Hyppää sisältöön

Lapsen oikeudet tulee huomioida niissä pakkoavioliittotapauksissa, joissa osapuoli on alaikäinen

Lapsen oikeudet
Lausunnot ja kuulemiset
22.04.2024
Lapsen oikeudet tulee huomioida niissä pakkoavioliittotapauksissa, joissa osapuoli on alaikäinen

Lastensuojelun Keskusliitto on antanut lausunnon työryhmämietinnöstä liittyen avioliittoon pakottamisen rangaistavuuden selkeyttämiseen rikoslaissa. Keskusliitto keskittyy lausunnossaan lapsen näkökulmaan ja jättää lausumatta muilta osin.

Oikeusministeriön asettama työryhmä on valmistellut ehdotuksen hallituksen esityksen muotoon avioliittoon pakottamisen rangaistavuuden selkiyttämiseksi rikoslaissa. Esityksessä ehdotetaan, että ihmiskauppaa koskevaan rikoslain 25 luvun 3 §:ään lisättäisiin teon tarkoitukseksi pakkoavioliittoon saattaminen. Esityksen perusteluissa täsmennettäisiin sitä, mitä pakkoavioliitolla tarkoitetaan.  

Keskusliitto kannattaa sitä, että rikoslain ihmiskauppaa koskevaa säännöstä täsmennetään. Avioliittoon pakottamisen kriminalisointi on linjassa Suomea sitovien kansainvälisten sopimusten kanssa sekä kansainvälisten valvontaelinten Suomelle antamien suositusten kanssa.  

Rikosuhripäivystyksen tilastojen mukaan pakkoavioliittotapauksissa 29 % asiakkaista oli ollut ihmiskaupparikoksen tapahtuma-aikaan tai alkaessa alaikäisiä. Kun pakkoavioliitto koskee lasta, myös lapsen oikeuksien sopimuksen sisältämät oikeudet tulee huomioida, kuten lapsen edun huomioiminen, lapsen oikeus tulla kuulluksi, oikeus yksityisyyteen, oikeus suojeluun väkivallalta ja oikeus elää yhdessä vanhempiensa kanssa.  

Keskusliitto kannattaa sitä, että sääntely kattaa sekä juridisesti pätevän avioliiton että sellaiseen rinnastettavan liiton. Sääntelyn kattavuus en erityisen merkittävää alaikäisten suojelun kannalta, sillä Suomessa alle 18-vuotias ei voi mennä juridisesti pätevään avioliittoon, joten lähtökohtaisesti Suomessa solmittujen alaikäisten pakkoavioliitoissa on kyse avioliittoon rinnastettavasta liitosta.  

Esityksessä todetaan, että alle 18-vuotiaiden henkilöiden kohdalla avioliittoon saattamisen osalta voi ilmetä tilanteita, joita ei tulisi katsoa rangaistavaksi ihmiskaupaksi. Arvioinnissa otettaisiin huomioon henkilön suhtautuminen, ikä ja kehitystaso, lapsen oikeudet, rangaistavuuden tarkoitus ja alaikäisen omaehtoinen tahto. Keskusliitto huomauttaa, että alaikäisen omaehtoisen tahdon arvioiminen on ristiriidassa avioliittolain avioliiton solmimiselle asettaman ehdottoman 18-vuoden ikärajan kanssa. Sääntelyä tulisi vielä selkeyttää, sillä jää epäselväksi minkälaisessa tilanteessa voitaisiin katsoa, että alaikäisen saattaminen avioliittoon ei olisi rangaistavaa.  

Keskusliitto muistuttaa, että on tarpeellista toimeenpanna käytännön toimia, joilla tuodaan lainsäädännön muutosten seurauksena todellista turvaa pakkoavioliiton uhrien elämään. Tietoisuuden lisääminen, ammattilaisten kouluttaminen ja uhrien tukeminen ovat keskiössä pakkoavioliittojen ennaltaehkäisemisessä ja tapausten tulemisessa viranomaisten tietoon.  

Kommentit (0)

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Sulje