Hyppää sisältöön

Hallinto -ja tukipalveluiden yhteen kokoamisessa on tärkeää varmistaa sujuva ja riippumaton toiminta

Politiikka & Yhteistyö
Lausunnot ja kuulemiset
7.2.2022
Hallinto -ja tukipalveluiden yhteen kokoamisessa on tärkeää varmistaa sujuva ja riippumaton toiminta

Lastensuojelun Keskusliitto on antanut lausunnon oikeusministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle laiksi Oikeushallinnon erityisviranomaisista ja siihen liittyviksi laeiksi.

Esityksessä ehdotetaan perustettavaksi Oikeushallinnon erityisviranomaiset -virasto, johon koottaisiin oikeusministeriön hallinnonalalla toimivat Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti, konkurssiasiamies, kuluttajariitalautakunta, Lapsiasiavaltuutetun toimisto, oikeudenkäyntiavustajalautakunta, Onnettomuustutkintakeskus, tasa-arvovaltuutetun toimisto, tiedusteluvalvontavaltuutettu, tietosuojavaltuutetun toimisto, vanhusasiavaltuutettu ja yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto sekä niiden tuki- ja hallintopalvelut. Viranomaiset säilyttäisivät virastossa itsenäisyytensä ja nykyisen tehtäväalansa

Keskusliitto pitää tärkeänä, että myös jatkossa erityisviranomaisten itsenäinen ja riippumaton asema aidosti säilyy. Keskusliitto on myös aiemmassa lausunnossaan (Lastensuojelun Keskusliiton lausunto Oikeushallintovirastoselvityksestä, 27.5.2019) korostanut, että erityisviranomaisilla tulee jatkossakin olla toiminnan riippumattomuuden ja arjen sujuvuuden kannalta riittävä toimivalta esimerkiksi henkilöstöä ja budjettia koskevissa asioissa. Yhteen kokoamisen tulee aidosti tehostaa viranomaisten perustehtävän hoitamista eikä hankaloittaa sitä.

Keskusliitto pitää hyvänä, että nyt ehdotetulla järjestelyllä ei muutettaisi viranomaisten asemaa, tehtäviä eikä toimivaltaa. Esitysluonnoksen mukaan erityisviranomaiset olisivat erillisiä toimijoita paitsi suhteessa toisiinsa, myös niiden tueksi perustettavaan hallintopalveluyksikköön.

Esitysluonnoksen yhtenä tavoitteena on, että erityisviranomaisten hallinto -ja tukipalveluiden yhteen kokoaminen vähentäisi päällekkäistä hallinnollista työtä ja vapauttaisi näin resursseja viranomaisten sisältötyöhön. Tavoite on kannatettava ja toteutuessaan tehostaisi viranomaisten työtä. Tavoitteen toteutumiseksi on tärkeää varmistaa, että kaikki erityisviranomaiset saavat tasapuolisesti ja joustavasti palveluja hallintopalveluyksiköltä. Erityisviranomaisten koko ja toimenkuva vaihtelevat suuresti, eikä näillä tekijöillä tule olla vaikutusta siihen, miten tukipalveluja tarjotaan.

Lue koko lausunto: Lastensuojelun Keskusliiton lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle laiksi Oikeushallinnon erityisviranomaisista ja siihen liittyviksi laeiksi (pdf)

Kommentit (0)

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Sulje