Hyppää sisältöön

Hallitus esittää uutta lakia oikeudenkäynnistä hallintoasioissa

Politiikka & Yhteistyö
Osallisuus
Lausunnot ja kuulemiset
15.01.2019
Hallitus esittää uutta lakia oikeudenkäynnistä hallintoasioissa

Lastensuojelun Keskusliitto on antanut edunkunnan lakivaliokunnalle lausunnon hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 29/2018 vp).

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa, jolla kumottaisiin voimassa oleva hallintolainkäyttölaki. Uudessa laissa säädettäisiin hallintoasioita koskevasta oikeudenkäynnistä nykyistä täsmällisemmin. Tämän lisäksi uuteen lakiin esitetään muutoksia voimassa olevaan hallintolainkäyttölakiin nähden.

Lastensuojelun Keskusliitto keskittyi lausunnossaan vajaavaltaisen kuulemiseen sekä valituslupamenettelyn laajentamiseen liittyviin ehdotuksiin.

Lastensuojelun Keskusliiton keskeiset huomiot kootusti:

  • LSKL arvostaa, että vajaavaltaisen henkilökohtaista kuulemista hallinto-oikeuden suullisessa käsittelyssä koskevassa säännösehdotuksessa korostuu sekä lapsen oikeus osallisuuteen, mutta esille tuodaan myös lapsen oikeus suojeluun.
  • Ottaen huomioon osallisuuden merkitys lapselle turvattuna oikeutena LSKL pitää tärkeänä, että hallinto- ja oikeuskäytäntöä lapsen kuulemisen ja mielipiteen selvittämisen osalta seurattaisiin, jotta voitaisiin varmistua, että lasten osallisuus toteutuu asianmukaisesti heitä itseään koskevien asioiden käsittelyssä.
  • LSKL vastustaa esitystä siltä osin, kun se tarkoittaa valituslupamenettelyn laajentamista lastensuojeluasioissa. Lastensuojeluasioiden osalta edellytetään valituslupaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen tällä hetkellä ainoastaan muutoksenhaussa kuntien välistä lastensuojelun järjestämis- ja kustannusvastuuta koskevista hallinto-oikeuden päätöksistä.
  • Erityisen ongelmallisena keskusliitto pitää sitä, että valituslupamenettelyn piiriin tulisivat myös subjektiivisten oikeuksien piiriin kuuluvat lastensuojeluasiat sekä tahdonvastaista huostaanottoa ja siihen liittyvää sijaishuoltoa koskevat päätökset sekä lapsen tutkimista koskevaa lupaa koskevat päätökset, joissa hallinto-oikeus on ensivaiheen päätöksentekijä.

Koko lausunto (pdf)

Kommentit (0)

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Sulje