Hyppää sisältöön

Lapset eivät kuulu säilöön

Politiikka & Yhteistyö
Lapsen oikeudet
Lausunnot ja kuulemiset
26.6.2024
Lapset eivät kuulu säilöön

Lastensuojelun Keskusliitto on antanut lausuntonsa ulkomaalaislain muutosesitykseen, jossa käsitellään säilöönottoa ja maahantulokieltoa.

Hallitus on antanut lakimuutosesityksen liittyen ulkomaalaisten säilöönottoon. Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi mahdollisuuksia ottaa ulkomaalainen säilöön ja pidennettäisiin säilön enimmäiskestoa. Lisäksi ehdotetaan poistettavaksi viranomaiselta mahdollisuus kokonaisharkintaan, kun annetaan maahantulokieltoa tietyissä tilanteissa. Maahantulokiellon enimmäiskestoa lisättäisiin huomattavasti tietyissä tilanteissa, Esitys antaisi mahdollisuuden pitkittää maahantulokieltoja ulkomailla oleville henkilöille sekä peruuttaa pysyviä oleskelulupia.

Keskusliitto pitää sinänsä tervetulleena sitä, että huoltajiensa kanssa olevien lasten säilöönoton kestoa rajattaisiin ensimmäisen kerran. Nyt – samalla kun aikuisten säilöönoton enimmäiskestoa pidennetään 12 kuukaudesta 18 kuukauteen – rajattaisiin lasten säilöönoton kestoa kolmeen kuukauteen. Tietyissä tilanteissa säilössä pitoa voitaisiin jatkaa vielä kolme kuukautta, eli lasta kuitenkin voitaisiin pitää edelleen puoli vuotta säilössä. Keskusliitto huomauttaa, että kehitysvaiheessa olevan lapsen elämässä puoli vuotta saattaa olla todella pitkä aika, ja pitää edelleen kiinni siitä, että lasten säilöönotto tulee lopettaa kokonaan. Tämä on YK:n lapsen oikeuksien komitean kanta. Myös YK:n kidutuksen vastainen komitea on toistuvasti ottanut asiaan kantaa, myös tuoreissa Suomen kahdeksannen maaraportin johdosta antamissaan päätelmissä toukokuussa.

Keskusliitolla ei luonnollisesti ole mitään sellaisia säädöksiä vastaan, joilla rajoitetaan terroristiseen toimintaan osallistuneiden maassa oloa tai maahan pyrkimistä. Esityksillä voi kuitenkin olla kohtuuttomia vaikutuksia kansainvälistä suojelua tai oleskelulupaa hakevien ihmisten elämään. Keskusliitto näkee huolestuttavana esimerkiksi sen, että esityksellä pyritään ohjaamaan lain soveltamista siihen suuntaan, että maahantulokieltoja määrättäisiin entistä helpommin. Tällä olisi tarkoitus estää yleistä järjestystä ja turvallisuutta vaarantavien henkilöiden pääsy maahan, mutta siinä mahdollistetaan maahantulokiellon käyttö myös kansainvälistä suojelua hakeneelle, mikä voi johtaa kohtuuttomiin tilanteisiin.

Keskusliitto huomauttaa myös, että esitysluonnos jättäisi kaikkiaan varsin suuren harkintavallan lain toimeenpanijalle niin säilöönoton edellytysten kuin myös oleskeluluvan peruuttamisen osalta. Lain tulee olla täsmällinen ja tarkkarajainen. Esityksen perustelut eivät ole riittävän vakuuttavia: siinä vedotaan kauttaaltaan kansalliseen turvallisuuteen tai yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen, mitkä ovat varsin väljiä käsitteitä, eikä esitys avaa tarkemmin, millaisiin konkreettisiin uhkiin se pyrkii kyseisillä muutoksilla vastaamaan. Paikoin viitataan myös hybridivaikuttamiseen. Esityksen motiivi ei vaikutakaan lähtevän perustellusta tarpeesta vastata esimerkiksi paluudirektiivin toimeenpanoon liittyviin puutteisiin tai epäselvyyksiin tai todennettuihin ja olemassa oleviin turvallisuusuhkiin, vaan puhtaasti hallitusohjelman maahantulon rajoittamiseen tähtäävästä linjasta.

Lue koko lausunto: Lastensuojelun Keskusliiton lausunto luonnokseen hallituksen esitykseksi ulkomaalaislain muuttamisesta: säilöönotto ja maahantulokielto (pdf)

Kommentit (0)

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Sulje