Hyppää sisältöön

Lapsi- ja perhejärjestöt sekä seurakunnat Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksessa – perheet keskiöön ja monimuotoisuus huomioon!

Politiikka & Yhteistyö
Osallisuus
Lausunnot ja kuulemiset
4.03.2020
Lapsi- ja perhejärjestöt sekä seurakunnat Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksessa –  perheet keskiöön ja monimuotoisuus huomioon!

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmassa on jatkossakin syytä huomioida järjestöjen ja kirkon näkökulma osana palveluiden kehittämistyötä. Ymmärrystä perheiden ja perhesuhteiden monimuotoisuudesta tarvitaan, jotta palvelut olisivat kaikkien saatavilla.

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmassa (thl.fi) tavoitellaan palveluiden yhdenvertaista saatavuutta, saavutettavuutta ja oikea-aikaisuutta. Asiakkaiden osallistuminen ja vaikuttaminen palveluiden kehittämiseen ja arviointiin on ensisijaisen tärkeää näiden tavoitteiden saavuttamisessa. Lapsi- ja perhejärjestöt sekä seurakuntien perhepalvelut ovat olleet aktiivisesti mukana Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmassa vuosina 2016–2019. Ohjelman myötä on syntynyt toimivia yhteistyörakenteita ja -malleja niin maakunnallisesti kuin valtakunnallisestikin. Ohjelmassa kiinnityttiin etenkin perhekeskusten kehittämiseen matalan kynnyksen palveluina ja tämä on sisällytetty myös uuteen hallitusohjelmaan osaksi Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaa.

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmassa on jatkossakin syytä huomioida järjestöjen ja kirkon näkökulma osana palveluiden kehittämistyötä. Ymmärrystä perheiden ja perhesuhteiden monimuotoisuudesta tarvitaan, jotta palvelut olisivat kaikkien saatavilla. Järjestöillä on asiantuntemusta ja kokemustietoa erilaisten perheiden erityistarpeista ja perheiden kanssa työskentelystä. Seurakunnilla on tarjolla monipuolisia perhepalveluita sekä parisuhteen tuen palveluita, jotka on suunnattu kaikille perheille.

Palveluiden kehittämisessä järjestöjen ja seurakuntien osallisuus on tärkeää, jotta mahdollisimman monen lapsen, nuoren, aikuisen ja perheen ääni tulee kuulluksi. Suunnittelussa ja johtamisen rakenteissa on huomioitava riittävä järjestöjen ja seurakunnan edustus. Yhteisen kehittämisen ja yhteistyön avulla voidaan vaikuttaa palveluihin hakeutumisen kynnykseen ja siirtämään painopistettä enemmän ehkäisevään ja ennakoivaan työhön.

Hyviä käytäntöjä yhteistyöhön on jo luotu. 76 järjestön Perheet keskiöön! -hanke ja 10 järjestön Monimuotoiset perheet -verkosto ovat toimintansa aikana kehittäneet yhteistyöjärjestöjensä kanssa useita maakunnallisia ja valtakunnallisia toimintamalleja, jotka vahvistavat lasten ja lapsiperheiden hyvinvointia ja osallisuutta. Kaikki nämä hyvät käytännöt ovat Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman ja maakunnallisten hankkeiden käytettävissä.

Lue koko lausunto: Lapsi- ja perhejärjestöt sekä seurakunnat Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksessa – perheet keskiöön ja monimuotoisuus huomioon! (pdf)

Kommentit (0)

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Sulje