Hyppää sisältöön

Lapsen edulle täytyy antaa painoarvoa säädettäessä maahantulosäännösten kiertämisestä

Lapsen oikeudet
Politiikka & Yhteistyö
Lausunnot ja kuulemiset
21.02.2024
Lapsen edulle täytyy antaa painoarvoa säädettäessä maahantulosäännösten kiertämisestä

Sisäministeriössä valmistellun lakimuutosesityksen tarkoituksena on estää kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden jääminen maahan toisenlaisella oleskeluluvalla, työhön tai opiskelemaan, mitä kutsutaan kaistanvaihdoksi. Samalla myös tarkennetaan ylipäätään maahantulosäännösten kiertämiseen liittyviä pykäliä. Keskusliitto antoi lausunnon, vaikka siltä ei sitä pyydetty, sillä esityksessä puututaan myös lapsen perhe-elämän suojaan.

Leimaavaa esityksessä on viesti siitä, että ihmiset kolmansista maista pyrkivät EU:n alueelle ja Suomeen käyttäen kaikenlaisia, myös moitittavia keinoja, eivätkä siksi ansaitse lupaa jäädä. Maahantulosäännösten kiertämisestä on Suomessa säädetty, toisin kuin muissa Pohjoismaissa. Esimerkiksi kansainvälistä suojelua saaneen lapsen huoltajien perhesidehakemuksiin voidaan tehdä kielteinen päätös sillä perusteella, että vanhempien katsotaan käyttävän lasta maahantulon välineenä. Tällainen ”ankkurilapsi” -argumentointi tuli maahanmuuttopoliittiseen keskusteluun jo 1990-luvulla ja se nousee aina uudelleen esiin, kun halutaan rajoittaa maahanmuuttoa. Nyt myös tätä halutaan esityksen sanoin ”kitkeä pois”.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu ja Ihmisoikeuskeskus ovat molemmat tarkastelleet kriittisesti maahantulosäännösten kiertämiseen liittyvien säännösten soveltamista ja todenneet, että pykälät eivät ole riittävän tarkkarajaisia ja jättävät liikaa tulkinnanvaraa. Paitsi Migrin päätöksenteossa, myös oikeuskäytännössä lapsen edun punninta ja huomioiminen on jäänyt ohueksi. Hallituksen esitystä perustellaankin sillä, että nyt tarkennetaan, koska moitittiin epäselväksi ja tulkinnanvaraiseksi.

Esitys puuttuu lapsen perhe-elämän suojaan

Nyt näyttää kuitenkin käyneen niin, että kriittisten selvitysten johtopäätökset kääntyvät päälaelleen: tulkinnanvaraisuuden vähentäminen tarkoittaa kiristämistä ja lapsen edulle jää entistä vähemmän tilaa. Hallitus haluaa luetella yksityiskohtaisesti erilaisia tilanteita, joissa voidaan katsoa tapahtuneen maahantulosäännösten kiertämistä.

Keskusliitto pitää erittäin ongelmallisena, että lapsen edulle ei anneta riittävää painoarvoa perhesidepäätöksiä harkittaessa ja että lapsia rankaistaan siitä, että heidän huoltajansa ovat lähettäneet heidät turvaan. Jos lapselle on myönnetty ensin kansainvälistä suojelua, ei perheen yhteisen elämän enää voida katsoa jatkuvan lähtömaassa. Lapsen etu ja oikeus on saada elää perhe-elämää huoltajiensa kanssa maassa, jossa hänelle on myönnetty de facto -pakolaisen asema. Maahanmuuttopoliittisten signaalien lähettäminen ei voi ylittää lapsen edun ensisijaisuutta.

Keskusliitto suhtautuu myös kriittisesti kategoriseen kaistanvaihdon kieltoon. On perheitä, jotka ovat olleet vuosia pitkittyneissä lupaprosesseissa, joissa lapset käyvät koulua ja ovat kotoutuneet jo Suomeen, ja joissa huoltaja on kaikesta huolimatta onnistunut työllistymään. He eivät läpäisseet tiukkoja suojelun kriteerejä, mutta perheen tilanteen huomioiden voisi olla kohtuutonta evätä heiltä mahdollisuus jäädä maahan. Toteutuessaan esitys tuleekin mahdollisesti lisäämään paperittomuutta.

Kommentit (0)

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Sulje