisuuteen, sen kanssa eläminen voi merkittävästi heikentää yksilön hyvinvointia ja altistaa syrjiville käytännöille. Sosiaalinen transitio ja sitä tukeva sukupuolen vahvistaminen parantavat hyvinvointia ja vähentävät syrjintää. Nykytilan säilyttäminen juridisen sukupuolen vahvistamisesta alaikäisen osalta ei siten ole lapsen oikeuksien tai lasten ja nuorten hyvinvoinnin kannalta neutraali valinta.

Keskusliiton näkemys on, että täysi-ikäisyysvaatimuksesta tulisi luopua ja sukupuolen juridinen vahvistaminen tulisi sallia myös alle 18-vuotiaille. Jos täysi-ikäisyysvaatimuksessa pysytään, olisi jatkovalmistelussa olennaista perustella miksi esityksessä on päädytty ratkaisuun, mikä esityksen itsensä mukaan ei ole sopusoinnussa YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen kanssa ja mikä on se hyväksyttävä syy, jolla asia perustellaan perustuslain syrjintäkiellon näkökulmasta. Asiaan liittyen ei toistaiseksi ole kuultu suoraan trans- ja muunsukupuolisia lapsia ja nuoria sekä heidän perheitään. Jatkovalmistelussa heidän kattava kuulemisensa on olennaista. Keskusliitto pitää myös ongelmallisena, ettei esityksessä huomioida muunsukupuolisia, jotka eivät siis jatkossakaan saisi identiteettinsä mukaista sukupuolimerkintää minnekään.

Keskusliito päättää lausuntonsa 15-vuotiaan muunsukupuolisen nuoren ajatukseen:

”Pahinta on se, että joudun kokemaan, että en ole yhteiskunnalle oikeasti olemassa. Saan tuntea, että olen pelkkä luonnonoikku, joka ei tarvitse tai ansaitse ihmisoikeuksia. En ymmärrä, ketä se satuttaa, jos minullakin on ihmisoikeudet, tai miksi ihmiset, joita asia ei koske, päättävät oikeuksistani.”

Kommentit (0)

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Sulje